Search results for: APPLICATIONS - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: APPLICATIONS

displaying 1000 best results Help

Search results for: APPLICATIONS

 • MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS

  Journals

  ISSN: 1380-7501 , eISSN: 1573-7721

 • Examples of AFM applications in liquid environment

  Open Research Data

  Important advantage of atomic force microscopy (also tunneling microscopy) is the ability to work in different environments (vacuum, controlled atmosphere, liquid environment). The last one, open interesting possibilities, such as imaging of delicate biological materials in their natural state. The use of electrochemical mode allows for the modification...

 • DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS

  Journals

  ISSN: 1056-2176

 • COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS

  Journals

  ISSN: 0898-1221 , eISSN: 1873-7668

 • TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS

  Journals

  ISSN: 0166-8641 , eISSN: 1879-3207

 • IoT for healthcare applications

  Publication
  • K. Sayrafian
  • S. J. Ambroziak
  • D. Bajic
  • L. Berbakov
  • L. M. Correia
  • K. Cwalina
  • C. Garcia-Pardo
  • G. Gardašević
  • K. Katzis
  • P. Kulakowski
  • K. Turbic

  - Year 2021

  This chapter summarizes IRACON contributions related to the application of IoT in healthcare. It consists of the following three sections. Section 8.1 presents the measurement campaigns and the related statistical analysis to obtain various channel models for wearable and implantable devices. In addition, the importance of physical human-body phantoms used for channel, Specific Absorption Rate (SAR), and Electromagnetic (EM) exposure...

  Full text available to download

 • Computer Applications in Electrical Engineering

  Journals

  ISSN: 1508-4248

 • Pharmaceutical applications of surfactants

  Publication

  - Year 2011

  In this study we focused on biological activity of various surfactants. According to our research, they con act both as carriers as well as therapeutic agents. Depending on their concentration, they can create different structures in a solution, which influence their properties. Liposomes have a significant role in drug delivery system. Surfactants in from of bilayer are analogous to natural biological cell membrane.

 • ECOLOGICAL APPLICATIONS

  Journals

  ISSN: 1051-0761 , eISSN: 1939-5582

 • Evolutionary Applications

  Journals

  ISSN: 1752-4571

 • Statistics and Applications

  Journals

  ISSN: 2454-7395

 • Mathematics for Applications

  Journals

  ISSN: 1805-3610 , eISSN: 1805-3629

 • METEOROLOGICAL APPLICATIONS

  Journals

  ISSN: 1350-4827 , eISSN: 1469-8080

 • Analysis and Applications

  Journals

  ISSN: 0219-5305 , eISSN: 1793-6861

 • IoT protocols, architectures, and applications

  Publication
  • C. Buratti
  • E. G. Ström
  • L. Feltrin
  • L. Clavier
  • G. Gardašević
  • T. Blazek
  • L. Berbakov
  • T. C. Balan
  • L. Orozco-Barbosa
  • C. Anton-Haro... and 2 others

  - Year 2021

  The proliferation of embedded systems, wireless technologies, and Internet protocols have enabled the IoT to bridge the gap between the virtual and physical world enabling the monitoring and control of the environment by data processing systems. IoT refers to the inter-networking of everyday objects that are equipped with sensing, computation, and communication capabilities. These networks can collaboratively interact and perform...

  Full text to download in external service

 • Integration of Services into Workflow Applications

  Publication

  - Year 2015

  Describing state-of-the-art solutions in distributed system architectures, Integration of Services into Workflow Applications presents a concise approach to the integration of loosely coupled services into workflow applications. It discusses key challenges related to the integration of distributed systems and proposes solutions, both in terms of theoretical aspects such as models and workflow scheduling algorithms, and technical...

  Full text to download in external service

 • Emotion Recognition and Its Applications

  The paper proposes a set of research scenarios to be applied in four domains: software engineering, website customization, education and gaming. The goal of applying the scenarios is to assess the possibility of using emotion recognition methods in these areas. It also points out the problems of defining sets of emotions to be recognized in different applications, representing the defined emotional states, gathering the data and...

  Full text to download in external service

 • Fluorinated porphyrinoids and their biomedical applications

  Publication

  Full text to download in external service

 • It applications for the remote testing of hearing.

  Publication

  - Year 2006

  Telemedycyna odgrywa coraz wiekszą rolę w diagnostyce i leczeniu osób z ubytkami słuchu. Jest to związane m.in. ze specyfiką badań audiometrycznych. Postęp technologiczny w dziedzinie aparatów słuchowych i implantów ślimakowych wymusza nowe metody diagnozy w audiologii, jak również w praktyce otolaryngologicznej. Serwis ''Telezdrowie'', w którym zaimplementowano liczne testy przesiewowe jest przykładem prowadzenia diagnostyki w...

 • Electronic nose - idea and applications

  Publication

  - Year 2011

  Przedstawiono koncepcję nosa elektronicznego, z wykorzystaniem pomiarów i analizy zjawisk fluktuacyjnych w rezystancyjnych czujnikach gazów. Przybliżono problemy pomiarów szumów m.cz. oraz sposoby ich analizy. Opisano szereg przykładowych zastosowań takiego urządzenia.

 • Difference functional inequalities and applications.

  Publication

  The paper deals with the difference inequalities generated by initial boundary value problems for hyperbolic nonlinear differential functional systems. We apply this result to investigate the stability of constructed difference schemes. The proof of the convergence of the difference method is based on the comparison technique, and the result for difference functional inequalities is used. Numerical examples are presented.

  Full text available to download

 • Applications of Alkanethiols in Organic Synthesis

  Publication

  - Year 2011

  This manuscript is an update to the earlier Science of Synthesis contribution describing methods for the synthesis of alkanethiols. Thiols can be converted into sulfonic, sulfinic, sulfenic acid and their derivatives, sulfides, disulfides, polysulfides, sulfonium salts, and thiiranes, etc. These transformations are accomplished by nucleophilic displacement or addition, oxidation, condensation, or coupling reactions involving thiol...

  Full text to download in external service

 • Wilga 2019 – Photonics Applications

  Publication

  - Photonics Letters of Poland - Year 2019

  Full text to download in external service

 • Optical fibers and their applications 2012

  Publication

  - Year 2013

  Full text to download in external service

 • Laser Technology and Applications 2012

  Publication

  - Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji - Year 2013

  Full text to download in external service

 • Optical Fibers and Their Applications 2014

  Publication

  - Photonics Letters of Poland - Year 2014

  Full text to download in external service

 • Psychotherapy assisted with mobile applications

  .

  Full text to download in external service

 • Multimedia Applications for the Hearing Impaired.

  Publication

  - Archives of Acoustics - Year 2007

  Jednym z elementów przeciwdziałania szybko narastającym zagrożeniom niedosłuchem są aplikacje oprate na nowoczesnych technologiach. W wyniku współpracy Katedry Systemów Multimedialnych PG z warszawskim Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu opracowano wdrożone na szeroką skale multimedialne systemy przesiewowych badań zmysłów komunikowania się. Ponadto, nowsze opracowania dotyczą maskowania szumów usznych z wykorzystaniem linearyzacji...

  Full text available to download

 • On organic coatings in marine applications

  Publication

  Znaczna liczba konstrukcji eksploatowanych w warunkach morskich ulega zniszczeniu wskutek zmęczeniowego oddziaływania cyklicznych naprężeń mechanicznych. Również w przypadku powłok organicznych chroniących wspomniane konstrukcje obserwuje się przedwczesną degradację zmęczeniową. W poniższym artykule autorzy przedstawiają metodologię oceny wpływu cyklicznych naprężeń mechanicznych na trwałość ochronnych układów powłokowych. Badaniu...

 • Some integral transforms and their applications

  Publication

  Motywacją napisania pracy były równania różniczkowe cząstkowe z odchyleniem przy pochodnych. Ponieważ w tym przypadku nie funkcjonuje teoria charakterystyk, więc badamy nowe przekształcenia całkowe w celu znalezienia odpowiedniej aproksymacji jednostajnej lub średniokwadratowej dla zagadnienia Cauchy`ego. Przedstawiamy również eksperymenty numeryczne oparte na zmodyfikowanej metodzie Galerkina.

 • Modeling Parallel Applications in the MERPSYS Environment

  Publication

  - Year 2016

  The chapter presents how to model parallel computational applications for which simulation of execution in a large-scale parallel or distributed environment is performed within the MERPSYS environment. Specifically, it is shown what approaches can be adopted to model key paradigms often used for parallel applications: master-slave, geometric parallelism (single program multiple data), pipelined and divide-and-conquer applications....

 • THE IPV4 TO IPV6 MIGRATION OF APPLICATIONS AND SERVICE

  This article presents the problems related to IPv4 to IPv6 migration of applications supporting network services. It summarizes the needs of executing such migration. It shows the basic problems of automating the migration process, having defined the basic terms, i.e.: a network service, a network application. It shows a sample implementation of the automation of the migration process between IP technologies for selected network...

 • Comprehensive Review of Fluorescence Applications in Gynecology

  Publication
  • J. Polom
  • L. Kalinowski
  • M. Diana
  • M. Chand
  • C. Caballero
  • S. Sawicki
  • K. Polom

  - Journal of Clinical Medicine - Year 2021

  Since the introduction of indocyanine green (ICG) as a fluorophore in near-infrared imaging, fluorescence visualization has become an essential tool in many fields of surgery. In the field of gynecology, recent new applications have been proposed and found their place in clinical practice. Different applications in gynecology were investigated, subcategorized, and overviewed concerning surgical applications and available dyes....

  Full text to download in external service

 • Data Mining Applications and Methods in Medicine

  Publication

  In this paper we describe the research area of data mining and its applications in medicine. The origins of data mining and its crucial features are shortly presented. We discuss the specificity of medicine as an application area for computer systems. Characteristic features of the medical data are investigated. Common problems in the area are also presented as well as the strengths and capabilities of the data mining methods....

 • Modeling emotions for affect-aware applications

  The chapter concerns emotional states representation and modeling for software systems, that deal with human affect. A review of emotion representation models is provided, including discrete, dimensional and componential models. The paper provides also analysis of emotion models used in diverse types of affect-aware applications: games, mood trackers or tutoring systems. The analysis is supported with two design cases. The study...

  Full text to download in external service

 • Raman miniaturised system for field applications

  Publication

  Raman spectroscopy is a powerful and versatile research technique with a broad range of potential applications, which includes laboratory studies, on-line industrial process monitoring and field measurements. Scope of the field applications includes environment monitoring, detection of dangerous or prohibited materials and rapid identification of unknown samples. It stimulates development of dedicated Raman measurement equipment...

 • Modeling energy consumption of parallel applications

  The paper presents modeling and simulation of energy consumption of two types of parallel applications: geometric Single Program Multiple Data (SPMD) and divide-and-conquer (DAC). Simulation is performed in a new MERPSYS environment. Model of an application uses the Java language with extension representing message exchange between processes working in parallel. Simulation is performed by running threads representing distinct process...

  Full text available to download

 • Dynamic Content Internationalization in Web Applications

  Publication

  - Year 2013

  This paper shows a concept for providing dynamic internationalization to web applications. Presented work is based on the Java Web Platform but described concepts can be successfully implemented on other platforms. It shows how textual data being part of web pages static and dynamic content can be localized dynamically during application runtime. All concepts presented were or are still being developed in an existing conference...

 • Stereoscopy in Graphics APIs for CAVE Applications

  The paper compares the advantages and disadvantages of a variety of Graphics Application Programming Interfaces (APIs) from the perspective of obtaining stereoscopy in applications written for a CAVE virtual reality environment. A number of problems have been diagnosed and an attempt has been made to solve them using OpenGL, DirectX 11 and 12, Vulkan, as well as the Unity Engine which can internally use DirectX, OpenGL and Vulkan,...

  Full text available to download

 • On Applications of Fractional Derivatives in Circuit Theory

  Publication

  - Year 2020

  In this paper, concepts of fractional-order (FO) derivatives are discussed from the point of view of applications in the circuit theory. The properties of FO derivatives required for the circuit-level modelling are formulated. Potential problems related to the generalization of transmission line equations with the use of FO derivatives are presented. It is demonstrated that some of formulations of the FO derivatives have limited...

  Full text to download in external service

 • On Applications of Fractional Derivatives in Electromagnetic Theory

  Publication

  - Year 2020

  In this paper, concepts of fractional-order (FO) derivatives are analysed from the point of view of applications in the electromagnetic theory. The mathematical problems related to the FO generalization of Maxwell's equations are investigated. The most popular formulations of the fractional derivatives, i.e., Riemann-Liouville, Caputo, Grünwald-Letnikov and Marchaud definitions, are considered. Properties of these derivatives are...

  Full text to download in external service

 • Transient detection for speech coding applications

  Signal quality in speech codecs may be improved by selecting transients from speech signal and encoding them using a suitable method. This paper presents an algorithm for transient detection in speech signal. This algorithm operates in several frequency bands. Transient detection functions are calculated from energy measured in short frames of the signal. The final selection of transient frames is based on results of detection...

  Full text to download in external service

 • Supramolecular deep eutectic solvents and their applications

  In recent years, the growing awareness of the harmfulness of chemicals to the environment has resulted in the development of green and sustainable technologies. The compromise between economy and environmental requirements is based on the development of new efficient and green solutions. Supramolecular deep eutectic solvents (SUPRADESs), a new deep eutectic solvent (DES) subclass characterized by inclusion properties, are a fresh...

  Full text to download in external service

 • Applications of Immersive 3D Visualization Lab

  Publication

  The paper presents Immersive 3D Visualization Lab (at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at Gdańsk University of Technology in Poland) and its applications prepared after its launch in December 2014. The main device of the lab is a virtual reality cubic cave with six screen-walls, where a person can navigate in virtual space using different controllers. The most sophisticated controller is a freely rotating...

  Full text to download in external service

 • On the hat problem, its variations, and their applications

  The topic of our paper is the hat problem in which each of n players is randomly fitted with a blue or red hat. Then everybody can try to guess simultaneously his own hat color by looking at the hat colors of the other players. The team wins if at least one player guesses his hat color correctly, and no one guesses his hat color wrong; otherwise the team loses. The aim is to maximize the probability of a win. There are known many...

  Full text available to download

 • Inertial Sensors Applications in Underwater Measurements

  Publication

  Over the past decades microelectromechanical systems (MEMS) researchers have demonstrated a number of microsensors for almost every possible sensing modality, including attitudes. Current MEMS inertial measurement units (IMU) come in many shapes, sizes, and costs — depending on the application, and performance required. MEMS sensors have proved and demonstrated performance exceeding those of their macroscale counterpart sensors. In...

  Full text available to download

 • Applications of Tensor Analysis in Continuum Mechanics

  Publication

  - Year 2018

  A tensor field is a tensor-valued function of position in space. The use of tensor fields allows us to present physical laws in a clear, compact form. A byproduct is a set of simple and clear rules for the representation of vector differential operators such as gradient, divergence, and Laplacian in curvilinear coordinate systems. The tensorial nature of a quantity permits us to formulate transformation rules for its components...

  Full text to download in external service

 • Some applications of fractional order calculus

  Publication
  • A. Dzieliński
  • D. Sierociuk
  • G. Sarwas

  - Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences - Year 2010

  Full text to download in external service

 • Some engineering applications of ANN in CAD

  Publication

  W pracy przedstawiono zastosowanie sztucznych sieci neuronowych: dla obliczeń i doboru regulatora pneumatycznego, w optymalizacji pneumatycznych układów napędowych i w optymalizacji systemu amortyzacji siedziska.

  Full text to download in external service

 • Laser technology and applications 2012: a preview

  Publication

  - Year 2012

  Full text to download in external service