Robert Jankowski - Organizations - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Employment

Research Teams (Leader)

Membership in scientific or artistic societies/organisations/institutions

 • Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej

  Conducted 2006-11-24 at position: Członek

 • Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej

  Conducted 2012-11-23 at position: Zastępca Sekretarza

 • Polska Grupa Inżynierii Sejsmicznej i Parasejsmicznej

  Conducted 2009-11-20 - 2012-11-23 at position: Członek Zarządu

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Conducted 2013-08-26 at position: Członek

 • Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

  Conducted 2013-12-23 at position: Członek Komitetu Nauki

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Conducted 2019-03-22 at position: Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Conducted 1998-01-01 at position: Członek

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Conducted 2009-01-16 - 2011-01-13 at position: Przewodniczący Oddziału Gdańskiego

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Conducted 2011-01-13 - 2013-01-09 at position: Wice-przewodniczący Oddziału Gdańskiego

 • Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

  Conducted 2013-01-09 - 2019-01-10 at position: Członek Zarządu Oddziału Gdańskiego

Positions in journals editorial offices

Membership in expert teams

 • National Research Centre for Earthquake Engineering

  University of Dammam, Saudi Arabia

  Opiniowanie działań jednostki

 • Okręgowa Komisja ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie dla Województwa Pomorskiego

  Państwowa Inspekcja Pracy

  Opiniowanie działań z zakresu bezpieczeństwa w budownictwie

 • Polish-Norwegian Research Programme

  National Centre for Research and Development, Polish-Norwegian Research Fund

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

 • Program Badań Stosowanych

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

 • Sekcja Konstrukcji Metalowych

  Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN

  -

 • TC13 - Seismic Design

  European Convention for Constructional Steelwork

  Opiniowanie zapisów normowych dotyczących projektowania konstrukcji stalowych na oddziaływania sejsmiczne (przedstawiciel Polski)

 • WG8 - Seismic Behaviour of Irregular and Complex Structures

  European Association for Earthquake Engineering

  Opiniowanie wytycznych i zapisów normowych

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w Ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Ocena i recenzowanie wniosków o granty

Membership in scientific consortia

 • Polskie Technologie dla Gazu Łupkowego

  Realizacja projektu badawczego z NCBiR "Wybór optymalnej technologii monitoringu sejsmicznego w procesach szczelinowania hydraulicznego. Optymalizacja przetwarzania i interpretacji danych pomiarowych."

  With: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Gdańska, Instytut Nafty i Gazu

seen 3406 times