Search results for: RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA

Search results for: RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA

 • Rzeczywistość rozszerzona – potencjał w kształceniu (przyszłych) pomorskich inżynierów

  Edukacja młodzieży w zakresie nauk eksperymentalnych – takich jak chemia i fizyka – stanowi obecnie w obliczu ograniczeń zaplecza dydaktycznego w szkołach ogromne wyzwanie. Placówki edukacyjne nie posiadają często odpowiednich laboratoriów, lecz dysponują pracowniami komputerowymi. W ramach Projektu EDUAR, współfinansowanego przez NCBiR, przeprowadzono badania w 20 szkołach – po 10 z obszarów wiejskich i miejskich, podczas których...

  Full text to download in external service

 • Wynalazek a biznes

  Events

  15-06-2022 11:00 - 15-06-2022 12:00

  Jeśli interesujesz się wdrażaniem innowacji na rynek, zapraszamy na dyskusję podczas webinarium organizowanego przez Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU).

 • Stanowisko demonstracyjne rzeczywistości rozszerzonej

  Artykuł przedstawia zrealizowany w Katedrze Inżynierii Wiedzy Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej prototyp eksperymentalnego stanowiska składającego się z komputera PC współpracującego z kamerą i przeznaczonego do eksperymentów z rzeczywistością rozszerzoną (ang. augmented reality). Podstawą tego systemu jest specjalnie stworzone oprogramowanie lokalizujące na obrazie z kamery w czasie rzeczywistym...

 • Metody i zastosowania modelowania tkanki ludzkiej

  Publication

  - Year 2012

  Artykuł opisuje możliwości, jakie daje medycynie modelowanie tkanki ludzkiej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Przedstawia on ponadto trzy propozycje zastosowania w praktyce lekarskiej modelowania gruczołu piersiowego. Propozycje te są wynikiem uzgodnień zespołu medyczno-informatycznego (autorów artykułu) i zostały zaplanowane jako realizowane oraz wdrażane w czasie następującym po publikacji artykułu....

 • Modeling of Human Tissue for Medical Purposes

  The paper describes the possibilities offered for medicine by modeling of human tissue using virtual and augmented reality. It also presents three proposals of breast modeling for the use in clinical practice. These proposals are the result of arrangements of medical and computer scientists team (the authors) and will be pursued and implemented in the near future. There is included also a brief description of the most popular methods...

 • Simple gait parameterization and 3D animation for anonymous visual monitoring based on augmented reality

  Publication

  The article presents a method for video anonymization and replacing real human silhouettes with virtual 3D figures rendered on a screen. Video stream is processed to detect and to track objects, whereas anonymization stage employs animating avatars accordingly to behavior of detected persons. Location, movement speed, direction, and person height are taken into account during animation and rendering phases. This approach requires...

  Full text available to download

 • Powrót Duchów

  Publication

  Felieton popularno-naukowy dotyczący technologii rzeczywistości rozszerzonej i sztucznej inteligencji.

  Full text to download in external service

 • Innowacyjne technologie CAx / PLM

  Publication

  - Year 2014

  Wyzwania stawiane przed firmami projektowymi, produkcyjnymi, usługowymi to m.in. rosnące wymagania innowacyjności produktów. Zauważalna jest silna potrzeba wprowadzania nowych produktów wysokiej jakości, w krótkim czasie i konkurencyjnych cenach. Zauważalny jest również aspekt konieczności minimalizowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań na rynek. W odpowiedzi na te wyzwania wprowadzono nowe technologie wspomagające...