Ryszard Pochyluk - Science profile - MOST Wiedzy

Search

Contact

E-mail
No data

Publication showcase

 • Założenia do zasad rozliczeń za świadczenie usług systemowych U i Q

  Przedstawiono przyjęte założenia do rozliczeń za świadczenie usług w zakresie regulacji napięć i mocy biernej w systemie energetycznym. Uwzględniono złożone wzajemne relacje zachodzące pomiędzy podmiotami gospodarczymi na rynkach energii i rynkach usług, w obecnych uwarunkowaniach organizacyjnych polskiej elektroenergetyki. Zaproponowano rynkowe zasady rozliczeń za świadczone usługi.

 • Instrumenty ekonomiczne właściwej realizacji sterowania U i Q.

  - Year 2003

  Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). Założenia ogólne: Jest to jeden z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie...

 • Wyznaczanie kosztów generacji/poboru i przesyłu mocy biernej w ramach usług systemowych.

  - Year 2003

  Jest to kolejny z referatów prezentujących wyniki obszernej pracy badawczej obejmującej złożoną problematykę sterowania poziomami napięć i rozpływem mocy biernej w systemie elektroenergetycznym (sterowanie U i Q). W pracy zaproponowano eliminację z tzw. skrośnego finansowania jednego rodzaju usług systemowych przez inny rodzaj. Konsekwentna wycena świadczonych usług i ich rozliczanie w ramach działań rynków usług systemowych będzie...

seen 98 times