Search results for: KONSTRUKCJE MOSTOWE. - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: KONSTRUKCJE MOSTOWE.

Search results for: KONSTRUKCJE MOSTOWE.

 • Mostowe Konstrukcje Stalowe i Zespolone - 2022/23

  e-Learning Courses
  • M. Szafrański
  • K. Żółtowski

  Zagadnienia teoretyczne a rzeczywista konstrukcja. Rzeczywista praca elementów mostów stalowych (węzły, połączenia, usztywnienia). Mosty blachownicowe Mosty zespolone (stal–beton).  Mosty kratownicowe Mosty Łukowe Mosty podwieszone Mosty wiszące Zasady konstruowania  Detale konstrukcyjne Elementy wyposażenia mostów

 • Mostowe Konstrukcje Stalowe i Zespolone - 2023/24

  e-Learning Courses
  • M. Szafrański
  • K. Żółtowski

  Zagadnienia teoretyczne a rzeczywista konstrukcja. Rzeczywista praca elementów mostów stalowych (węzły, połączenia, usztywnienia). Mosty blachownicowe Mosty zespolone (stal–beton).  Mosty kratownicowe Mosty Łukowe Mosty podwieszone Mosty wiszące Zasady konstruowania  Detale konstrukcyjne Elementy wyposażenia mostów

 • Komunikacyjne Konstrukcje Geotechniczne - 2022/2023

  e-Learning Courses
  • A. Krasiński
  • A. Sitarski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji na stałe związanych z gruntem, a co do których w przyszłości inżynierowie po specjalizacji mostowej i po otrzymaniu uprawnień budowlanych będą mieli prawo je projektować i budować.Należą do niech:przyczółki mostowe, filary mostowe, skrzydła przy przyczółkowe, ściany oporowe.tunele płytkie (drogowe, przejścia dla pieszych) , tunele głębokie, przepusty,...

 • KONKURS wyKOMBinuj mOst

  Events

  19-04-2017 00:00 - 21-04-2017 23:59

  KOMBOferencja – Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana i konkurs na najbardziej wytrzymałe przęsło mostowe o rozpiętości 100 cm zbudowane wyłącznie z papieru przy użyciu jedynie kleju, wystawa papierowych mostów.

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie dwóch mostów

  W pracy zaprezentowano przykłady systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji mostowych. Przedstawione systemy monitorowania obiektów mostowych oraz analiza uzyskanych wyników badań potwierdzają zasadność ich stosowania w konstrukcjach inżynierskich. To właśnie dzięki stałej obserwacji zachowania się konstrukcji jesteśmy w stanie określać aktualną kondycję obiektu, stopień jej wytężenia, szacować jej żywotność, a także...

 • Systemy monitorowania stanu technicznego konstrukcji na przykładzie trzech mostów

  W niniejszej pracy zaprezentowano systemy monitoringu trzech obiektów mostowych. Jeden z przedstawionych systemów dotyczy obiektu monitorowanego non stop, 24 godziny na dobę, nieprzerwanie od kilku lat, podczas gdy dwa pozostałe dotyczą badań obiektów prowadzonych w pewnych reprezentatywnych przedziałach czasowych.

 • Metody diagnostyki ultradźwiękowej i ich zastosowania w betonowych obiektach mostowych

  Publication

  - Year 2015

  Celem pracy jest przedstawienie zalet metod diagnostyki ultradźwiękowej zastosowanych do oceny stanu technicznego betonowych elementów w konstrukcjach obiektów mostowych. W artkule została omówiona metoda przepuszczania, która wymaga obustronnego dostępu do badanego elementu oraz metoda młoteczkowa, w której badania są realizowane przy założeniu ograniczenia dostępu do elementu tylko do jednej jego strony. Realizacje badań diagnostycznych...

  Full text to download in external service

 • Karol Grębowski dr inż.

   Karol Grębowski (M.Sc.) works as an assistant at the Department of Technical Fundamentals of Architecture Design of the Faculty of Architecture at Gdansk University of Technology. His scientific research deals with dynamic phenomena occurring during the vibration of structures, bridges, and studies the design methodology of the elements forming passive protection system of the vehicles degraded  by struck or explosion in the context...