Search results for: ALGORYTMY HEURYSTYCZNE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ALGORYTMY HEURYSTYCZNE

Search results for: ALGORYTMY HEURYSTYCZNE

 • Heurystyczne algorytmy szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych

  Problem szeregowania zadań wieloprocesorowych na procesorach dedykowanych można zaprezentować przy pomocy modelu kolorowania krawędzi hipergrafów. Hipergrafem nazywamy pewne uogólnienie grafu, w którym krawędzie mogą zawierać dowolnie wiele wierzchołków. Model taki pozwala symulować rozmaite zjawiska praktyczne oraz teoretyczne. Kolorowanie hiperkrawędzi hipergrafów jest uogólnieniem kolorowania krawędzi grafów, zatem jest problemem...

 • Equitable vertex coloring of graphs

  Publication

  - Year 2005

  W pracy podajemy wartości sprawiedliwej liczby chromatycznej dla niektórych klas grafów. Podajemy również dwa algorytmy heurystyczne dla sprawiedliwego kolorowania grafów z suboptymalna liczba koloru.

 • A practical approach to restoration in survivable IP/WDM mesh networks

  Publication

  - Year 2003

  W pracy omówiono warstwową architekturę: IP na optycznej sieci transportowej (OTN). Węzły mają zintegrowaną funkcjonalność: rulerów IP i przełącznic optycznych (OXC). Dopuszcza się możliwość konwersji długości fal na ścieżkach optycznych. Autor rozważa zagadnienie znalezienia ścieżek optycznych o możliwie najniższym koszcie przy spełnieniu ograniczeń przepustowości, wymaganych strumieni zapotrzebowań i zabezpieczonych z góry na...

 • Survivability issues in IP-MPLS networks.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywności ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Survivability issues in op-mpls networks

  Publication

  - Year 2005

  W pracy przedstawiono model oceny przeżywalności sieci IP-MPLS zaimplementowanej bezpośrednio na optycznej sieci WDM. Założono zaplanowane z góry zabezpieczenia aktywnych ścieżek od krańca do krańca przez ścieżki węzłowo-rozłączne dedykowane bądź współdzielone. Przyjęto, że naprawa sieci zaczyna się w warstwie IP, a następnie obejmuje ścieżki optyczne. Zadanie optymalizacji tras IP i ich odwzorowanie na ścieżki optyczne zdekomponowano...

 • Zastosowanie sieci neuronowych w cyfrowej syntezie dźwięku

  Publication

  Rozwój technik związanych z uczeniem maszynowym umożliwia nowe podejście i nowe definiowanie wielu dotychczasowych problemów. Heurystyczne algorytmy stosowane do problemów takich jak klasyfikacja danych w postaci wektorów cech, czy wyróżnianie grup obiektów o podobnych własnościach mogą znaleźć także zastosowanie w takich dziedzinach jak analiza i synteza dźwięków muzycznych. W referacie przybliżone zostały podstawowe zasady projektowania...

 • 1+1 Protection of Overlay Distributed Computing Systems: Modeling and Optimization

  Publication

  - Year 2012

  W niniejszym artykule przedstawiono autorską koncepcję ochrony transmisji od krańca do krańca (ang. 1+1 protection) dla systemów przetwarzania rozproszonego (ang. distributed computing systems). Artykuł prezentuje nowatorskie rozwiązanie dedykowane systemom typu ''overlay'', w których system przetwarzania rozproszonego stanowi warstwę najwyższą w warstwowej architekturze sieci, korzystającą z usług warstwy sieci transportowej....

  Full text to download in external service

 • Optymalizacja kosztu działania aplikacji na urządzeniach mobilnych wspomaganych przez chmurę obliczeniową

  Publication

  - Year 2018

  Rozprawa doktorska dotyczy problemu optymalnego rozdziału aplikacji na dwa heterogeniczne środowiska – urządzenie mobilne i chmurę obliczeniową – w celu minimalizacji kosztu jej wykonania. W części wstępnej przedstawiona została problematyka dotycząca urządzeń mobilnych, w tym urządzeń IoT (Internet of Things), architektury chmury obliczeniowej, a także istniejące badania związane ze współpracą pomiędzy urządzeniami mobilnymi i...

  Full text available to download

 • Wyszukiwanie cykli w grafach przy użyciu cykli Hopfielda

  Przedstawiono przykłady zastosowania sieci neuronowej Hopfielda do rozwiązywania trudnych obliczeniowo problemów kombinatorycznych.