Search results for: ANALIZA TOLERANCJI - MOST Wiedzy

Search

Search results for: ANALIZA TOLERANCJI

Search results for: ANALIZA TOLERANCJI

 • Analiza tolerancji filtrów Gm-C czasu ciągłego.

  Publication

  W pracy przedstawiono efektywną metodę analizy tolerancji dla dowolnych filtrów Gm-C. Korzystając z ogólnego modelu filtrów tej klasy oraz jego opisu macierzowego wyprowadzono formuły pozwalające na wyznaczanie zniekształceń charakterystyk częstotliwościowych filtrów spowodowanych rozrzutem rzeczywistych wartości elementów filtru względem wartości nominalnych. Złożoność obliczeniowa związana z ewaluacją tych formuł jest...

 • Analiza i synteza tolerancji wymiarowych konstrukcji ramowej

  Publication

  - Year 2003

  W referacie przedstawiono koncepcję pojęcia ''koordynacyjne wymiary montażowe'' oraz ''równanie pętli wymiarów montażowych''. Opisano procedurę analizy tolerancji na przykładzie jednoprzęsłowej ramy stalowej o pochyłych ryglach wraz z przykładem obliczeniowym. Przedstawiono zasady analizy tolerancji oraz wskazano kierunki dalszych badań.

 • Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa

  * badania optymalizacyjne nowych technologii oraz rodzajów rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych konstrukcji kadłubów okrętowych * przemysłowe prototypy urządzeń i systemy zautomatyzowanej, sterowanej komputerowo diagnozy kształtu wielkogabarytowych konstrukcji płaskich * systemy dynamicznej kontroli jakości w trakcie produkcji kadłuba okrętowego * optymalizacja konstrukcji i technologii oraz budowa prototypów modułowej serii...

 • Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego a kwestia jakości kształcenia i obsługi studentów - przykład Politechniki Gdańskiej

  Publication

  - Year 2017

  Celem artykułu jest omówienie zjawiska internacjonalizacji uczelni w Polsce w kontekście jakości oferowanych przez nie usług. Jest on wynikiem obserwacji internacjonalizacji „oddolnej”, charakterystycznej dla większości uczelni i pokazuje ten proces na przykładzie jednego z polskich uniwersytetów technicznych. Pomimo, że pewne elementy procesu zapewnienia jakości kształcenia i obsługi studentów rodzimych stają się powoli standardem,...

 • Optimization of transformation of measurements of ship hull blocks

  Publication

  Artykuł przedstawia analizę wyników pomiarów wykonanych na blokach kadłuba statku, aby ocenić ich przydatność montażową podczas ostatniej fazy montażu w suchym doku lub na pochylni. Analiza realizowana jest w dwóch krokach. Najpierw sprawdza się, czy bloki zostały wykonane z zachowaniem wymaganych tolerancji, a następnie czy istnieje możliwość połączenia ze sobą dwóch sąsiednich bloków. Ponieważ każdy blok jest mierzony w innym...

  Full text to download in external service

 • WPŁYW DYSFUNKCJI ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NA DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWĄ FIRMY

  W artykule zostanie przedstawiony przypadek wpływu dysfunkcji zarządzania wie- dzą na konkurencyjność polskiej firmy działającej na rynkach międzynarodowych. Opisane zostaną czynniki rozwoju oraz regresji organizacji wynikające ze sposobu jej zarządzania. Zostaną zdiagnozowane dysfunkcje zarządzania wiedzą oraz ich wpływ na udział w sprzeda- ży na wybranych rynkach zagranicznych omawianej firmy. W badaniu zostały wykorzystane metody...

  Full text available to download

 • An analysis of a measurement probe for a high impedance spectroscopy analyzer

  Publication

  - MEASUREMENT - Year 2007

  W artykule przedstawiono sondę będącą obwodem wejściowym analizatora do spektroskopii wysokoimpedancyjnej. Sonda umożliwia pomiar impedancji jednym zaciskiem uziemnionej w zakresie od 100ohm do 100Gohm. Sonda umożliwia wydzielenie dwóch sygnałów proporcjonalnych do prądu i napięcia na impedancji mierzonej w szerokim zakresie częstotliwosci od 100uHz do 100MHz.Przeprowadzono analizę sondy w której uwzględniono najważniejsze czynniki...

  Full text to download in external service

 • Efficient tolerance analysis of continuous-time Gm-C filters

  W pracy przedstawiono efektywną metodą analizy tolerancji dowolnych filtrów Gm-C. Przedstawiono ogólny model filtrów Gm-C oraz jego opis algebraiczny. Używając tego podejścia, wyprowadzono formuły pozwalające na wyznaczenie odchyłek funkcji przenoszenia filtru spowodowanych odchyłkami wartości elementów filtru od wartości nominalnych. Proponowana metoda charakteryzuje się niewielką złożonością obliczeniową, co pozwala na jej wykorzystanie...

 • Tolerance Analysis of Continuous Time Gm-C Filters.

  Publication

  W pracy opisano metodę analizy tolerancji dla filtrów Gm-C dowolnego typu i rzędu. Opracowano odpowiednie formuły analityczne korzystając z ogólnego modelu filtrów tej klasy oraz zunifikowanego opisu macierzowego. W końcowej części pracy przedstawiono wybrane przykłady zastosowań proponowanej procedury z włączeniem analizy metody najgorszego przypadku dla filtrów Gm-C wysokiego rzędu.

 • Analysis and synthesis of structural system dimensional deviations

  Publication

  - Year 2005

  Błedne zasady określania dopuszczalnych odchyłek wymiarowych stalowych elementów konstrukcyjnych lub wręcz ich brak często powodują trudności w czasie montażu konstrukcji. W każdym układzie konstrukcyjnym można wyróżnić tzw. Koordynacyjne Wymiary Montażowe (KWM). Odchyłki wymiarowe (tolerancje) KWM decydują o zachowaniu poprawnej geometrii ustroju budowlanego po jego zamontowaniu na placu budowy. KWM tworzą zamknięte ciągi wymiarowe,...

 • ZzP 2019/20 - Naprężenia i ciśnienia – czyli poczuj presję!

  e-Learning Courses
  • B. Mielewska
  • B. Wikieł

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami ciśnienia i naprężenia oraz ich wpływem na właściwości mechaniczne materiałów, a także na organizm człowieka. Uczniowie poznają także charakterystyki naprężenie – odkształcenie wybranych materiałów, umożliwiające lepsze zrozumienie zastosowań materiałów w technice i bioinżynierii.   Opis kursu: Zagadnienia związane z ciśnieniem i naprężeniem odgrywają ogromnie ważną...