Search results for: BEZPIECZEŃSTWO OKRETÓW - MOST Wiedzy

Search

Search results for: BEZPIECZEŃSTWO OKRETÓW

Search results for: BEZPIECZEŃSTWO OKRETÓW

 • Modelowanie sygnatury magnetycznej okrętu

  Publication

  Okręty wojenne podlegają okresowemu badaniu poziomu poszczególnych pól fizycznych. Ze względu na zagrożenie minowe badane jest między innymi pole magnetyczne okrętu. Badania te pozwalają wyznaczyć sygnatury magnetyczne okrętów. Przedstawiono multidipolowy model pola magnetycenego okrętu, który pozwala na wyznaczenie parametrów sygnatury magnetycznej okrętu.

 • Dipolowy model pola elektrycznego okrętu

  Publication

  Okręt o kadłubie stalowym będący w wodzie morskiej wytwarza wokół siebie pole elektryczne. Źródłem tego pola są procesy elektrochemiczne i ochrona katodowa okrętu. Analiza pola elektrycznego wokół okrętu jest istotna z punktu widzenia identyfikacji oraz ochrony przeciwminowej. W pracy przedstawiono uproszczony model dipolowy pola magnetycznego okrętu, który pozwala na obliczenie rozkładu pola elektrycznego w tzw. strefie dalekiej...

 • Alternatywna metoda oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Metody niepewności w analizie ryzyka

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawiono wybrane problemy związane z opracowaniem alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Opisano krótko problematykę związaną z bezpieczeństwem statków w stanie uszkodzonym. Omówiono aktualną metodę oceny bezpieczeństwa statków w stanie uszkodzonym. Opisano proponowaną metodę alternatywną. Opisano zagadnienia związane z analizą zagrożeń i oceną ryzyka wypadku. Podano wnioski.

 • A method for assessing hazards, risks and safety of damaged ships at sea

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawiono wybrane problemy związane z metodą oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka, w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono zakres oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka w odniesieniu do zagadnienia zachowania się statku uszkodzonego na morzu. Analiza ryzyka oparta jest na zastosowaniu elementów Formalnej Oceny Bezpieczeństwa FSA. Opisano główne kroki analizy ryzyka. Podano podstawowe...

 • A performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships. Modelling uncertainties in hazard and risk analysis

  Publication

  W artykule podano informacje na temat alternatywnej metody oceny bezpieczeństwa statków, opartej na ocenie zachowania się statku i ocenie ryzyka. Zaproponowano użycie metody do projektowania statków w oparciu o ocenę ryzyka. W takim podejściu do projektowania bezpieczeństwo powinno być celem projektowym. Ocena bezpieczeństwa w proponowanej metodzie powinna być dokonywana na podstawie oceny ryzyka. Do oceny ryzyka zastosowano elementy...

  Full text available to download