Search results for: dichroizm kolowy w fazie stalej - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: dichroizm kolowy w fazie stalej

Filters

total: 5
filtered: 1

clear all filters


Chosen catalog filters

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: dichroizm kolowy w fazie stalej

  • Maria Jolanta Milewska prof. dr hab. inż.

    Maria Jolanta Milewska, po ukończeniu Technikum Chemiczno-Mechanicznego w Wąbrzeźnie (specjalizacja: przetwórstwo tworzyw sztucznych) kontynuowała naukę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 1979 r. zdobywa tytuł mgr inżyniera na kierunku Chemia, o specjalizacji Lekka Synteza Organiczna. Studium Doktoranckie PG ukończyła w 1984 r. W 1983 r została zatrudniona na macierzystym wydziale w Katedrze Chemii Organicznej, początkowo...