Search results for: EWAPOTRANSPIRACJA POTENCJALNA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: EWAPOTRANSPIRACJA POTENCJALNA

Search results for: EWAPOTRANSPIRACJA POTENCJALNA

  • Comparision of Methods for Determination of Potential Evapotransportation (PET)

    Publication

    - Year 2003

    Potencjalna ewapotranspiracja (PET) jest traktowana jako indeks maksymalnej, możliwej ewapotranspiracji i jest wielkością często używaną w modelach hydrologicznych. W pracy porównano 4 modele obliczania PET: Konstantinowa, Turca, Thorntkwaita i Penmana. Są to metody o różnym stopniu dokładności. Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla pomiarów ze stacji Bielnik, leżącej w pobliżu Gdańska.