Search results for: GEOTEKSTYLIA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: GEOTEKSTYLIA

Search results for: GEOTEKSTYLIA

 • Dobór wyrobów geosyntetycznych do zbrojenia gruntu

  Grunt zbrojony geosyntetykami: strome skarpy i konstrukcje oporowe, nasypy na słabym podłożu, nasypy na palach z geosyntetycznym zbrojeniem nadpalowym. Geotekstylia i wyroby pokrewne stosowane do wzmacniania budowli ziemnych. Projektowanie zbrojenia geosyntetycznego zgodnie z normą brytyjską BS 8006:2010 i niemieckimi wytycznymi EBGEO 2010.

 • Geosynthetics tests in hydrotechnical structures design

  Publication

  - Year 2008

  W celu właściwego stosowania w konstrukcjach budowlanych (w tym również hydrotechnicznych)geosyntetyków - zarówno przepuszczalnych (geotekstylia i wyroby pokrewne) jak i nieprzepuszaczalnych (geomembrany i kompozyty uszczelniające), bardzo ważne jest wcześniejsze poddawanie go odpowiednim badaniom, których procedura musi być ściśle powiązana z późniejszym przeznaczeniem geomateriału i uwzględniać warunki, w jakich materiał będzie...

 • Współczesne tendencje w ochronie brzegów morskich

  Publication

  W artykule przedstawiono dotychczasowe metody ochrony brzegu morskiego stosowane na przestrzeni ostatnich stu lat w warunkach polskich. Jako współczesne tendencje w ochronie brzegu zakwalifikowano: sztuczne zasilanie, falochrony brzegowe oraz coraz szersze stosowanie geotekstyliów i geosyntetyków. Na przykładzie państw wysoko rozwiniętych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w dziedzinie ochrony brzegów stosowanych w ostatnie dekadzie....

 • Wykorzystanie badań geosyntetyków w projektowaniu warstw filtracyjnych i drenażowych

  Publication

  W pracy przedstawiono zasady pozwalające na dokonywanie oceny przydatności materiałów geosyntetycznych w projektowaniu warstw separacyjnych i filtracyjno-drenażowych. Najbezpieczniej jest przyjmować za podstawę projektowania podstawowe parametry mechaniczne geosyntetyków (odporność na przebicie, wytrzymałość na rozciąganie, odkształcalność) oraz hydrauliczne (wodoprzepuszczalność, charakterystyczna wielkość porów), pod warunkiem...

 • Etudes d`ecoulement de l`eau a court terme dans le plan des geotextiles.

  Publication

  Opis stanowiska badawczego i wyniki badań krótkoterminowego przepływu wody w płaszczyźnie geotekstyliów. Badania prowadzono przy zmiennym nacisku normalnym na próbkę i zmiennym gradiencie hydraulicznym. Analizowano aspekty teoretyczne i praktyczne tego rodzaju doświadczeń. Przedstawiono również próbę opisu matematycznego przepływu wody w płaszczyźnie geosyntetyków. Przyjęto układ równań rózniczkowych opisujących stan równowagi...