Search results for: EVALUATION - MOST Wiedzy

Search

Search results for: EVALUATION

displaying 1000 best results Help

Search results for: EVALUATION

 • JOURNAL OF NONDESTRUCTIVE EVALUATION

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 0195-9298 , eISSN: 1573-4862

 • Comparative Greenness Evaluation

  Greenness of analytical procedure is multivariable aspect as many greenness criteria should be taken into consideration. On the other hand, modern analytical chemistry offers dozens of analytical procedures, based on different sample preparation and final determination techniques that are used for the determination of a given analyte in a given matrix. For such complex decision-making processes, multi-criteria decision analysis...

 • Durability evaluation of technical fabrics

  Publication

  - 2013

  A thorough examination of the influence of the conditions of use on the mechanical properties of technical fabrics is proposed. Laboratory experiments (uniaxial tensile, rheological, cyclic and biaxial tensile tests) have been conducted and the material’s parameters for Finite Element Method (FEM) simulations have been identified. Various constitutive models of technical fabrics are investigated and compared. On the basis of these...

 • Evaluation of accuracy of surrogate models

  Publication

  Artykuł przestawia statystyczne podejście do oceny dokładności modeli zastępczych. Prezentowana jest miara dokładności bazująca na dystrybucji błędów w zbiorze testowym. Praca zawiera dyskusję na temat oceny dokładności samego modelu oraz zasadności wyboru kryterium zatrzymującego proces automatycznego tworzenia modelu.

 • Evaluation of information technology projects

  Ocena projektów IT. W artykule zaproponowano nową platformę oceny projektów badawczych związanych z technologiami informacyjnymi. Metodę oceny oparto na bazie wiedzy historycznej związanej z projektami sponsorowanymi przez Unię Europejską. Jako główny element aparatu oceny zaproponowano bazę wiedzy w postaci zasad produkcji i wnioskowanie oparte na teorii zbiorów rozmytych.

 • Evaluation Criteria for Affect-Annotated Databases

  In this paper a set of comprehensive evaluation criteria for affect-annotated databases is proposed. These criteria can be used for evaluation of the quality of a database on the stage of its creation as well as for evaluation and comparison of existing databases. The usefulness of these criteria is demonstrated on several databases selected from affect computing domain. The databases contain different kind of data: video or still...

  Full text in external service

 • Evaluation of change in planning and control process

  Publication

  Specyfikacja kryteriów i obszarów system pomiaru i oceny zmiany procesu planowania i sterowania oraz przypisanie kluczowych wskaźników poszczególnym obszarom stanowi podstawowy cel rozdziału. Wybrane wskaźniki umożliwiają ocenę cząstkowych efektów zmian w procesie planowania i sterowania. Dokonanie kompleksowej oceny wymaga budowy modelu oceny efektywności zmian w procesie planowania i sterowania. Jego ogólne założenia zostały...

 • On-Board Detection, Classification and Evaluation of Nonlinearities.

  Publication

  Artykuł prezentuje tester wbudowany BIT przeznaczony do wydobywania informacji diagnostycznej z sygnału generowanego przy zastosowaniu oscylacyjnej metody testowania. Układ bazujący na technice modulacji Sigma-Delta i sztucznych sieciach neuronowych może wykrywać nieliniowość w sygnale testującym, określać rodzaj nieliniowości i szacować zawartość harmonicznych.

 • An approach to evaluation of arguments in trust cases

  Publication

  Trustworthiness of IT systems can be justified using the concept of a trust case. A trust case is an argument structure which encompasses justification and evidence supporting claimed properties of a system. It represents explicitly an expert's way of assessing that a certain object has certain properties. Trust cases can be developed collaboratively on the basis of evidence and justification of varying quality. They can be complex...

 • Evaluation of Hilbert transform filter performance

  W pracy rozpatrzono zagadnienie adaptacyjnej estymacji ułamkowego opóźnienia pomiędzy dwoma sygnałami sinusoidalnymi. Zastosowano tu nowy, zagregowany, zespolony filtr Hilberta, który łączy w sobie funkcje filtracji Hilberta i kompensacji ułamkowego opóźnienia. W eksperymentach wykorzystano efektywną implementację tego filtru w strukturze Farrowa, której jedynym parametrem o zmiennej wartości jest bieżące opóźnienie ułamkowe.

 • Measures for Evaluation of Structure and Semantics of Ontologies

  Artykuł przedstawia zagadnienie miar jakości ontologii ze szczególnym uwzględnieniem ich podziału na syntaktyczne (strukturalne) i semantyczne. Na tym tle przedstawione jest nowe podejście do pomiaru właściwości semantycznych ontologii bazujące na kartografii wiedzy.

  Full text in external service

 • Residual stress evaluation in oil pipeline.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono metodę pomiaru rozkładu naprężeń w ropociągu z wykorzystaniem efektu Barkhausena. Opisano procedurę pomiaru oraz kalibracji metody. Wynik potwierdzono w jednym punkcie metodą Mathar´a

 • TeleCAD course online and evaluation procedure.

  Publication

  - 2004

  W artykule zaprezentowano system zarządzania nauczaniem na odległość -TeleCAD (Teleworkers Training for CAD Systems Users, projekt Leonardo da Vinci 1998-2001) i jego wykorzystanie w projekcie V Ramowy CURE 2003-2005). Przedstawiono również procedurę ewaluacyjną kursów na odległość na podstawie doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu Leonardo da Vinci EMDEL (European Model for Distance Education and Learning, 2001-2004).

 • EVALUATION OF CAUSES OF CORROSION OF PLATE HEATEXCHANGER

  Publication

  Przeprowadzono analizę zniszczeń korozyjnych wykrytych na płycie wymiennika ciepła stosowanego do chłodzenia silnika głównego statku. Stwierdzono obecność wżerów korozyjnych oraz korozji szczelinowej. Przedstawiono możliwe przyczyny wystąpienia w.w. uszkodzeń.

 • A methodology of visual modeling language evaluation

  Publication

  - 2005

  Metody oceny jakości metod modelowania są istotnym elementem inżynierii języków modelowania wizualnego. W referacie zaproponowano metodę oceny języków modelowania wizualnego na podstawie wymiarów poznawczych. Zaprezentowano metodologiczną dyskusję zastosowania nauk psychologicznych do oceny metod modelowania, metodologię CD-VML, powiązaną z nią metodę CD-VML-UC do oceny przypadków użycia oraz weryfikację metodologii.

 • Automatic evaluation of sound separation quality

  Publication

  W publikacji tej opisano problem oceny efektywności algorytmów separacji dźwięków muzycznych. Standardowa procedure służąca do takiej oceny nie istnieje. Najbardziej uzasadnionym podejściem wydają się być odsłuchowe testy subiektywne. Niemniej, aby taka ocena była wartościowa, niezbędna jest porządna walidacja statystyczna wyników, co oznacza iż grupa ekspertów powinna być duża oraz właściwości akustyczne pomieszczenia. Ponadto...

 • DSP techniques in wow defect evaluation

  Referat przedstawia dwie metody określania przebiegu pasożytniczego drżenia dźwięku. Obie wykorzystują analizę pasożytniczych artefaktów. Wybrane artefakty to: przydźwięk sieciowy i wysokoczęstotliwościowy prąd podkładu. Precyzyjny przebieg zniekształcenia kołysania oblicza się wykorzystując informacje zawarte w widmie sygnałów, a uzyskane poprzez STFT lub modelowanie AR. Referat zawiera opis eksperymentów i uzyskane wyniki.

 • EVALUATION OF THE SEMIVARIOGRAM SELECTION ON THE KRIGING INTERPOLATION

  Publication

  - 2015

  The aim of the paper is to present the possibilities of geostatistical interpolation kriging method using in the process of generating digital terrain models (DTM). The source of data is a direct measurements realized with a precision GNSS positioning kinematic measurement technique RTN. Kriging algorithm was analysed, especially in the meaning of a semivariogram every step. Theoretical semivariogram selection influence on the...

  Full text in external service

 • DBpedia As a Formal Knowledge Base – An Evaluation

  DBpedia is widely used by researchers as a mean of accessing Wikipedia in a standardized way. In this paper it is characterized from the point of view of questions answering system. Simple implementation of such system is also presented. The paper also characterizes alternatives to DBpedia in form of OpenCyc and YAGO knowledge bases. A comparison between DBpedia and those knowledge bases is presented.

  Full text in external service

 • Tools for Automatic Wound Healing Evaluation

  Publication

  Final results of the research project devoted to development of a new objective and quantitative method of post cardiosurgery wound healing diagnostics, already preliminary discussed at the QIRT 2014 Conference, is presented. We assumed that thermal processes should be effective in subtle description of temporal changes of tissue thermal properties after surgical interventions. To prove this assumption more than 400 patients after...

  Full text in external service

 • Concept of the agent system for the information technology evaluation

  Publication

  In this paper the concept of the agent system for the information technology evaluation has been presented. This article includes the concept description and shows abilities of using software tools which can be applicable to implementation and verification of proposed solution. The article is the part of common researches over creation solutions for information technology evaluation which range over using expert's evaluation and...

 • Analysis and Evaluation of the Working Cycle of the Diesel Engine

  Publication

  The paper presents a proposal to apply a quantitative evaluation of the diesel engine with regard to the phenomena occurring during of a working cycle. The proposed procedure when analyzing test results from diesel engine is an attempt to transfer an engine activity evaluation methods in the operational time scale (exploit time), eg. in hours, to the micro-scale (dynamic time) relating only to the execution time of one (several)...

  Full text in external service

 • EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF FLEXICURITY IMPLEMENTATION IN OECD COUNTRIES

  Flexicurity is a policy of flexible and secure labour market. It has been the subject of many analyses, however, a coherent evaluation methodology is difficult to specify. The purpose of this paper is to propose a Data Envelopment Analysis based model for the evaluation of the efficiency of flexicurity implementation in OECD countries. The results will be used to create the ranking of countries, to determine changes in time, and...

  Full text in external service

 • Potential applicability of ontologies for the evaluation of information technology

  Publication

  In this article we present the possibilities of using ontologies as a part of a multi-agent system (MAS) designed for the evaluation of information technologies. This is a part of a broader idea devel-oped by the team of researchers at Gdańsk University of Technology. The article deals with defining ontologies, presenting main technologies for their design and implementation and proposes, initially, domains of the ontologies' interest...

 • A Cross-Team Collaborative Evaluation of a CRM System

  Publication

  - 2013

  This paper presents an analysis of an usability evaluation a CRM (Customer Relationship Management) performed by a team composed of external usability experts jointly with a CRM staff. The evaluation process differed from a classical scheme known from former projects, including some new elements resulting from a specific context of this study. These novel elements resulted in reshaping the role of the CRM system and considering...

 • Call Control Evaluation in ASON/GMPLS Architecture

  Publication

  The Automatically Switched Optical Network (ASON) utilizing Generalized Multi–Protocol Label Switching (GMPLS) protocols named as ASON/GMPLS is one of the propositions of Next Generation Network. The basic assumption of ASON control plane is a separation of call control from connection control. The control plane is divided into call control and connection control components. Presented work regards the problem of call control evaluation...

 • Communication Platform for Evaluation of Transmitted Speech Quality

  A voice communication system designed and implemented is described. The purpose of the presented platform was to enable a series of experiments related to the quality assessment of algorithms used in the coding and transmitting of speech. The system is equipped with tools for recording signals at each stage of processing, making it possible to subject them to subjective assessments by listening tests or, objective evaluation employing...

  Full text in external service

 • Towards Emotion Acquisition in IT Usability Evaluation Context

  Publication

  - 2015

  The paper concerns extension of IT usability studies with automatic analysis of the emotional state of a user. Affect recognition methods and emotion representation models are reviewed and evaluated for applicability in usability testing procedures. Accuracy of emotion recognition, susceptibility to disturbances, independence on human will and interference with usability testing procedures are...

  Full text in external service

 • Performance Evaluation of Preemption Algorithms in MPLS Networks

  Preemption is a traffic engineering technique in Multiprotocol Switching Networks that enables creation of high priority paths when there is not enough free bandwidth left on the route. Challenging part of any preemption method is to select the best set of paths for removal. Several heuristic methods are available but no wider comparison had been published before. In this paper, we discuss the dilemmas in implementing preemption...

 • Ultrasound monitoring for evaluation of damage in reinforced concrete

  The paper deals with automated monitoring of damage evolution in concrete elements subjected to three-point bending tests. The monitoring is based on the nonlinear interactions of traveling ultrasonic waves with micro-crack zones inside the concrete specimens and surface-breaking cracks. The developed procedure assumes semi-continuous ultrasonic testing during the element full loading cycle and generation of the power spectral...

  Full text in external service

 • Evaluation of Workflow Runtime Platforms in Service Composition

  Publication

  - 2012

  Typically, workflow applications are constructed from basic functionalities that may be realized by alternative services deployed in heterogeneous runtime platforms. Depending on workflow structure and selection of services, the applications differ in attributes such as price, Quality of Service (QoS) and others. In the paper, we propose a method of evaluation of workflow runtime platforms using Data Envelopment Analysis. We present...

 • Engineering method of tire rolling resistance evaluation

  Publication

  Tire rolling resistance is one of the most difficult tire parameters to measure. The reason is that for modern tires the force of rolling resistance corresponds to 0.5–1% of tire load, thus measurements of very small forces must be performed in a heavily loaded system. This constitutes great problems, especially in road conditions. Laboratory measurements are easier to perform, as the environment may be better controlled, but roadwheel...

  Full text in external service

 • Trust management in WSN - case study evaluation

  Publication

  Full text available

 • Impedance evaluation of coatings from biobased material

  The authors propose a modification of sodium caseinate edible coating for foodstuff protection. The aim was to improve the film’s barrier properties. It was achieved by the addition of propolis, which is a natural, environmentally friendly product known from its intrinsic sealing action. In the next step, propolis-admixed sodium caseinate films were exposed to elevated temperature for 10 min. This approach was meant to improve...

 • Practical Evaluation of Internet Systems' Security Mechanisms

  A proposed Internet systems security layer with context-oriented security mechanisms reduces the risk associated with possible vulnerabilities. A metric of the system trust level is proposed, and then evaluated according to a university Internet system.

  Full text available

 • Evaluation of multimedia applications in a cluster oriented environment

  In the age of Information and Communication Technology (ICT), Web and the Internet have changed significantly the way applications are developed, deployed and used. One of recent trends is modern design of web-applications based on SOA. This process is based on the composition of existing web services into a single scenario from the point of view of a particular user or client. This allows IT companies to shorten product time-to-market....

 • Evaluation of Lightning Protection Earthings by Impulse Tests

  W artykule zamieszczono opis nowej procedury pomiaru uziemień odgromowych metodą udarową. Zgodnie z propozycję podczas testu udarowego można pomierzyć nie tylko impedancję udarową uziemienia, ale także ocenić jego rezystancję oraz współczynnik udaru. Wynik takiego badania uwzględnia tylko tę część uziomu, którą określa się jako jego długość efektywną.

 • Evaluation of the separation algorithm performance employing ANNs

  Publication

  Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie metodyki separacji dźwięków muzycznych bez informacji a priori o dźwiękach zawartych w muzycznym miksie. W pracy pokazano, że prawidłowo wytrenowana sztuczna sieć neuronowa (SNN)jest w stanie w sposób automatyczny poprawnie sklasyfikować dźwięki zawarte w zmiksowanym sygnale. Skuteczność klasyfikacji SNN jest porównywalna z oceną subiektywną ekspertów.

 • Ontology management in the multi-agent system for the it evaluation

  Publication

  The team of researchers at the Gdańsk University of Technology is currently developing a model of the multi-agent system (MAS_IT) that would aid the IT managers to find the most appropriate technology to the goals assumed. The knowledge is to be provided by experts and stored in the facts and rules bases. The responsibility of the verification process-on the input and query stages-is given to the ontology, making it to some extend...

 • Simulation model for evaluation of QOS dynamic routing

  Publication

  - 2009

  Current informational networks use a large variety of technologies to support data exchange. Most of them are focused on IP protocol and include mechanisms which by definition should supply demanded QoS. One of those mechanisms is efficient path calculation - routing. Traffic offered to the network can change very rapidly in short term. Routing should support such traffic changes and all the time calculate valid paths in terms...

 • CartoMetric: Semantic ontology evaluation with cartographic methods

  Publication
  • K. Goczyla
  • W. Waloszek

  - 2008

  Full text in external service

 • Evaluation of semantic and social technologies for digital libraries

  Publication

  - 2009

  W pracy przedstawiono wyniki eksperymentu mającego na celu ocenę efektywności wykorzystywania semantycznych bibliotek cyfrowych, w których projekcie uwzględniono wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania sieci społecznych. Stwierdzono, że zarówno satysfakcja wykorzystywania tak zaprojektowanych bibliotek, ale także efektywność znajdowania dzięki nim właściwych rozwiązań, jest wyższa niż w biblitekach nie uwzględniających tego czynnika.

 • Cartometric: semantic ontology evaluation with cartographic methods

  Publication

  W ostatnich latach, głównie dzięki rozwojowi inicjatywy Sieci Semantycznej (ang. Semantic Web), staliśmy się świadkami powstawania coraz większej liczby gwałtownie ewoluujących ontologii. W takiej sytuacji zarówno użytkownicy Sieci, jak i komputerowe agenty potrzebują metody oceny właściwości ontologii, w szczególności takiej, która uwzględni jej cechy semantyczne, czyli kształt przestrzeni dozwolonych modeli. Niniejsza praca prezentuje...

 • A parametric method for evaluation of resistance of swath ships

  Publication

  Artykuł zawiera sformułowania metody parametrycznej służącej do wyznaczania oporu kadłuba statku o konfiguracji swath. Metodę opracowano opierając się na rezultatach obliczeń numerycznych, uzyskanych metodami strukturalnymi, wywiedzionymi ze sformułowań teoretycznej hydromechaniki okrętu, wykonanych na dostatecznie licznej serii kształtów kadłuba, o systematycznie uzmiennianych parametrach kształtu. Następnie przedstawiono rezultaty...

 • Practical evaluation of the basic concepts for face localization

  Publication

  - 2007

  Pomimo tego, że w literaturze zaproponowano wiele metod lokalizacji twarzy, a związane z nimi koncepcje teoretyczne wydają się bardzo interesujące, ich praktyczna przydatność musi dopiero zostać zweryfikowana. Ponadto, chociaż opisywane w publikacjach rozwiązania stają się coraz bardziej skomplikowane, to opierają się one wciąż na bradzo prostych pomysłach, takich jak mapy krawędzi. Dlatego też głównym celem pracy nie było zaproponowanie...

 • Evaluation of urban freight transport management measures

  Publication

  Full text in external service

 • Rapid test for ionic liquids toxicity evaluation

  Publication

  W literaturze przedmiotu dostępne są dane na temat toksyczności cieczy jonowych, szczególności tych mających zastosowanie przemysłowe, gdzie toksyczność wyrażana jest jako EC50 mierzone względem konkretnego organizmu np. Vibrio fischeri, Daphnia magna itp. Z uwagi na taksonomiczne zróżnicowanie osadu czynnego nie jest możliwe bezpośrednie wnioskowanie na temat toksyczności cieczy jonowych w stosunku do osadu czynnego na podstawie...

 • Experimental evaluation of the PLC-controlled drives properties.

  Publication

  - 2003

  Przedstawiono strukturę stanowiska laboratoryjnego do testów oprogramowania PLC do sterowania napędami oraz do prowadzenia eksperymentalnych prób takich napędów. Omówiono zasady prowadzenia testów oprogramowania przed i w trakcie uruchamiania napędu. Przedstawiono przykładowe rezultaty doświadczeń.

 • Importance of time evaluation in capillary rise method

  Publication

  - 2003

  Badano zwilżalność układu porowatego przez wodę i węglowodany, mierząc zmianę masy rurki wypełnionej szklanymi kulkami. Wskazano na różny czas i szybkość penetracji cieczy przez złoże.

 • An Evaluation Engine for Dynamic Ranking of Cloud Providers

  Publication

  The paper focuses on creation of an effective dynamic ranking service for IaaS, PaaS and SaaS cloud providers. It considers building a quality model for this purpose along with definition of quality measure- ment procedures. The paper discusses several techniques known from already existing price comparison engines that could be modified and adopted for comparison of cloud providers. A technique for filtering measured data is proposed,...

  Full text in external service