Zespół Robotyki i Systemów Mechatroniki - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of dr inż. Mariusz Dąbkowski

Mariusz Dąbkowski

dr inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Magdalena Palacz

Magdalena Palacz

dr hab. inż.

Research topics

1. Robotyka stacjonarna oraz mobilna; 2. Zastosowanie metod wibracyjnych do detekcji uszkodzeń elementów maszyn i urządzeń mechatroniki; 3. Wykorzystanie energii elektrycznej gromadzonej w czasie pracy systemów mechatroniki zbudowanych z materiału piezoelektrycznego; 4. Projektowanie układów, urządzeń i systemów automatyki elektroenergetycznej.

Equipment

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 136 times