REST API MOST Wiedzy - Bridge of Knowledge

Search

REST API MOST Wiedzy

Jak uzyskać dostęp?

Możliwość skorzystania z API wymaga autoryzacji tokenem. Aby pobrać token (klucz API) należy się zgłosić się do działu wsparcia: most@pg.edu.pl.

Dokumentacja

REST API URL link do dokumentacji produkcyjnego API: https://api.mostwiedzy.pl

Przykładowe wywołanie: https://api.mostwiedzy.pl/v1/data/publication?authorId=1234