Search results for: ŚRODKI STRZAŁOWE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ŚRODKI STRZAŁOWE

Search results for: ŚRODKI STRZAŁOWE

  • Ulepszanie podłoża gruntowego i podtorza z użyciem środków strzałowych

    Publication

    Szybka i skuteczna metoda wzmacniania podłoża gruntowego i podtorza z wykorzystaniem środków strzałowych (zastrzeżona nazwa handlowa: metoda mikrowybuchów) pozwala projektować i budować drogi kolejowe na gruntach o obniżonej nośności (np. tereny podmokłe, bagna, odpady przemysłowe, komunalne, zdegradowane nasypy antropogeniczne). Jest przydatna i godna polecenia przy budowie nowych linii kolejowych, modernizacji istniejących oraz...

    Full text to download in external service