Search results for: TELEDIAGNOSTYKA - MOST Wiedzy

Search

Search results for: TELEDIAGNOSTYKA

Search results for: TELEDIAGNOSTYKA

 • Internetowa telediagnostyka układów elektronicznych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono realizację sprzętową i programistyczną prototypowej usługi sieciowej, której zadaniem jest testowanie i lokalizowanie uszkodzeń w mieszanych sygnałowo układach elektronicznych za pośrednictwem Internetu.

 • Internetowa telediagnostyka urządzeń w obsłudze serwisowej.

  Publication

  - Year 2002

  Przedstawiono system diagnostyczny do zdalnego testowania i lokalizowania uszkodzeń w elektronicznych podzespołach urządzeń powszechnego użytku. System składa się ze stanowiska doświadczalnego do konfigurowania i weryfikowania procedur diagnostycznych oraz prototypowego układu testera wbudowanego z dostępem internetowym. Zdalna diagnostyka jest rozpatrywana w aspekcie obsługi posprzedażnej w systemach CRM.

 • Zespół Metrologii i Optoelektroniki

  * komputerowo wspomagana metrologia i diagnostyka * projektowanie systemów * mikrosystemów i makrosystemów elektronicznych * testowanie i diagnostyka elektroniczna * pomiary właściwości szumowych i zakłóceń * spektroskopia impedancyjna * telemetria i telediagnostyka internetowa * katedra redaguje Metrology and Measurement Systems * kwartalnik PAN znajdujący się na liście JCR

 • Internetowa akwizycja sygnałów życiowych.

  Publication

  - Year 2003

  Przedstawiono rozwiązanie techniczne systemu do zdalnej akwizycji sygnałów życiowych pacjentów w stanach nagłych z wykorzystaniem protokołów internetowych. Celem projektu jest dążenie do rozwiązań mobilnych z dostępem internetowym o niewielkiej złożoności konstrukcyjnej i małym poborze energii.

 • Teledetekcyjne badanie konstrukcyjnych elementów żelbetowych z użyciem naziemnego skaningu laserowego

  Współczesna technologia naziemnego skaningu laserowego (TLS) z użyciem skanerów geodezyjnych o zasięgu większym niż 50 metrów pozwala na pomiar geometrii elementów konstrukcyjnych z dokładnością bliską 1 mm. Autorzy, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia własne, prezentują rozwiązanie pozwalające na wstępną ocenę belek żelbetowych jako podstawowych elementów konstrukcyjnych budowli typu mosty, wiadukty, budynki wielkopowierzchniowe. Przedmiotem...

  Full text to download in external service