Robert Jankowski - Teaching - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Employment

Conducted classes

Performing promoter function in doctoral dissertations

Reviewed papers list

 • Performance based design of mid-rise steel moment resisting frame with dampers

  PhD thesis

  dr. C.S. Patil - Visvesvaraya Technological University, Belagavi, India - 2021

 • Dynamika belek wieloprzęsłowych i płyt podpartych punktowo poddanych działaniu obciążeń ruchomych

  PhD thesis

  dr inż. Filip Zakęś - Politechnika Wrocławska - 2020

 • Analiza wpływu drgań i hałasu na mieszkańców w budynkach

  PhD thesis

  dr inż. Krzysztof Nering - Politechnika Krakowska - 2020

 • An investigation on the behaviour of hybrid fibre reinforced concrete produced by using fibres of different aspect ratio

  PhD thesis

  dr. M. P. Rudraswamy - Visvesvaraya Technological University, Belagavi, India - 2020

 • Progressive collapse of reinforced concrete frame structures under column removal (recenzja wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Seweryn Kokot - Politechnika Opolska - 2019

 • Torsional response of asymmetric buildings under earthquake loads

  PhD thesis

  dr. Archana J. Satheesh - National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, India - 2019

 • Rotational effects for slender building structures under seismic excitations

  PhD thesis

  dr inż. Piotr Bońkowski - Politechnika Opolska - 2018

 • Wpływ drgań transportowych na ludzi przebywających w budynkach w aspekcie wybranych kryteriów ewaluacyjnych (recenzja wydawnicza)

  Dissertation

  dr inż. Alicja Kowalska-Koczwara - Politechnika Krakowska - 2018

 • Optimum material disposition in 2d in-plane bending problems – nodes in motion strategy

  PhD thesis

  dr. Premanand Shenoy - National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, India - 2016

 • Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne

  PhD thesis

  dr inż. Izabela Joanna Murzyn - Politechnika Krakowska - 2016

 • Analysis of dynamic responses of multiple-support structures to seismic shock and mining tremor in Poland

  PhD thesis

  dr inż. Maria Fabijańska-Kopacz - Politechnika Krakowska - 2015

 • Effect of corrosion on flexural behaviour of reinforced concrete beams

  PhD thesis

  dr. Poornachandra Pandit - National Institute of Technology Karnataka, Surathkal, Indie - 2014

 • Obliczanie niezawodności konstrukcji inżynierskich metodami symulacyjnymi oraz metodą powierzchni odpowiedzi

  PhD thesis

  dr inż. Karol Winkelmann - Politechnika Gdańska - 2013

 • Analiza stateczności belek ze zbieżnymi przekrojami poprzecznymi

  PhD thesis

  dr inż. Juliusz Kuś - Politechnika Opolska - 2013

 • Pomiary i prognozowanie przemieszczeń elektrowni wiatrowych metodami geodezyjnymi

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska - 2013

 • Prognozowanie przekazywania drgań pochodzenia górniczego z gruntu na budynek z wykorzystaniem SSN

  PhD thesis

  dr inż. Łukasz Chudyba - Politechnika Krakowska - 2013

 • Wieże ciśnień oraz zbiorniki wieżowe – analiza ich konstrukcji i możliwości rewaloryzacji

  PhD thesis

  - Politechnika Gdańska - 2012

 • Zagadnienie własne konstrukcji prętowych o losowo zmiennych rozkładach sztywności

  PhD thesis

  dr inż. Bartosz Różycki - Politechnika Opolska - 2012

 • GPS – określenie charakterystyk dynamicznych wysokich konstrukcji, monitorowanie i ocena ich stanu technicznego (recenzja wydawnicza)

  Dissertation

  dr hab. inż. Piotr Górski - Politechnika Opolska - 2011

 • Identyfikacja parametrów dynamicznych konstrukcji mostowych na bazie drgań wywołanych obciążeniem środowiskowym

  PhD thesis

  dr inż. Marcin Dudek - Politechnika Gdańska - 2008

 • Studium pracy konstrukcji wiszącej kładki dla pieszych zrealizowanej w Bamberg - Niemcy

  Master thesis

  mgr inż. Grzegorz Piechowski - Politechnika Gdańska - 2007

 • Stalowa konstrukcja wieży do skoków do wody o wysokości 5 m

  Master thesis

  mgr inż. Marcin Jankiewicz - Politechnika Gdańska - 2007

 • Diagnostyka zbiorników walcowych testami dynamicznymi (cz. I)

  Master thesis

  mgr inż. Bartosz Kawulak - Politechnika Gdańska - 2007

 • Eksperymentalne badania płyty stalowej - porównanie metod identyfikacji

  Master thesis

  mgr inż. Marcin Sołtysek - Politechnika Gdańska - 2007

 • Wyznaczanie parametrów modalnych silosu cylindrycznego

  Master thesis

  mgr inż. Maciej Jurkiewicz - Politechnika Gdańska - 2007

 • Diagnostyka zbiorników walcowych testami dynamicznymi (cz. II)

  Master thesis

  mgr inż. Wojciech Motek - Politechnika Gdańska - 2007

 • Stalowa konstrukcja wieży radarowej o wysokości 35 m

  Master thesis

  mgr inż. Magdalena Plizga - Politechnika Gdańska - 2007

Opinionated people list

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. inż. Edyta Plebankiewicz - 2020

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Jan Rządkowski - 2019

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr. hab. inż. Jerzy Kazimierz Szlendak - 2019

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr. hab. inż. Mariusz Maślak - 2019

 • Opinion on the course of the proceedings to award an academic degree

  dr hab. inż. Jakub Marcinowski - 2018

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr inż. Mariusz Żółtowski - 2016

 • Opinion on scientific and didactic achievements

  dr Petros Komodromos - 2015

seen 3411 times