Search results for: COLLECTIVE MEMORY - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: COLLECTIVE MEMORY

Search results for: COLLECTIVE MEMORY

 • Polityki pamięci i tożsamości wobec (nie)chcianego dziedzictwa. Od Gdańska do Gdańzigu

  Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak w zależności od polityki pamięci, pamięci zbiorowej i kultury historycznej kształtowano fizyczną przestrzeń miasta i jego obraz. Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika, że sposób, w jaki budowano narracje tożsamościowe, oparty był zasadniczo na konstrukcjach mitotwórczych, zwłaszcza na micie XVI–XVII-wiecznego „złotego wieku”. W Gdańsku, ze względu na bogatą przeszłość historyczną...

  Full text available to download

 • Tożsamość i przestrzeń. Wokół gdańskich retoryk tożsamościowych

  W długim procesie kształtowania tożsamości Gdańska ważną rolę odgrywają pamięć i przestrzeń. W nowym dyskursie tożsamościowym nie tracą one na znaczeniu, lecz obok stałych fundamentów narracji tożsamościowej (wielokulturowość, architektura, pamięć), pojawiają się nowe opowieści miejskie obejmujące różne wymiary refleksji wskazujące na złożoność: wielowymiarowość i wielowarstwowość gdańskich tożsamości. W pamięci zbiorowej gdańszczan...

  Full text available to download

 • Dilemmas of Identity in Contemporary Cities. The City of Gdansk as an Example

  The article is aimed to answer the question how, depending on the historical heritage, the collective memory, the physical space of the city and their images were shaped, through the politics of memory. All known cultures and languages distinguish the ‘self’ and the ‘other’, ‘us’ and ‘them’. Neither do we know cities which wish to differ in some particular way, although they can have numerous identities. Their multitude and diversity...

 • Gdańsk palimpsest. On obscuring and retrieving traces of memory

  Publication

  The article deals with the problems of collective identity resulting from over one thousand year history of the city on the Motława river and the role of historical policy of the local authorities regarding the material cultural heritage of many nations and cultures. In our opinion, the palimpsestic (palimpsestueuse) character of the city plays a significant role in the discourse about the past of Gdańsk. We use that notion after...

 • Monument / Las Szpęgawski

  Publication

  Współczesne monumenty często projektowane są tak, aby angażować uwagę odwiedzających miejsce pamięci nie tylko pod względem wizualnym. Zapraszają one do wejścia w swoją przestrzeń, nawet do dotknięcia powierzchni, a tym samym tworzą bliższe i bogatsze więzi ze zwiedzającymi. Tekst przedstawia Monument Pamięci w Lesie Szpęgawskim autorstwa Katarzyny Ephraim jako współczesne miejsce pamięci.

  Full text to download in external service

 • Contemporary Spaces of Memory - Towards Transdisciplinarity in Architecture

  The paper explores new phenomena in the contemporary practice of commemoration implemented through architecture. Architectural objects related to memory can be a place where new trends and phenomena appear earlier than in other architectural objects. The text is an attempt to prove that these new spaces of memory are a kind of laboratory where new ideas taking place in architecture and related disciplines are being tested. Research...

  Full text to download in external service

 • Joanna Kabrońska dr inż. arch.

  PhD with honours: Forma architektoniczna jako droga realizacji idei biblioteki przyszłości (Form of Architectural Solutions as a Means of Implementing the idea of Libraries of the Future), 1994 IV International Biennale of Architecture in Cracow Prize winner, 1991 DAAD post-doctoral scholarship, Berlin, 2002 Author of publications on architecture, art and memory, including the monograph Architektura jako forma pamięci. Rola architektury...