Zespół Termodynamiki, Chłodnictwa i Klimatyzacji - Research Team - Bridge of Knowledge

Search

Team

Photo of prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek

Jan Stąsiek

prof. dr hab. inż. Leader
Photo of dr hab. inż. Rafał Andrzejczyk

Rafał Andrzejczyk

dr hab. inż.
Photo of dr inż. Zenon Bonca

Zenon Bonca

dr inż.

Research topics

Zagadnienia związane z konwersją energii, technikami pomiarowymi i chłodnictwem

Oferta Badawcza

 • termografia ciekłokrystaliczna w zastosowaniach technicznych i biomedycznych
 • wysokotemperaturowe technologie konwersji energii (HTAC/HTAG)
 • modelowanie numeryczne i fizyczne wysokotemperaturowych procesów spalania i zgazowania paliw, a zwłaszcza odpadów poprodukcyjnych i biomasy (HiTAC; HiTAG)
 • proekologiczne wykorzystanie pierwotnych i odnawialnych źródeł energii
 • odzysk ciepła w systemach chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji
 • nowe czynniki niskowrzące w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła
 • wysokosprawne wymienniki do odzysku ciepła i akumulatory ciepła
 • wysokosprawne obiegi termodynamiczne 60+
 • wdrażanie nowych technik pomiarowych, jak na przykład: termometria ciekłokrystaliczna i termografia, metoda noża świetlnego, modelowanie wodne kwasowo-zasadowe i klasyczne
 • moduły precyzyjnego i wydajnego chłodzenia powierzchni silnie obciążonych cieplnie
 • odzysk ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych oraz procesach przemysłowych
 • wdrażanie niekonwencjonalnych systemów konwersji energii: odnawialne źródła energii, inżynieria słoneczna, magazynowanie energii
 • układ chłodzenia silnika samochodowego z akumulacją ciepła umożliwiający obniżenie emisji związków toksycznych w fazie nagrzewania silnika
from 01-10-2010 to 31-10-2025

Oferta Usługowa

 • badania cieplne urządzeń energetycznych, jak na przykład: skraplacze, pompy ciepła, urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne
 • wyznaczanie wartości opałowej paliw stałych, płynnych i gazowych oraz charakterystyk termicznych urządzeń cieplno-przepływowych
 • miernictwo cieplne - projektowanie, badanie i wzorcowanie aparatury oraz układów pomiarowych dla prostych i złożonych systemów energetycznych, jak na przykład: termometry, ciśnieniomierze, przepływomierze, ciepłomierze itp.
 • badania cieplno-przepływowe i konstrukcje wymienników ciepła
 • ocena efektywności działania systemów chłodzenia, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii, w tym z wykorzystaniem energii solarnej
 • badania skuteczności działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • ocena skutków technicznych i energetycznych wymiany w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła czynników o wysokim wskaźniku cieplarnianym GWP
 • ocena techniczno-ekonomiczna odzysku ciepła w systemach chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, w tym możliwości wykorzystania w nich tzw. naturalnego chłodzenia (free cooling)
 • szkolenia i egzaminy na świadectwo kwalifikacji dla osób dokonujących napraw i prowadzących obsługę urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła
 • profesjonalne tłumaczenia materiałów problemowych i technicznych z zakresu techniki chłodniczej, klimatyzacyjnej i pomp ciepła
from 01-10-2010 to 31-10-2025

Verified by

Gdańsk University of Technology

seen 136 times