Search results for: MNIEJSZOŚĆ NARODOWA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: MNIEJSZOŚĆ NARODOWA

Search results for: MNIEJSZOŚĆ NARODOWA

  • Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość.

    Publication

    - Year 2004

    W obrazie życia polskiej diaspory, szczególną społeczność tworzy Polonia wEstonii. Ukształtowana w procesach historycznych i ruchach osadniczych na terenie Inflant, podlegała naciskom asymilacyjnym caratu, wtapiając się w społeczności lokalne z trudem zachowywała swą świadomość narodową, nierzadko ulegając wynarodowieniu. W okresie rozbiorów na ziemiach estońskich, zamie-szkiwała kilkutysięczna społeczność polska, w znacznym...