Search results for: SUROWOŚĆ ZIM - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: SUROWOŚĆ ZIM

Search results for: SUROWOŚĆ ZIM

  • Zmienność termicznego charakteru okresów zimowych w Polsce i jej przyczyny

    Publication

    Praca przybliża problematykę funkcjonowania fenomenu klimatycznego Oscylacji Północnego Atlantyku (Norh Atlantic Oscillation – NAO) oraz omawia jej wpływ na kształtowanie charakteru termicznego zim (grudzień – marzec) na obszarze Polski. Zmiana faz NAO z w przewadze ujemnych na w przewadze dodatnie, jaka nastąpiła w latach 1987-1989 spowodowała, że po roku 1989 obserwuje się w Polsce znaczne złagodzenie stopnia ostrości zim.

    Full text to download in external service