Zespół Systemów Multimedialnych - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski

Andrzej Czyżewski

prof. dr hab. inż. Leader

Research topics

  • technologie archiwizacji, rekonstrukcji i dostępu do nagrań archiwalnych
  • technologie inteligentnego monitoringu wizyjnego i akustycznego
  • multimedialne technologie telemedyczne
  • multimodalne interfejsy komputerowe

Oferta usługowa

  • W Katedrze Systemów Multimedialnych zlokalizowane jest unikatowe laboratorium – akustyczna komora bezechowa wraz z nowoczesnym wyposażeniem pomiarowym. Laboratorium to, będące obecnie w trakcie starań o akredytację, może świadczyć usługi z zakresu precyzyjnych pomiarów akustycznych
  • pracownicy i doktoranci katedry rozwinęli umiejętność tworzenia aplikacji z zakresu technologii społeczeństwa informacyjnego – umożliwia to podejmowanie zróżnicowanych zadań o charakterze opracowywania oprogramowania i pakietów sprzętowo-programowych
  • katedra dysponuje studiem nagraniowym (fonicznym i wizyjnym) oraz mobilnym sprzętem cyfrowym do nagrań fonicznych i filmowych

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 145 times