Search results for: LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE

displaying 1000 best results Help

Search results for: LOKALNE SIECI KOMPUTEROWE

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publication

  - Year 2003

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wpływ przyłączania farm wiatrowych na lokalne sieci elektroenergetyczne w warunkach polskich

  Artykuł koncentruje się na problemach związanych z opracowaniem ekspertyz wpływu elektrowni i farm wiatrowych na system ektroenergetyczny. Obowiązek opracowania takiego dokumentu przed przyłączeniem każdego źródła do sieci wynika z Rozp. Min. Gosp. z dnia 25 września 2000 r. (Dz. U. 85, poz. 975). Omówiono praktyczne aspekty opracowania ekspertyz, w tym ich zakres rzeczowy i problem pozyskiwania danych, a także niektóre problemy...

 • Strategie zarządzania klasterem serwerów WWW. . [X Ogólnopolska Konferencja Sieci Komputerowe].

  W pracy przedstawiono metody zwiększania efektywności funkcjonowania serwera WWW poprzez wykorzystanie idei obliczeń grupowych. Zaproponowano różne strategie zarządzania klasterem oraz przeanalizowano techniki równoważenia obciążenia.

 • Problemy analogowej realizacji sztucznej sieci neuronowej. Prace XX Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

  Publication

  W pracy przedstawiono problemy związane z realizacją sprzętową, w technice analogowej, sztucznej sieci neuronowej. Cele które sobie stawiano to szybkość działania uzyskanej sieci i niski koszt wytworzenia. Uzyskane rezultaty nie zadowalają autorów.

 • Lokalne sieci bezprzewodowe (2022L)

  e-Learning Courses
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • K. Gierłowski

  Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy standardowych sieci bezprzewodowych, a także z elementami oceny jakości tych sieci.

 • Sieci komputerowe INF 2022

  e-Learning Courses
  • K. Nowicki

  Zapoznanie się z podstawowymi architekturami warstwowymi oraz protokołami i standardami sieciowymi

 • Sieci komputerowe lab. Informatyka sem.V

  e-Learning Courses
  • K. Jurczenia
  • M. Hoeft
  • I. Szczypior
  • J. Grochowski
  • K. Jurczenia
  • K. Nowicki

  Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

 • Sieci komputerowe MSU 2022/23

  e-Learning Courses
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • Sieci komputerowe MSU 2021/22

  e-Learning Courses
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • Sieci komputerowe NST sem.V 2021/22

  e-Learning Courses
  • M. Hoeft
  • I. Szczypior
  • J. Grochowski
  • K. Jurczenia
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Sieci komputerowe NST sem.V 2021/22

 • SIECI KOMPUTEROWE - (EiT) 2021/22 - Nowy

  e-Learning Courses
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • K. Jurczenia
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2021/22]

  e-Learning Courses
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Zespół Teleinformatyki

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • SKITI 20/21 - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, ARiSS, I stopień, sem. 2, 2020/2021)

  e-Learning Courses
  • T. Karla
  • A. Kwasigroch
  • T. A. Rutkowski

  SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Paweł Kaczmarek dr inż.

  People

 • Jakub Drewnowski dr hab. inż.

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch was born in 1972 in Gdansk. In 1991-1996 he studied at the Technical University of Gdansk. In 1996 he graduated as a student from the Sound Engineering Department. His thesis was related to physical modeling of musical instruments. Since that time he has been a member of the research staff at the Multimedia Systems Department as a PhD student (1996-2001), Assistant (2001-2004), Assistant professor (2004-2020) and...

 • Jerzy Proficz dr hab. inż.

  Jerzy Proficz, Ph.D. is the deputy director of the Centre of Informatics – Tricity Academic Supercomputer & networK (CI TASK) at Gdansk University of Technology, Poland. He earned his Ph.D. (2012) in HPC (High Performance Computing) in the subject of supercomputer resource provisioning and management for on-line data processing. Author and coauthor of over 40 scientific journal and conference publications related to HPC and...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Professor Józef Woźniak received his M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees in electronics and telecommunications from the Faculty of Electronics, Gdańsk University of Technology (GUT), Poland, in 1971, 1976 and 1991, respectively. In January 2002 he became a full professor. In 1993 he was elected Associate Dean of the Faculty of Electronics and in 1994 he was he was appointed a Professor at GUT. Simultaneously, from October 1994 till...

 • Wojciech Chrzanowski dr hab. inż.

  People

  Wojciech Chrzanowski was born in 1952 in Toruń. He completed his studies in Chemical Technology in 1975, getting his MSc in Inorganic Technology (specialty: Anti-Corrosion Protection) At the Faculty of Chemistry, Gdańsk University of Technology (with distinction). Later this year he was employed in the Department of Analytical Chemistry of then Institute of Chemical Engineering and Measuring Techniques, initially as a technical...

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publication

  - Year 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Analiza rozpływu ciepła generowanego przez lokalne źródło

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono teoretyczną analizę rozpływu ciepła generowanego przez lokalne źródło. Odbiór ciepła od źródła powodowany jest przepływem warstwy cieczy po jego powierzchni.

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.

  Publication

  - Year 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Wpływ cewek na lokalne wartości pola własnego okrętu

  Publication

  Obiekt ferromagnetyczny umieszczony w polu magnetycznym Ziemi powoduje lokalne zaburzenie równomierności rozkładu tego pola. Kształt i rozmiary zaburzenia zależy od wielu czynników, w tym m.in. od rozmiarów i kształtu obiektu, od jego właściwości ferromagnetycznych i od położenia względem wektora ziemskiego pola magnetycznego. W celu minimalizacji pola własnego okrętu na rzeczywistych obiektach umieszcza się uzwojenia kompensacyjne....

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publication

  - Year 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Komputerowe wspomaganie nauczania geometrii wykreślnej

  W artykule przedstawiono koncepcję procesu dydaktycznego wykorzystującego nowoczesne technologie do tworzenia elektronicznych komponentów edukacyjnych. Komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się jest szczególnie przydatne w dydaktyce przedmiotów graficznych, ponieważ umożliwia śledzenie powstawania konstrukcji metodą krok-po-kroku oraz osiągnięcie wysokiej precyzji rysunków.

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek received his M.Sc in electronics engineering, Ph.D. and D.Sc. in switching and teletraffic science from the Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland, in 1972, 1981 and 1994, respectively. His research interests include: IP QoS and GMPLS and SDN networks, switching, QoS routing, teletraffic, multimedia services and quality of services. Currently, his research is focused on developing and applicability...

 • Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych

  Publication

  Przedstawiono komputerowe stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych, które stanowi kombinację odpowiednio oprogramowanego komputera oraz urządzeń zewnętrznych dołączonych poprzez interfejs. Oprogramowanie komputera wykonane jest w środowisku LabVIEW, natomiast pomiary rzeczywistych wielkości sieci wykonuje analizator sieci CVMk. Przytoczono również wyniki...

 • Komputerowe modelowanie dźwiękowodu aparatu słuchowego

  Publication

  - Year 2005

  W artykule opisano metodę komputerowego modelowania dźwiękowodu aparatu słuchowego. Model opracowany został z wykorzystaniem metody falowodowej. Symulacje komputerowe umożliwiają zbadanie właściwości akustycznych dźwiękowodów o różnych parametrach. Opisany model może zostać zastosowany w systemie dopasowywania aparatu słuchowego do potrzeb jego użytkownika, w celu zminimalizowania zniekształceń dźwięku wprowadzanych przez dźwiękowód...

 • Projekt niezawodnej sieci Ethernet dla Radia Gdańsk

  Publication

  - Year 2005

  W referacie określono wymagania niezawodnościowe sieci komputerowej wspierającej transmisję dźwięków i wiadomości w Regionalnej Rozgłośni Radiowej (MTBF rzędu kilku lat). Przedstawiono elementy analizy niezawodności sieci i dla typowych wartości parametrów urządzeń (MTBF kilka lat), połączeń (MTBF kilkanaście lat) i struktur sieci Ethernet, określając średni czas między awariami sieci. Wykazano konieczność wprowadzenia elementów...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. Rafal Leszczyna is an associate professor at Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics. He holds the M.Sc. degrees of Computer Science and Business Management. In December, 2006 he earned a Ph.D. in Computer Science, specialisation - Computer Security at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdansk University of Technology. Between 2004 and 2008 he worked in the European...

 • Studia Regionalne i Lokalne

  Journals

  ISSN: 1509-4995

 • Tożsamość zapisana w krajobrazie i jej postrzeganie przez społeczności lokalne obszarów wiejskich

  Publication

  - Year 2006

  Omówienie zagadnienia odbioru wartościowych cech i właściwości krajobrazu kulturowego wsi przez społeczności lokalne w powiązaniu ze zjawiskiem modernizacji obszarów wiejsjkich i przejmowania globalnych wzorców współczesnej kultury.

 • Komputerowe szacowanie zaburzeń elektromagnetycznych

  Publication

  Przedstawiono symulacyjne badania porównawcze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC modelu obwodowego przetwornicy DC-DC podwyższającej napięcie. Zbadano wrażliwość uzyskanego modelu na kolejne uproszczenia jego postaci, w ten sposób otrzymując zredukowany, równoważny model do oszacowania charakterystyki widma zaburzeń EMI na sieci sztucznej. Taki model zrealizowano w symulatorze TCad i porównano zgodność wyników symulacji...

 • Komputerowe modelowanie.

  Publication

  - Year 2004

  .

 • Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

  Publication

  - Year 2005

  Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania...

 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach

  Publication

  - Year 2006

  W referacie scharakteryzowano elementy wchodzące w skład instalacji kablowych na statkach, przedstawiając skrótowo analizę procesu projektowania instalacji kablowych. Wykazano przyczyny zapotrzebowania na komputerowe wspomaganie tego procesu. Zaprezentowano koncepcję i założenia systemu z bazą wiedzy do wspomagania projektowania instalacji kablowych oraz wyniki dotychczasowych prac nad stworzeniem takiego systemu.

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Journals

  ISSN: 2544-5790

 • Lokalne formuły opadowe dla Gdańska-Wrzeszcza na podstawie dwudziestoletnich obserwacji opadów na Politechnice Gdańskiej

  W artykule przedstawiono podstawowe aspekty stosowania istniejących i opracowywania nowych lokalnych formuł opadowych. Zaprezentowano wyniki analizy 20-letnich obserwacji opadów na stacji pomiarowej Politechniki Gdańskiej i przedstawiono opracowane na ich podstawie lokalne formuły opadowe dla Gdańska-Wrzeszcza.

 • Komputerowe oko świadomości

  Publication

  - Year 2017

  Znane metody badania osób w śpiączce nie dają odpowiedzi na pytanie jak funkcjonuje poznawczo osoba wybudzona ze śpiączki z obniżoną świadomością. Książka podsumowuje wyniki badań przybliżających odpowiedź na powyższe pytanie. Część prezentowanych badań była prowadzona przez autorów i współpracowników już wcześniej, z wykorzystaniem skonstruowanego urządzenia do śledzenia wzroku, zaś nowsze prezentowane badania dostarczyły wyników...

  Full text to download in external service

 • IEEE 802.11 LAN capacity: incentives and incentive learning

  Publication

  - Year 2007

  Motywację stacji sieci lokalnej IEEE 802.11 do przeprowadzenia racjonalnego ataku na mechanizm MAC można wyrazić liczbowo jako punkt stały pewnego przekształcenia dwuwymiarowego. Model taki został następnie rozszerzony o możliwość stosowania przez stacje strategii wyrafinowanego przewidywania zachowań innych stacji. Pokazano, w jaki sposób wpływa to na przepustowość sieci i sprawiedliwość dostępu do medium transmisyjnego, uwzględniając...

 • Wpływ cewek kompensujących na lokalne wartości pola własnego okrętu = Influence of compensation coils on local magnetic field of ship

  Publication

  Obiekt ferromagnetyczny umieszczony w polu magnetycznym Ziemi powoduje lokalne zaburzenie równomierności rozkładu tego pola. Kształt i rozmiary zaburzenia zależy od wielu czynników, w tym m.in. od rozmiarów i kształtu obiektu, od jego właściwości ferromagnetycznych i od położenia względem wektora ziemskiego pola magnetycznego. W celu minimalizacji pola własnego okrętu na rzeczywistych obiektach umieszcza się uzwojenia kompensacyjne....

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publication

  - Year 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok in 1994 graduated from the Faculty of Electronics at Gdansk University of Technology receiving his MSc in telecommunications. In 2003 received Ph.D.  and in 2017 D.Sc. in telecommunications from the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of Gdańsk University of Technology. His research interests are focused on application of digital signal processing in telecommunications. He provides lectures, laboratory...

 • Model egoistycznych ataków na mechanizm odłożenia transmisji w warstwie MAC bezprzewodowych sieci lokalnych ad hoc

  Zaprezentowano mechanizm i efekty ataku na mechanizm odczekania CSMA/CA w lokalnej sieci IEEE 802.11. Stosując rachunek miar motywacyjnych pokazano, w jako sposób zachowania niekooperacyjne stacji sieci mogą wpływać na osiąganą globalną przepustowość i rozdział pasma sieci.

 • Komputerowe wspomaganie badań endoskopowych

  Publication

  Niżej przedstawiono trendy rozwojowe systemów telemedycznych. Na tym tle za-prezentowano architekturę opracowanego systemu wspomagającego badania endo-skopowe. Ukazano sposób realizacji jego kolejnych wersji oraz budowę podsta-wowych komponentów w technologii WWW. Szczególną uwagę zwrócono na rejestra-cję badania endoskopowego i sporządzanie jego opisu w standardzie MST.

 • Wspomaganie komputerowe zarządzania logistycznego

  Publication

  Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa wymaga zastosowania w zarządzaniu podejścia logistycznego. Ważnym jego aspektem w integracji procesów logistycznych jest zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów informatycznych.

 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne

  Publication

  - Year 2006

  Przedstawiono klasyfikację i strukturę komputerowych systemów pomiarowych oraz kolejne etapy związane z projektowaniem, wykonaniem i uruchomieniem takiego systemu. Opisano również przykłady systemów pomiarowo-diagnostycznych, opracowanych przy współudziale autora: system do wyznaczania charakterystyk silników trakcyjnych oraz system do badania zaworów regulacyjnych.

 • Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia

  Publication

  Dynamiczny rozwój technik cyfrowych i wynikające stąd postępujące zmiany w oprogramowaniu powodują wzrost znaczenia znajomości komputerowych metod wspomagania projektowania w warsztacie zawodowym architekta. W trosce o zapewnienie studentom możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie, konieczna jest stała analiza oraz potrzeba rozszerzania i wzbogacania treści programowych w ramach istniejąch programów kształcenia. Tematyka...

  Full text to download in external service