Roman Partyka - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

Publication showcase

 • Analiza przepływu gazu w kanałowych reduktorach ciśnienia podczas zwarć łukowych w rozdzielnicach SN

  W artykule przedstawiono metodę obliczania ciśnienia i temperatury gazów podczas zwarcia łukowego wewnątrz przedziału wyłącznika rozdzielnicy średniego napięcia z wykorzystaniem modelu termodynamicznego procesów towarzyszących zwarciom łukowym wewnątrz rozdzielnic z izolacją powietrzną. Następnie, w oparciu o mechanikę płynów lepkich, przedstawiono metodę obliczania rozkładu prędkości i ciśnienia gazu w kanałowych reduktorach ciśnienia...

  Full text in external service

 • Mechanical Strength of MV Ship-switchgear During Fault Arc

  In the paper the analysis of pressure stressed in enclosure during fault arc inside switchgear is pre-sented as well. There is introduced the method based on determining stresses which are sum of tensile stresses (membrane) and deflection stresses. For tensile stresses nalysis the energy method, for unrestrainedly supported rectangular plate, was used. In the further part of the paper, the calculations and measurements results...

  Full text in external service

 • Szybkie uziemniki do ograniczania skutków zwarć łukowych w okrętowych rozdzielnicach SN

  W artykule scharakteryzowano moc i napięcie łuku, jak również przedstawiono model termodynamiczny służący do obliczania ciśnienia i temperatury gazów w otoczeniu łuku zwarciowego. Przedstawiono przykładowy układ elektrowni okrętowej i zasilania najważniejszych odbiorników na statku do przewozu gazu ziemnego w stanie ciekłym. Na podstawie parametrów prądnic i silników odbiorników zasilanych z rozdzielnicy głównej obliczono prądy...

Obtained scientific degrees/titles

seen 397 times