Search results for: RBAC - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: RBAC

Search results for: RBAC

 • Kontekstowo zorientowany model bezpieczeństwa systemów internetowych

  Publication

  - Year 2016

  W rozprawie dokonano analizy usługowych systemów internetowych pod względem bezpieczeństwa. Przedstawiono autorskie uniwersalne modele bezpieczeństwa CoRBAC oraz jego rozszerzenie TCoRBAC, będące rozwinięciem tradycyjnego modelu RBAC. Uwzględniono analizę szeroko rozumianego kontekstu funkcjonowania systemu oraz poziom jego zaufania do użytkownika. Opracowano metodę wyznaczania dwóch parametrów: zaufania do systemu (λ) będącego...

  Full text available to download

 • Generalized access control in hierarchical computer network

  The paper presents the design of the security layer for a distributed system located in the multizone hierarchical computer network. Depending on the zone from which a client’s request comes to the system and the type of the request, it will be either authorized or rejected. There is one common layer for the access to all the business services and interactions between them. Unlike the commonly used RBAC model, this system enforces...

  Full text available to download

 • Portal ontologii: Zarządzanie bezpieczeństwem portalu

  Publication

  - Year 2008

  przedstawiono wybrane problemy zarządzania bezpieczeństwem portalu. Opisano zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa portalu. Zwrócono uwagę na zarzadzanie uzytkownikami, a w tym na sposoby autoryzacji i kontroli dostępu. Omówiono także zachowanie spójności danych portalu oraz wiarygodności dostarczanych i publikowanych informacji.