Robert Jankowski - Achievements - MOST Wiedzy

Search

Profile photo: prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

prof. dr hab. inż. Robert Jankowski

Employment

Prizes and awards

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność organizacyjną

  Awarded by Rektora Politechniki Gdańskiej - 2020

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia badawczo-rozwojowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2017

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2015

 • Nagroda Naukowa im. W. Nowackiego za wybitne osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej - 2015

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2014

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2013

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2012

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Awarded by Minister Edukacji Narodowej - 2011

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2011

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2010

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2009

 • Nagroda Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Polska Akademia Nauk - 2008

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2008

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2007

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2006

 • Brązowy Krzyż Zasługi

  Odznaczenie państwowe lub resortowe

  Awarded by Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - 2006

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2005

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność naukowo-badawczą

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2005

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2002

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą się działalność dydaktyczną

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 2001

 • Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - 1999

 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1998

 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe młodych badaczy w dziedzinie nauk technicznych

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Gdańskie Towarzystwo Naukowe - 1998

 • Stypendium Rządu Japonii na studia doktoranckie na Uniwersytecie Tokijskim (Japonia)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Monbusho, Japonia - 1994

 • Nagroda Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Awarded by Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - 1994

 • Nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za pracę magisterką

  Awarded by Rektor Politechniki Gdańskiej - 1994

 • Stypendium na staż naukowy na Uniwersytecie w Roskilde (Dania)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Komisja Europejska - 1993

 • Stypendium na studia na Uniwersytecie w Sheffield (Anglia)

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Awarded by Komisja Europejska - 1991

 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Awarded by Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 1991

 • Nagroda Fundacji na Rzecz Młodzieży Wybitnie Zdolnej i Jej Nauczycieli

  Awarded by Fundacja na Rzecz Młodzieży Wybitnie Zdolnej i Jej Nauczycieli - 1991

seen 3405 times