Search results for: DIAGNOSTYKA HAŁASU - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: DIAGNOSTYKA HAŁASU

Search results for: DIAGNOSTYKA HAŁASU

 • Robert Jankowski prof. dr hab. inż.

  He was born on December 26, 1968 in Gdynia. A graduate of the High School at the Consulate of Poland in Benghazi, Libya (1987), a student at the Gdańsk University of Technology (MSc studies, 1987-1991 and 1992-1993), University of Sheffield, England (BSc studies, 1991-1992), University of Roskilde, Denmark (MSc course, 1993) and University of Tokyo, Japan (PhD studies, 1994-1997). From the beginning of his professional career associated...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Ocena uszkodzeń powierzchni tocznej szyn kolejowych za pomocą zjawisk wibroakustycznych

  Publication

  - Year 2018

  Narastającym problemem diagnostyki nawierzchni kolejowej stały się wady (uszkodzenia) powierzchni tocznej szyn, które w konsekwencji pęknięcia lub złamania szyny prowadzą do wykolejenia pociągu. Prowadzona dotychczas diagnostyka szyn jest niewystarczająca do jednoznacznej oceny występowania uszkodzenia na powierzchni tocznej, stąd pojawiła się koncepcja pracy doktorskiej, której celem jest zbadanie możliwości oceny wybranych uszkodzeń...

  Full text to download in external service

 • Zespół Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  * Badania własności smarów i cieczy technicznych * Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą * Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności * Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń * Projektowanie urządzeń...

 • the assessment of the noise-induced harmful effects based on the properties of human hearing system

  Publication

  - Year 2008

  A new way of assessment of noise-induced harmful effects on human hearing system is presented in the paper. The method takes into consideration properties of the human hearing system. The pro-posed method determines the cumulative impact on hearing system produced by the excessive noise. Based on the predicted effects of the noise exposure, the new types of noise indicators were developed. The evaluation of these indicators was...

 • IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments.

  Publication

  - Year 2004

  [Abstrakt] Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony...

 • universal system for diagnosing environmental noise.

  Publication

  - Year 2004

  W publikacji przedstawiono projekt multimedialnego systemu komputerowego do monitoringu hałasu środowiskowego. Opracowywany system jest powiązany z aktualnie realizowanym w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej projektem, którego celem jest redukcja częstości występowania niedosłuchu. Niedosłuch często jest wywołany przez nadmierny hałas przemysłowy, komunikacyjny lub innego rodzaju niepożądane dźwięki, towarzyszące...

 • IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

  Publication

  - Year 2004

  Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon...

 • Zastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu. Część II - Multimedialny system monitorowania hałasu.

  Publication

  Opisano koncepcję i implementację multimedialnego systemu powszechnego monitorowania hałasu. Celem opisywanego projektu jest przede wszystkim poprawa profilaktyki zdrowotnej w zakresie szumów usznych i dolegliwości psychosomatycznych, które dotyczą populacji przebywającej na obszarach zagrożonych hałasem. Opracowany system pozwala na pomiar hałasu i transmisję danych do serwera, który umożliwia ich analizę i wizualizację, m.in....

 • Web Based Acoustic Noise Measurement System.

  Publication

  - Year 2004

  W referacie przedstawiono projekt multimedialnego systemu przeznaczonego do monitorowania zagrożeń hałasem środowiskowym. Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności profilaktyki chorób słuchu. Opracowywany system umożliwia odbiór, przechowywanie danych, analizę i wizualizację wyników pomiarów hałasu pozyskanych od urządzeń pomiarowych za pośrednictwem Internetu. Przedstawiono również opracowanie miernika...

 • Comparing noise levels and audiometric testing results employing it based diagnostic systems.

  Publication

  W referacie przedstawiono Internetowy system przeznaczony do przeprowadzania przesiewowych testów słuchu. Zaprezentowano również system informacyjny przeznaczony do monitorowania hałasu środowiskowego. Obie Internetowe aplikacje mogą być pomocne w zmniejszaniu częstości występowania chorób słuchu powodowanych przez hałas środowiskowy i przemysłowy. Porównano wyniki testów audiometrycznych z pomiarami hałasu na podstawie zawartości...