Search results for: PROTOKOŁY SIECIOWE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: PROTOKOŁY SIECIOWE

Search results for: PROTOKOŁY SIECIOWE

 • Wojciech Gumiński dr inż.

  Wojciech Gumiński received his M.Sc. ad Ph.D. degrees from Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics, Gdansk University of Technology, Poland in 1991 and 2003 respectively. His scientific and research interest include computer network architectures, communication protocols and digital signal processing. Hi participated as principal investigator in several projects including Future Internet Engineering, PL-LAB...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Professor Józef Woźniak received his M.Sc., Ph.D. and D.Sc. degrees in electronics and telecommunications from the Faculty of Electronics, Gdańsk University of Technology (GUT), Poland, in 1971, 1976 and 1991, respectively. In January 2002 he became a full professor. In 1993 he was elected Associate Dean of the Faculty of Electronics and in 1994 he was he was appointed a Professor at GUT. Simultaneously, from October 1994 till...

 • WYKORZYSTANIE SIECI CAN Z PROTOKOŁEM DeviceNet ORAZ CANopen W DIAGNOSTYCE POJAZDÓW

  Układy sterowania i kontroli stosowane w pojazdach lądowych, powietrznych i wodnych są aktualnie budowane w oparciu o technologię sieciową CAN. Przyjęły się dwa protokoły przesyłania danych siecią CAN: DeviceNet – rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych oraz CANopen – popularny w Unii Europejskiej. Układy sieciowe CAN mają wysoką niezawodność i ze względu na niewielką liczbę połączeń kablowych są wygodne do zastosowań przy budowie...

  Full text available to download

 • Quality of Resilience in IP-based Future Internet Communications

  Publication

  - Year 2011

  Internet Przyszłości (zwany również Internetem 3.0 czy też NGN) jest następnym krokiem ewolucji Internetu. Prace badawcze związane z nową architekturą obejmują szerokie spektrum zagadnień, a zwłaszcza: architekturę sieci (protokoły), technologie sieciowe, aplikacje, itd. W tym artykule zakładamy wykorzystanie koncepcji Differentiated Services (DiffServ). W szczególności, proponujemy podejście ochrony zróżnicowanej ruchu. Jest ono...

  Full text to download in external service

 • Realizacja warstwy serwerów sterowania połączeniami dla ASON/GMPLS

  Publication

  W materiale przedstawiono wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu PBZ w podprojekcie Architektury i protokoły sieciowe. Obejmują krótką charakterystykę wytworzonych modeli analitycznych i symulacyjnych przeznaczonych do badania sieci pakietowych z gwarancją jakości klas usług dla technologii IP QoS, MPLS, OBS oraz uzyskane wyniki. Jednakże główny punkt ciężkości został położony na sieci z architekturą ASON/GMPLS dla...

 • Niezawodność komunikacji zgodnej z IEC 61850 w elektroenergetycznych sieciach inteligentnych

  Publication

  - Year 2012

  Funkcjonowanie sieci inteligentnych wymaga kompatybilnych i niezawodnych platform komunikacyjnych na poziomie przemysłowych wytwórców, operatorów sieci przesyłowych oraz rozproszonych konsumentów i wytwórców energii. Przedłużające się prace nad standaryzacją w tym zakresie opóźniają wytwarzanie komponentów sieci inteligentnych. Tymczasem w niektórych krajach normę IEC 61850 traktuje się jako dotyczącą właśnie sieci inteligentnych....

 • PRZEMYSŁOWE SIECI INFORMATYCZNE [Niestacjonarne][2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Śliwiński
  • M. Włas

  Kurs do Przedmiotu Przemysłowe Sieci Informatyczne Sem. 5 kierunek elektrotechnika studia niestacjonarne  WYKŁADOgólna charakterystyka sieci przemysłowych. Przegląd topologii sieci. Przegląd protokołów sieci. Sieci z dostępem zdeterminowanym i niezdeterminowanym. Przegląd rodzajów mediów transmisyjnych. Interfejsy w cyfrowych systemach pomiarowych. Interfejs RS-232C, RS-422A, RS-485, pętla prądowa. Parametryzacja sieci. Analiza...

 • Ocena zakresu zmian w protokołach routingu dynamicznego przy dostosowaniu do IPv6

  Publication

  Przechodzenie w Internecie z protokołu warstwy sieciowej IPv4 do protokołu IPv6 staje się faktem. Coraz popularniejsze implementacje protokołów IPv6 w Internecie wymagają albo realizacji nowych protokołów routingu dynamicznego albo dostosowania w/w protokołów i określono ich wpływ na zbieżność i skalowalność protokołów routingu dynamicznego dla sieci IPv6.