Search results for: SZTUCZNA INTELIGENCJA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: SZTUCZNA INTELIGENCJA

displaying 1000 best results Help

Search results for: SZTUCZNA INTELIGENCJA

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publication

  - Year 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publication

  - Year 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publication

  - Year 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publication

  - Year 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

  Events

  29-05-2019 18:00 - 29-05-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

 • Sztuczna inteligencja

  e-Learning Courses
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla V semestru FT/IS.

 • Sztuczna Inteligencja

  e-Learning Courses
  • K. Draszawka
  • T. Cejrowski
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

 • Sztuczna Inteligencja- osiągnięcia i perspektywy rozwoju.

  e-Learning Courses
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  W kursie zamieszczane są materiały wspierające wykład.

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Ireneusz Czarnowski Prof.

  People

  IRENEUSZ CZARNOWSKI is a graduate of the Faculty of Electrical Engineering at Gdynia Maritime University. He gained a doctoral degree in the field of computer science at Poznan University of Technology and a postdoctoral degree in the field of computer science at Wroclaw University of Science and Technology. Since 1998 is associated with Gdynia Maritime University, currently is a professor of computer science in the Department...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Computational intelligence methods in production management

  Publication

  - Year 2010

  This chapter presents a survey of selected computational intelligence methods used in production management. This group of methods includes, among others, approaches based on the artificial neural networks, the evolutionary algorithms, the fuzzy logic systems and the particle swarm optimization mechanisms. From the abovementioned methods particularly noteworthy are the evolutionary and the particle swarm algorithms, which are successfully...

 • Deep Learning

  Publication

  - Year 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Full text to download in external service

 • #CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

  Events

  21-05-2020 18:00 - 21-05-2020 19:00

  W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publication

  - Year 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Full text to download in external service

 • Forum Electronicum

  Events

  26-11-2019 17:05 - 26-11-2019 19:00

  Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

 • Applications of computational intelligence techqniues to acoustics

  Publication

  Celem artykułu jest przegląd wybranych zastosowań metod inteligentnych w akustyce, a w szczególności w szeroko rozumianej inżynierii dźwięku. Przedstawione badania i eksperymenty były prowadzone w oparciu o sztuczne sieci neuronowe, metodę zbiorów przybliżonych, logiką rozmytą, grafy przepływowe Pawlaka oraz algorytmy genetyczne. Rozwiązywane problemy dotyczyły klasyfikacji dźwięków muzycznych, rozpoznawania fraz muzycznych, przetwarzania...

 • Deep Learning: A Case Study for Image Recognition Using Transfer Learning

  Publication

  - Year 2021

  Deep learning (DL) is a rising star of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI) domains. Until 2006, many researchers had attempted to build deep neural networks (DNN), but most of them failed. In 2006, it was proven that deep neural networks are one of the most crucial inventions for the 21st century. Nowadays, DNN are being used as a key technology for many different domains: self-driven vehicles, smart cities,...

  Full text to download in external service

 • Sztuczne sieci neuronowe oraz metoda wektorów wspierających w bankowych systemach informatycznych

  W artykule zaprezentowano wybrane metod sztucznej inteligencji do zwiększania efektywności bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie metody wektorów wspierających czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwia znaczący wzrost konkurencyjności banku poprzez dodanie nowych funkcjonalności. W rezultacie możliwe jest także złagodzenie skutków kryzysu finansowego.

  Full text to download in external service

 • Roman Śmierzchalski prof. dr hab. inż.

  Roman Śmierzchalski born in 1956 in Gdynia. He received the M.Sc. degree in 1979, the Ph.D. degree in 1989, both from the Gdańsk University of Technology, and the D.Sc. (‘habilitation’) degree in 1999 from the Warsaw University of Technology. From 1980 to 2009 he was an academic teacher and researcher with the Gdynia Maritime University, and since 2009 he has been with the Gdansk University of Technology, where he is currently...

 • Applying computational intelligence to acoustics.

  Publication

  W artykule przedstawiono przegląd wybranych zagadnień związanych z zastosowaniem metod inteligencji obliczeniowej w akustyce. Zaprezentowane metody obejmują m.in. sztuczne sieci neuronowe, zbiory przyblizone, logikę rozmytą, algorytmy genetyczne. Problematyka akustyczna dotyczy z kolei klasyfikacji dźwięków muzycznych, inteligentnego przetwarzania muzyki, inteligentnego sterowania trakturą organową oraz obiektywizacji metody oceny...

 • Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Event

  Events

  25-03-2021 17:30 - 25-03-2021 19:20

  Seminarium Zatoki Sztucznej Inteligencji AI Bay i Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4.AI

 • Olgun Aydin Dr

  People

  Olgun Aydin finished his PhD by publishing a thesis about Deep Neural Networks. He works as a Senior Data Scientist in PwC Poland, gives lectures in Gdansk University of Technology in Poland and member of WhyR? Foundation. Olgun is a very big fan of R and author of the book called “R Web Scraping Quick Start Guide” , two video courses are called “Deep Dive into Statistical Modelling using R” and “Applied Machine Learning and Deep...

 • IV edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Events

  20-05-2021 16:00 - 20-05-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na szóste spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • Metody sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych

  W pracy opisano zastosowania nowoczesnych metod sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie w systemach informatycznych algorytmów ewolucyjnych, harmonicznych, czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwiają zasadniczy wzrost konkurencyjności banku. Dlatego w pracy omówiono wybrane zastosowania bankowe ze szczególnym uwzględnieniem zbliżeniowych...

 • I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

  Events

  18-11-2017 00:00 - 18-11-2017 23:59

  5 paneli dyskusyjnych, 30 prelegentów, wykłady mistrzów i specjalistów wykorzystujących wiedzę o sztucznej inteligencji w praktyce; zapisy oraz więcej informacji na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 • Artificial Neural Networks as an architectural design tool- generating new detail forms based on the Roman Corinthian order capital

  The following paper presents the results of the research in the field of the machine learning, investigating the scope of application of the artificial neural networks algorithms as a tool in architectural design. The computational experiment was held using the backward propagation of errors method of training the artificial neural network, which was trained based on the geometry of the details of the Roman Corinthian order capital....

 • University Students’ Research on Artificial Intelligence and Knowledge Management. A Review and Report of Multi-case Studies

  Publication

  - Year 2021

  Leading technologies are very attractive for students preparing their theses as the completion of their studies. Such an orientation of students connected with professional experiences seems to be a crucial motivator in the research in the management and business areas where these technologies condition the development of professional activities. The goal of the paper is the analysis of students’ thesis topics defended in the last...

  Full text to download in external service

 • Estimation the rhythmic salience of sound with association rules and neural networks

  Publication

  - Year 2005

  W referacie przedstawiono eksperymenty mające na celu automatyczne wyszukiwanie wartości rytmicznych we frazie muzycznej. W tym celu wykorzystano metody data mining i sztuczne sieci neuronowe.

 • Application of artificial intelligence into/for control of flexible manufacturing cell

  Publication

  The application of artificial intelligence in technological processes control is usually limited. One problem is how to respond to changes in the environment of manufacturing system. A way to overcome the above shortcoming is to use fuzzy logic for representation of the inexact information. In this paper fundamentals of artificial intelligence and fuzzy logic are introduced from a theoretical point of view. Still more the fuzzy...

 • Uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych

  Publication

  - Współczesna Gospodarka - Year 2017

  W pracy omówiono uczenie maszynowe do samoorganizacji systemów rozproszonych w zastosowaniach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sieci neuronowych do predykcji finansowych oraz szacowania ratingu przedsiębiorstw. Oprócz sieci neuronowych, istotną rolę w przygotowaniu i testowaniu informatycznych systemów finansowych może pełnić programowanie genetyczne. Z tego powodu omówiono uczenie maszynowe w aplikacjach konstruowanych...

  Full text to download in external service

 • Shape Optimisation of Kaplan Turbine Blades Using Genetic Algorithms

  Publication

  - Year 2017

  This monograph is a comprehensive guide to a method of blade profile optimisation for Kaplan-type turbines. This method is based on modelling the interaction between rotor and stator blades. Additionally, the shape of the draft tube is investigated. The influence of the periodic boundary condition vs. full geometry is also discussed. Evolutionary algorithms (EA) are used as an optimisation method together with artificial neural...

  Full text to download in external service

 • From Linear Classifier to Convolutional Neural Network for Hand Pose Recognition

  Publication

  Recently gathered image datasets and the new capabilities of high-performance computing systems have allowed developing new artificial neural network models and training algorithms. Using the new machine learning models, computer vision tasks can be accomplished based on the raw values of image pixels instead of specific features. The principle of operation of deep neural networks resembles more and more what we believe to be happening...

  Full text to download in external service

 • Artificial Neural Networks in Microwave Components and Circuits Modeling

  Artykuł dotyczy wykorzystania sztucznych sieci neuronowych (SNN) w projektowaniu i optymalizacji układów mikrofalowych.Zaprezentowano podstawowe zasady i założenia modelowania z użyciem SNN. Możliwości opisywanej metody opisano wykorzystując przykładowyprojekt anteny łatowej. Przedstawiono różne strategie modelowania układów, które wykorzystują możliwości opisywanej metody w połączeniu zwiedzą mikrofalową. Porównano również dokładność...

  Full text to download in external service

 • Algorytmy genetyczne i ewolucyjne

  Publication

  Algorytmy ewolucyjne istnieją dzięki wieloletnim obserwacją procesów zachodzących wśród żywych organizmów. Korzystają one z nazw i określeń występujących w genetyce np.: gen, chromosom. Algorytmy genetyczne oraz ewolucyjne używa się w procesach optymalizacyjnych w celu poszukiwania ekstremów.

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  Zdzislaw Kowalczuk received his M.Sc. degree in 1978 and Ph.D. degree in 1986, both in Automatic Control from Technical University of Gdańsk (TUG), Gdańsk, Poland. In 1993 he received his D.Sc. degree (Dr Habilitus) in Automatic Control from Silesian Technical University, Gliwice, Poland, and the title of Professor from the President of Poland in 2003. Since 1978 he has been with Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics...

 • Modelowanie przepływu pary przez okołodźwiękowe wieńce turbinowe z użyciem sztucznych sieci neuronoych

  Niniejszy artykuł stanowi opis modelu przepływu pary przez okołodźwiękowe stopnie turbinowe, stworzonego w oparciu o sztuczne sieci neuronowe (SSN). Przedstawiony model neuronowy pozwala na wyznaczenie rozkładu wybranych parametrów w analizowanym przekroju kanału przepływowego turbiny dla rozpatrywanego zakresu wartości ciśnienia wlotowego.

  Full text to download in external service

 • Data augmentation for improving deep learning in image classification problem

  Publication

  These days deep learning is the fastest-growing field in the field of Machine Learning (ML) and Deep Neural Networks (DNN). Among many of DNN structures, the Convolutional Neural Networks (CNN) are currently the main tool used for the image analysis and classification purposes. Although great achievements and perspectives, deep neural networks and accompanying learning algorithms have some relevant challenges to tackle. In this...

  Full text to download in external service

 • Control of the cultivation of cartilages for using in the biobearings.

  Publication

  - Year 2004

  Biotribologiczne charakterystyki biołożysk są zależne od procesu hodowli żywej tkanki chrząstki w bioreaktorze. Z kolei proces ten, jest wielowymiarowym procesem dynamicznym sterowanym za pomocą odpowiedniego układu automatycznej regulacji. Praca przedstawia prawo i algorytm sterowania takiego procesu. W tym celu zastosowano sztuczne sieci neuronowe (Artificial Neural Networks - ANN) i zaprezentowano wyniki obliczeń.

 • Nina Rizun dr

  Nina Rizun is an assistant professor at the Faculty of Management and Economics at the Gdańsk University of Technology. In October 1999 she obtained a PhD degree in technical sciences in the Faculty of Enterprise Economy and Production Organization, National Mining Academy, Dnipropetrovsk, Ukraine. PhD thesis title: Development of Complex Subsystem of the Organization and Planning of Mining and Transport Processes. In the years...

 • Comparing the Effectiveness of ANNs and SVMs in Forecasting the Impact of Traffic-Induced Vibrations on Building

  Traffic - induced vibrations may cause damage to structural elements and may even lead to structural collapse. The aim of the article is to compare the effectiveness of algorithms in forecasting the impact of vibrations on buildings using the Machine Learning (ML) methods. The paper presents two alternative approaches by using Artificial Neural Networks (ANNs) and Support Vector Machines (SVMs). Factors that may affect traffic-induced...

  Full text to download in external service

 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do szacowania wpływu drgań na budynki jednorodzinne

  W artykule przedstawiono metodę prognozowania wpływu drgań na budynki mieszkalne z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Drgania komunikacyjne mogą doprowadzić do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, a nawet do awarii budynku. Najczęstszym efektem są jednak rysy, pękanie tynku i wypraw. Metody oparte na sztucznej inteligencji są przybliżone, ale stanowią wystarczająco dokładną i ekonomiczną alternatywę dla tradycyjnych...

  Full text to download in external service

 • Artificial Intelligence Aided Architectural Design

  Publication

  Tools and methods used by architects always had an impact on the way building were designed. With the change in design methods and new approaches towards creation process, they became more than ever before crucial elements of the creation process. The automation of architects work has started with computational functions that were introduced to traditional computer-aided design tools. Nowadays architects tend to use specified tools...

  Full text available to download

 • Neural Networks, Support Vector Machine and Genetic Algorithms for Autonomous Underwater Robot Support

  Publication

  - Year 2014

  In this paper, artificial neural networks, a classification technique called support vector machine and meta-heuristics genetic algorithm have been considered for development in autonomous underwater robots. Artificial neural networks have been used for seabed modelling as well as support vector machine has been applied for the obstacles classification to avoid some collision problems. Moreover, genetic algorithm has been applied...

  Full text to download in external service

 • Fuzzy logic in controlling flexible manufacturing cell

  In the present work a controlling method based on fuzzy rule base is proposed. Practical approaches are developed and focused on real time problems related to flexible manufacturing cell. Techniques for design and implementation of fuzzy systems in the framework of control production and quality states are presented. Keywords: controlling, manufacturing system, fuzzy logic, turning, burnishingW artykule przedstawiono propozycję...

  Full text to download in external service

 • Patryk Ziółkowski dr inż.

  A graduate of the Faculty of Civil and Environmental Engineering at the Gdańsk University of Technology, specializing in Building and Engineering Structures. He works as an Assistant Professor at the Department of Concrete Structures. The main area of his research interests is diagnostics of concrete structures using remote sensing and computer vision, the applied machine learning for Structural Engineering. He participated in...

 • Soft Sensor Application in Identification of the Activated Sludge Bulking Considering the Technological and Economical Aspects of Smart Systems Functioning

  Publication
  • B. Szeląg
  • J. Drewnowski
  • G. Łagód
  • D. Majerek
  • E. Dacewicz
  • F. Fatone

  - SENSORS - Year 2020

  The paper presented the methodology for the construction of a soft sensor used for activated sludge bulking identification. Devising such solutions fits within the current trends and development of a smart system and infrastructure within smart cities. In order to optimize the selection of the data-mining method depending on the data collected within a wastewater treatment plant (WWTP), a number of methods were considered, including:...

  Full text available to download

 • Deep learning in the fog

  In the era of a ubiquitous Internet of Things and fast artificial intelligence advance, especially thanks to deep learning networks and hardware acceleration, we face rapid growth of highly decentralized and intelligent solutions that offer functionality of data processing closer to the end user. Internet of Things usually produces a huge amount of data that to be effectively analyzed, especially with neural networks, demands high...

  Full text to download in external service

 • Hybrid System for Ship-Aided Design Automation

  Publication

  - Year 2011

  A hybrid support system for ship design based on the methodology of CBR with some artificial intelligence tools such as expert system Exsys Developer along with fuzzy logic, relational Access database and artificial neural network with backward propagation of errors.

  Full text to download in external service

 • From Knowledge based Vision Systems to Cognitive Vision Systems: A Review

  Publication

  - Procedia Computer Science - Year 2018

  Computer vision research and applications have their origins in 1960s. Limitations in computational resources inherent of that time, among other reasons, caused research to move away from artificial intelligence and generic recognition goals to accomplish simple tasks for constrained scenarios. In the past decades, the development in machine learning techniques has contributed to noteworthy progress in vision systems. However,...

  Full text to download in external service