Search results for: etery koronowe - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: etery koronowe

Filters

total: 13
filtered: 1

clear all filters


Chosen catalog filters

clear Chosen catalog filters disabled

Search results for: etery koronowe

  • Janusz Rachoń prof. dr hab. inż.

    Sprawował urząd rektora w latach 2002-2008 Urodził się 11 sierpnia 1946 r. w Nowym Sączu. Studia wyższe ukończył w 1969 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1969 r. rozpoczął pracę na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskał w 1975 r. doktorat, a w 1985 r. habilitację. Na stanowisko docenta został powołany w 1989 r., na stanowisko profesora nadzwyczajnego...