Zespół Systemów Automatyki - Research Team - MOST Wiedzy

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki

Maciej Niedźwiecki

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr inż. Marcin Ciołek

Marcin Ciołek

dr inż.
Photo of dr inż. Piotr Fiertek

Piotr Fiertek

dr inż.
Photo of dr hab. inż. Michał Meller

Michał Meller

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Marcin Pazio

Marcin Pazio

dr inż.

Research topics

W dziedzinie dydaktyki, przez wszystkie lata istnienia, katedra pełniła wiodącą rolę w kształceniu automatyków na wydziale sprawując opiekę nad specjalnościami, których nazwa i przynależność do kierunku studiów zmieniała się kilkakrotnie wraz ze zmianami organizacyjnymi zarówno struktury wydziału jak programu studiów. Ostatecznie, w 1991 roku utworzony został nowy kierunek studiów Automatyka i Robotyka, który pozostaje pod pieczą Katedr Systemów Automatyki oraz Katedry Systemów Decyzyjnych.

Research methods

1. Modelowanie i identyfikacja procesów i obiektów, zarówno z czasem ciągłym jak i dyskretnym. 2. Sterowanie adaptacyjne i adaptacyjna filtracja sygnałów. 3. Sterowanie w oparciu o sprężenie wizyjne. 4. Sterowanie robotami mobilnymi. 5. aktywne tłumienie drgań w układach mechanicznych i akustycznych. 6. Cyfrowa filtracja i rekonstrukcja sygnałów. 7. Cyfrowa filtracja i rekonstrukcja sygnałów. 8. Przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów scen naturalnych. 9. Automatyka budynkowa. 10. Inteligentne metody diagnostyki rurociągów.

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 36 times