Search results for: PRZEDSIEBIORCZOŚĆ KOBIECA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: PRZEDSIEBIORCZOŚĆ KOBIECA

Search results for: PRZEDSIEBIORCZOŚĆ KOBIECA

 • Female entrepreneurship - on the nexus of person and context - merging pigeonholes

  Publication

  - Year 2009

  Poprzez opisową analizę przypadku, autor proponuje połączenie osobowego podejścia do przedsiębiorczości kobiet, które wywodzi się z psychologii z podejściem kontekstualnym, pochodzącym z ujęcia socjologicznego. Praca kończy się wnioskiem, iż przedsiębiorczość jest zjawiskiem zbyt złożonym, aby analizować je jedynie w kategoriach nauk ekonomicznych.

 • Female entrepreneurship in transitional economies: the case of Poland

  Polska przeszła skomplikowaną drogę przemian gospodarczych by ostatecznie wstąpić do UE. Jednę z sił, pomocnych na tej drodze była i jest przedsiębiorczość. Autorzy podjęli się charakterystyki przedsiębiorczości kobiet w okresie transformacji, porównując ją z przedsiębiorczością w pozostałych 15 krajach UE (przed akcesją Polski). Wykorzystano do tego badania przeprowadzone w 1992, 1999 i 2004 wśród przedsiębiorców regionu gdańskiego....

  Full text to download in external service