Search results for: DEKARBONYLACJA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: DEKARBONYLACJA

Search results for: DEKARBONYLACJA

  • Synthesis and reactivity of O-acyl selenophosphates.

    Publication

    Mieszane bezwodniki kwasów monoselenofosforowych >P(Se)O-C(O)- w zależności od podstawników na atomie fosforu oraz karbonylowym atomie węgla izomeryzują do układów Se-mostkowych >P(O)Se-(O)C- oraz ulegają dekarboksylacji (dekarbonylacji i dekarboksylacji) do estrów Se-alkilowych >P(O)Se-. W eksperymantach krzyżowych następuje wzajemna wymiana grup acylowych pomiędzy cząsteczkami bezwodników.