Search results for: HANDEL, POLSKA, KAZACHSTAN KIRGISTAN, TADŻYKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN - MOST Wiedzy

Search

Search results for: HANDEL, POLSKA, KAZACHSTAN KIRGISTAN, TADŻYKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN

Search results for: HANDEL, POLSKA, KAZACHSTAN KIRGISTAN, TADŻYKISTAN, TURKMENISTAN, UZBEKISTAN

 • Polish FDI in Central Asian Countries

  Since gaining independence, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan gradually opened their markets to foreign investors. Before Poland’s accession to the European Union, the activities of Polish investors in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan were based on bilateral treaties concluded by Poland with those countries. Later, except Turkmenistan, they were governed by the partnership...

  Full text available

 • Application of INAA in assesment of phosphatic fertilizer plant impact on the adjacent environment

  Publication

  - 2003

  W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na terenie GZNF "Fosfory" S.A. i wokół fabryki. Oznaczono szerokie spektrum pierwiastków w próbkach gleby, trawy, fosforytów, potrójnego superfosfatu, Amofoski i soli potasowej. Podjęto próbę oceny wpływu GZNF "Fosfory" na otaczające je środowisko. Badania przeprowadzono w ramach projektu UE "Fertilizers and Health" ICA2-CT-2000-10025, w którym brały udział: Holandia, Rosja, Uzbekistan,...

 • Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej

  Publication

  - 2018

  W artykule ukazano podstawy prawne wymiany handlowej pomiędzy Polską oraz pięcioma państwami Azji Centralnej, określono wartość importu i eksportu, wyliczono bilans handlowy w latach 2003-2016. Polska importuje z pięciu państw Azji Centralnej głównie surowce mineralne, eksportuje artykuły gotowe różnego typu. Bilans wymiany handlowej w latach 2003-2016 z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem był...

 • Wymiana handlowa Polski z Armenią, Azerbejdźanem i Gruzją

  Publication

  Handel zagraniczny Polski, w porównaniu z pozostałymi krajami Kaukazu Południowego, najszybciej rozwijał się z Gruzją. W 2001 roku największe obroty handlowe Polska zanotowała z Azerbejdżanem, a w 2012 roku – z Gruzją. Ogółem obroty handlowe Polski w latach 2001–2012 były większe z Gruzją niż Azerbejdżanem. Stało się tak z powodu niepodjęcia realizacji projektu przedłużenia rurociągu Odessa-Brody do Płocka i Gdańska, co umożliwiłoby...