Search results for: KOLEJ JEDNOSZYNOWA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: KOLEJ JEDNOSZYNOWA

Search results for: KOLEJ JEDNOSZYNOWA

  • The construction of suspended rail vehicle bogie

    Niniejsza publikacja została poświęcona szczegółowemu opisowi wózka, przeznaczonego do wykorzystania w proponowanej przez autorów koncepcji podwieszanego pojazdu szynowego. W pierwszej kolejności skrótowo opisano rzeczony pojazd, ze szczególnym naciskiem na parametry determinujące konstrukcję wózków. Następnie zostały omówione zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w zakresie budowy poszczególnych podzespołów wózka, takich jak: zestawy...

    Full text to download in external service