Search results for: SZTUCZNA INTELIGENCJA W DYDAKTYCE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: SZTUCZNA INTELIGENCJA W DYDAKTYCE

Search results for: SZTUCZNA INTELIGENCJA W DYDAKTYCE

 • Sztuczna inteligencja w dydaktyce

  Publication

  - Year 2005

  Opisano zastosowanie metod sztucznej inteligencji w dydaktyce. Omówiono koncepcję systemu automatycznego tutoringu. Przeprowadzono klasyfikację gier pod kątem dydaktyki, podano ich krótką charakterystykę.

 • Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim

  Publication

  - Year 2021

  Tom pt. „Ochrona danych osobowych i sztuczna inteligencja w prawie polskim i chińskim” stanowi pierwszy krok w dyskusji nad rozwojem badań na styku prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Tematyka ta jest niezwykle ważna zarówno w Polsce, jak w Chinach, dlatego też właśnie te dwa kraje i porównywanie ich osiągnięć w tych...

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja w onkologii - nowe narzędzia do diagnostyki i medycyny spersonalizowanej

  Publication

  - Year 2021

  statnie dekady doprowadziły do rozwoju zaawansowanych technologii badawczych, cechujących się wysoką przepustowością. Zmienia to oblicze medycyny, doprowadzając do generowania ogromnej ilości danych. Z każdym kolejnym rokiem przybywa pacjentów onkologicznych, a zebrane informacje o pacjentach przekraczają możliwości lekarzy i naukowców w zakresie samodzielnej analizy tzw. big data. Właśnie dlatego świat nauki coraz częściej zwraca...

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publication

  - Year 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja w automatyce

  e-Learning Courses
  • W. Jędruch

  Podstawowy kurs z metod sztucznej inteligencji

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2022/23

  e-Learning Courses
  • P. Kopa Ostrowski
  • T. Białaszewski
  • B. Klaudel

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna Inteligencja w Automatyce - Lab. (2021/2022)

  e-Learning Courses
  • P. Chudziak

  Kurs dla: studia stacjonarne, I st. 5 sem., kierunek Automatyka , Cybernetyka i Robotyka rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy

 • Sztuczna inteligencja w automatyce - sem. 2023/24

  e-Learning Courses
  • T. Białaszewski

  Poznanie przez słuchaczy podstawowych działów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem ich zastosowań w automatyce i rozwiązanie wybranych zagadnień w czasie zajęć laboratoryjnych

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2022/23]

  e-Learning Courses
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna inteligencja w inżynierii medycznej [WIMiO][2023/24]

  e-Learning Courses
  • M. Grochowski
  • M. Ferlin

 • Sztuczna inteligencja w sterowaniu i zarządzaniu produkcją ZiIP II 2023 stacjonarny (PG_00059488)

  e-Learning Courses
  • T. Niksa-Rynkiewicz

  Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców):dr inż. Tacjana Niksa-RynkiewiczFormy zajęć i metody nauczania:

 • Sztuczna Inteligencja, W/P, MTR II st., sem. 02, zimowy 23/24 (PG_00057032)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Sztuczna inteligencja i elementy hybrydowych systemów ekspertowych

  Publication

  - Year 2005

  Tematyka monografii dotyczy problematyki wchodzacej w skład szeroko pojetej sztucznej inteligencji i obejmuje: - klasyczną sztuczną inteligencję zawierającą zagadnienia reprezentacji i przetwarzania wiedzy symbolicznej, łącznie z realizacją symbolicznych systemów ekspertowych, - zbiory rozmyte i logikę rozmytą, wraz z rozmytymi systemami przetwarzającymi wiedzę nieprecyzyjną, - sztuczne sieci neuronowe łącznie z neuronowymi systemami...

 • Sztuczna inteligencja - oksymoron czy oczywistość?

  Publication

  - Year 2018

  W artykule przedstawiono historię powstania i rozwoju sztucznej inteligencji, jej główne obszary badawcze i perspektywy. Szczególną uwagę poświęcono uczeniu maszynowemu jako głównemu obszarowi badań naukowych. Sformułowano i skomentowano hipotezy dotyczące perspektyw sztucznej inteligencji.

  Full text available to download

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Events

  27-01-2022 18:00 - 27-01-2022 19:00

  Spotkanie informacyjne dotyczące studiów II stopnia na specjalnościach sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe na wydziale ETI

 • Sztuczna inteligencja – wyręczy nas czy zastąpi?

  Events

  29-05-2019 18:00 - 29-05-2019 20:00

  Politechnika Otwarta zaprasza na czwarte spotkanie z cyklu #CiekawiNauki. O sztucznej inteligencji opowiedzą: prof. Jacek Rumiński (Politechnika Gdańska), Marcin Czajka (Kainos) oraz Łukasz Osowski (Lab4Life).

 • Sztuczna inteligencja (2022/2023)

  e-Learning Courses
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna inteligencja (2021/2022)

  e-Learning Courses
  • P. Syty

  Sztuczna inteligencja - kurs dla IV semestru FT/IS.

 • Sztuczna Inteligencja - 2022

  e-Learning Courses
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Sztuczna Inteligencja - 2023

  e-Learning Courses
  • K. Draszawka
  • R. Benke
  • A. Królicka-Gałązka
  • S. Olewniczak
  • J. Szymański

  Przedmiot zawiera przegląd podstawowych metod z dziedziny sztucznej inteligencji. Kurs przeznaczony jest dla kierunku Informatyka sem. 4. Kurs

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Piotr Szczuko received his M.Sc. degree in 2002. His thesis was dedicated to examination of correlation phenomena between perception of sound and vision for surround sound and digital image. He finished Ph.D. studies in 2007 and one year later completed a dissertation "Application of Fuzzy Rules in Computer Character Animation" that received award of Prime Minister of Poland. His interests include: processing of audio and video, computer...

 • Sztuczna Inteligencja, WP, MTR II st., sem. 02, zimowy 22/23 (PG_00057032)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski

  Sztuczna Inteligencja (Wykład i Projekt) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 2, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Oleksandr Melnychenko dr hab.

  Oleksandr Melnychenko works as a professor in a group of research and teaching staff at the Department of Finance of the Faculty of Management and Economics, the Gdańsk University of Technology; is a sworn translator of the Ukrainian language in Poland; an entrepreneur with many years of experience in running his own business and managing the companies' finances; has experience working in a commercial bank in a position dealing...

 • ANALIZA EFEKTYWNOŚCI METOD GŁĘBOKIEGO UCZENIA W ODBIORZE SYGNAŁÓW GMSK

  Sztuczna inteligencja odnajduje coraz szersze zastosowanie we współczesnej radiokomunikacji, choć głównie w ujęciu badawczym. Niniejszy artykuł przedstawia przegląd i ewaluację metod z obszaru głębokiego uczenia umożliwiających detekcję sygnałów z modulacją GMSK (ang. Gaussian Minimum Shift Keying) w kanale AWGN. Badane modele porównane zostały z optymalnym detektorem pracującym zgodnie z regułą największej wiarygodności MLSE (ang....

  Full text to download in external service

 • L22_23 Seminarium dyplomowe mgr. SI1

  e-Learning Courses
  • J. Rumiński

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • Seminarium dyplomowe mgr. SI: 2021/2022 - lato 2022

  e-Learning Courses
  • P. Jasiński
  • A. Bujnowski
  • P. Kalinowski
  • A. Poliński
  • A. Jezierska
  • M. Kaczmarek
  • T. Neumann
  • S. Molin
  • J. Rumiński
  • G. Jasiński... and 3 others

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja

 • L22_23 Seminarium dyplomowe mgr. EwM SI2

  e-Learning Courses
  • A. Bujnowski

  II stopień IBio - specjalność Sztuczna Inteligencja i EwM

 • Tomasz Korol dr hab. inż.

  Education Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2001) University of Applied Sciences Stralsund (1999) Degree / scientific title Habilitation – Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2015) Ph.D. – Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics (2004) Employment Gdańsk University of Technology - associate professor (since 2017); assistant professor...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Praktyczne przygotowanie automatyzacji procesów (RPA)

  e-Learning Courses
  • G. Musiatowicz-Podbiał

  Kurs dla słuchaczy studiów podyplomowych: "Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu technicznym:" - edycja 1.

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych

  e-Learning Courses
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • [AI-Tech] Programowanie urządzeń brzegowych i mobilnych 2023/24

  e-Learning Courses
  • P. Falkowski-Gilski

  Kurs ten przeznaczony jest dla studentów kierunku Inżynieria biomedyczna, specjalność magisterska Sztuczna Inteligencja, sem. 2

 • Podstawy mechatroniki i sztuczna inteligencja, WL, ZIP I st., sem. 04, zimowy 22/23 (PG_00055061)

  e-Learning Courses
  • M. Galewski
  • R. Jasiński

 • Zaawansowane przygotowanie danych w uczeniu maszynowym

  e-Learning Courses
  • J. Cychnerski

  Kurs wyłączenie dla specjalności "Uczenie Maszynowe" oraz "Sztuczna Inteligencja" kierunku Informatyka na wydziale ETI, realizowanych w projekcie AI Tech. Przedmiotu nie można wybrać jako przedmiot obieralny ani w ramach indywidualnych planów studiów poza powyższymi specjalnościami.

 • Konferencja „Lustro mediów IV – od chat botów do CX i UX”

  Events

  04-12-2023 09:00 - 04-12-2023 16:00

  4 grudnia w Centrum Kompetencji STOS odbędzie się konferencja z cyklu „Lustro mediów”.

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publication

  - Year 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Full text to download in external service

 • #CiekawiNauki – Pszczoły pod okiem sztucznej inteligencji

  Events

  21-05-2020 18:00 - 21-05-2020 19:00

  W ramach 8. spotkania z cyklu #CiekawiNauki zaprezentujemy SMARTULĘ –inteligentny system do zdalnego monitoringu pasiek.

 • Forum Electronicum

  Events

  26-11-2019 17:05 - 26-11-2019 19:00

  Spotkanie organizowane przez władze wydziału i Koło Absolwentów WETI odbędzie się w godz. 17.00–19.00 w Audytorium 1 im. Stanisława Kowalskiego w budynku WETI A.

 • Karol Flisikowski dr inż.

  Karol Flisikowski works as Associate Professor at the Department of Statistics and Econometrics, Faculty of Management and Economics, Gdansk University of Technology. He is responsible for teaching descriptive and mathematical statistics (in Polish and English), as well as scientific research in the field of social statistics. He has been a participant in many national and international conferences, where he has presented the results...

 • IV edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Events

  20-05-2021 16:00 - 20-05-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na szóste spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Event

  Events

  25-03-2021 17:30 - 25-03-2021 19:20

  Seminarium Zatoki Sztucznej Inteligencji AI Bay i Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4.AI

 • I Pomorska Uczniowska Konferencja Naukowa „Zdolni z Pomorza”

  Events

  18-11-2017 00:00 - 18-11-2017 23:59

  5 paneli dyskusyjnych, 30 prelegentów, wykłady mistrzów i specjalistów wykorzystujących wiedzę o sztucznej inteligencji w praktyce; zapisy oraz więcej informacji na stronie www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu

 • Konstrukcja i kinematyka antropomorficznego chwytaka typu sztuczna ręka

  Publication

  - Year 2007

  W pracy przedstawiono raport z ostatniego etapu pracy nad projektem dotyczącym konstrukcji antropomorficznego chwytak typu sztuczna ręka.

 • Inteligencja zespołowa

  Publication

  Przedstawiono przegląd zespołowego przetwarzania informacji, uczenia się i podejmowania decyzji. Omówiono algorytmy ewolucyjne, roju, mrówkowe, immunologiczne, sieci neuronowe, współpracę agentów, modelowanie indywiduowe oraz przykładowe środowisko modelowania zespołowego.

 • Sztuczna słodzycz wokół nas

  Publication

  Syntetyczne słodziki o dużej mocy słodzącej stanowią ważną klasę dodatków do żywności, które są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Główną cechą tych zwykle niskokalorycznych środków jest bardzo intensywny słodki smak. Producenci żywności, mając na uwadze osiągnięcie lepszych doznań smakowych, stosują coraz to nowe typy słodzików bądź ich różne mieszaniny. Zapotrzebowanie na żywność z substancjami słodzącymi nieustannie rośnie....

 • Geotechnika środowiskowa w dydaktyce

  Publication

  - Year 2006

  Przytoczono międzynarodowe i krajowe działania dotyczące udoskonalania i unowocześniania edukacji geotechnicznej. Scharakteryzowano zakres tematyczny geotechniki środowiskowej podkreślając jej interdyscyplinarny charakter i główne kierunki badań geotechników środowiskowych. Przeanalizowano cele, formy i programy kształcenia geotechniki za granicą i w Polsce z uwypukleniem geotechniki środowiska oraz nauczania interaktywnego i analizowania...

 • Wynalazek a biznes

  Events

  15-06-2022 11:00 - 15-06-2022 12:00

  Jeśli interesujesz się wdrażaniem innowacji na rynek, zapraszamy na dyskusję podczas webinarium organizowanego przez Centra Transferu Technologii Uczelni Fahrenheita (FarU).

 • Programowalne układy napędowe w dydaktyce.

  Publication

  - Year 2004

  Opisane stanowisko laboratoryjne stanowi przykład zestawu, z pomocą którego możliwe jest zapoznanie szerokiej liczby odbiorców z nowoczesną techniką napędową. Studenci odbywający zajęcia laboratoryjne, prowadzonych w Katedrze Trakcji Elektrycznej, mogą badać różnorakie maszyny elektryczne pod względem własności ruchowych, zaznajomić się ze sposobami sterowania silnikami z użyciem energoelektronicznych przetworników energii oraz...

 • Opinie nauczycieli akademickich o dydaktyce marketingu.

  Celem artykułu jest poznanie opinii ekspertów i pracowników naukowych Katedry Marketingu PG na temat nauczania przedmiotów marketingowych.

 • O dydaktyce w czasie BFN-u

  Publication

  W artykule przedstawiono wybrane aspekty dydaktyczne związane z przygotowaniem imprezy w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki