Search results for: SZABLON TC - MOST Wiedzy

Search

Search results for: SZABLON TC

Search results for: SZABLON TC

  • Praca z normą Common Criteria wspomagana szablonami Trust Case

    Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Metoda jest przedmiotem intensywnych badań. Jeden z kierunków rozwoju dotyczy tworzenia szablonów oceny zgodności ze standardami. Szablon Trust Case jest odwzorowaniem wymagań zawartych w normie w strukturę drzewa dowodowego....

  • Zastosowanie szablonów Trust Case w pracy z normą BS 7799

    Publication

    - Year 2006

    Trust Case stanowi strukturę danych zawierającą argumentację oraz związany z nią materiał dowodowy uzasadniający, że interesujący nas obiekt (system, infrastruktura, organizacja) posiada wskazane własności. Wykorzystanie Trust Case do analizy i uzasadniania zaufania do systemów IT jest przedmiotem aktywnych badań. Podejście to znalazło zastosowanie w stosunku do systemów związanych z bezpieczeństwem (ang. safety critical), a ostatnio...