Search results for: NOR-STA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: NOR-STA

Search results for: NOR-STA

 • NOR-STA n/d

  Projects

  Project manager: prof. dr hab. inż. Janusz Górski   Project's funding: Innowacyjna Gospodarka

  Project realized in Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics according to UDA-POIG.01.03.01-22-142/09 agreement from 2009-09-15

 • Mechanizm dostarczania usług w chmurze: roxzwiązanie NOR-STA

  Artykuł prezentuje mechanizmy udostępniania w chmurze usług rozwijanych w ramach projektu NOR-STA. Są one ukierunkowane na wspomaganie procesów dochodzenia do zgodności i oceny zgodności z normami i standardami. W projekcie NOR-STA prowadzone są obecnie eksperymentalne badania wdrożeniowe we współpracy z partnerami z sektorów ochrony zdrowia i biznesu. Usługi NOR-STA są udostępniane zgodnie z modelem Software as a Service (SaaS)....

 • Jakub Miler dr inż.

  Academic career: 2000: Master of Science - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "Computer system for supporting risk management in a software engineering project", supervisor prof. Janusz Górski 2005: PhD - Gdansk University of Technology, Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, thesis "A Method of Software Project Risk Identification and Analysis",...

 • Challenges in providing support for management of evidence-based arguments

  The paper considers selected challenges related to the application of evidence based arguments and maps them on the tool support level. In particular, we consider: communication and teamwork, handling large arguments, evidence management and integration, argument assessment and communication, change control and reporting, evidence reuse, user data security and argument portfolio management. Then we explain how these challenges...

  Full text in external service

 • Zarządzanie zgodnością ze standardami akredytacyjnymi w chmurze obliczeniowej

  Publication

  Rosnące znaczenie akredytacji usług medycznych, w szczególności świadczonych przez szpitale, wymaga rozwoju wsparcia informatycznego. Artykuł przedstawia usługi informatyczne NOR-STA wspomagające i integrujące procesy osiągania, oceny i utrzymania zgodności z normami i standardami. Omówiono zakres usług, sposób ich dostarczania, a także wskazano na główne korzyści takie jak przejrzysty przegląd standardów, uporządkowanie dokumentów,...

  Full text in external service

 • Using evidence based arguments to support trust

  Publication

  - 2013

  Wprowadzono podstawowe koncepcje metodyki TRUST-IT: argumentu i dowodu, modelu argumentacji, szablonu argumentacji, oceny argumentu oraz kontekstu aplikacyjnego. Przedstawiono zakres funkcjonalności, modele udostepniania oraz politykę bezpieczeństwa informacji związane z usługami NOR-STA wspomagającymi zastosowania metodyki TRUST-IT. Przedstawiono również dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniam uzług NOR-STA w różnych...

  Full text in external service

 • Using Evidence-based Argumnts to Support Dependability Assurance-Experiences and Challenges

  Publication

  The article introduces to the problem of evidence-based arguments and their applications. Then, based on the experiences collected during commercial deployment of a concrete solution to this problem (system NOR-STA) we overview selected challenges and the ways of addressing them

 • Supporting Assurance by Evidence-based Argument Services

  Structured arguments based on evidence are used in many domains, including systems engineering, quality assurance and standards conformance. Development, maintenance and assessment of such arguments is addressed by TRUST-IT methodology outlined in this paper. The effective usage of TRUST-IT requires an adequate tool support. We present a platform of software services, called NOR-STA, available in the Internet, supporting key activities...

  Full text available

 • Assurance Case Patterns On-line Catalogue

  Publication

  - 2017

  Assurance case is an evidence-based argument demonstrating that a given property of a system (e.g. safety, security) is assured. Assurance cases are developed for high integrity systems, as in many industry domains such argu-ment is explicitly required by regulations. Despite the fact that each assurance case is unique, several reusable argument patterns have been identified and pub-lished. This paper reports work on development...

  Full text available

 • Validation of Services Supporting Healthcare Standards Conformance

  The paper presents the results of experimental validation of a set of innovative software services supporting processes of achieving, assessing and maintaining conformance with standards and regulations. The study involved several hospitals implementing the Accreditation Standard promoted by the Polish Ministry of Health. First we introduce NOR-STA services that implement the TRUST-IT methodology of argument management. Then we...

  Full text available

 • Comparative conformance cases for monitoring multiple implementations of critical requirements

  Publication

  The paper presents the concept and the mechanism of comparative conformance cases which support conformance monitoring in situations where a standard or other set of requirements are being implemented at multiple sites. The mechanism is enabled by NOR-STA services which implement the TRUST-IT methodology and are deployed in the cloud in accordance with the SaaS model. In the paper we introduce the concept of comparative conformance...

  Full text available

 • Supporting Cybersecurity Compliance Assessment of Industrial Automation and Control System Components

  Publication

  The chapter presents a case study demonstrating how security requirements of an Industrial Automation and Control System (IACS) component can be represented in a form of Protection Profile that is based on IEC 62443 standards and how compliance assessment of such component can be supported by explicitly representing a conformity argument in a form based on the OMG SACM meta-model. It is also demonstrated how an advanced argument...

  Full text in external service