Search results for: ZAGROŻENIA HAŁASOWE - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: ZAGROŻENIA HAŁASOWE

Search results for: ZAGROŻENIA HAŁASOWE

 • Diagnostyka słuchu i zagrożeń hałasowych

  Publication

  - Year 2003

  W pierwszej części referatu przedstawiono przesiewową metodę diagnostyki słuchu. Szczegółowo opisano różne rodzaje testów przesiewowych. Zamieszczono dyskusję zastosowanej audiometrii mowy w słuchu. W drugiej części przedstawiono aktualnie opracowywany system zdalnego monitorowania zagrożeń hałasowych. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu przedstawiono szczegółowy opis jego poszczególnych elementów składowych.

 • IT- enabled comparison of environmental noise levels and noise-evoked hearing impairments.

  Publication

  - Year 2004

  [Abstrakt] Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony...

 • universal system for diagnosing environmental noise.

  Publication

  - Year 2004

  W publikacji przedstawiono projekt multimedialnego systemu komputerowego do monitoringu hałasu środowiskowego. Opracowywany system jest powiązany z aktualnie realizowanym w Katedrze Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej projektem, którego celem jest redukcja częstości występowania niedosłuchu. Niedosłuch często jest wywołany przez nadmierny hałas przemysłowy, komunikacyjny lub innego rodzaju niepożądane dźwięki, towarzyszące...

 • IT- Enabled Comparison of Environmental Noise Levels and Noise-Evoked Hearing Impairments.

  Publication

  - Year 2004

  Tematem pracy jest telemetryczny system monitorowania hałasu, opracowany w katedrze Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej, przeznaczony do zdalnego monitorowania poziomów hałasu środowiskowego. Oprócz ogólnej charakterystyki systemu zaprezentowano również szereg szczegółów implementacyjnych. Przedstawiono m.in. mobilne urządzenie pomiarowe, oprogramowanie do pomiarów hałasu, dźwiękowy interfejs USB wyposażony w mikrofon...

 • Zastosowanie środków teleinformatycznych do diagnostyki zagrożeń hałasowych i chorób słuchu. Część II - Multimedialny system monitorowania hałasu.

  Publication

  Opisano koncepcję i implementację multimedialnego systemu powszechnego monitorowania hałasu. Celem opisywanego projektu jest przede wszystkim poprawa profilaktyki zdrowotnej w zakresie szumów usznych i dolegliwości psychosomatycznych, które dotyczą populacji przebywającej na obszarach zagrożonych hałasem. Opracowany system pozwala na pomiar hałasu i transmisję danych do serwera, który umożliwia ich analizę i wizualizację, m.in....

 • Web Based Acoustic Noise Measurement System.

  Publication

  - Year 2004

  W referacie przedstawiono projekt multimedialnego systemu przeznaczonego do monitorowania zagrożeń hałasem środowiskowym. Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest zwiększenie efektywności profilaktyki chorób słuchu. Opracowywany system umożliwia odbiór, przechowywanie danych, analizę i wizualizację wyników pomiarów hałasu pozyskanych od urządzeń pomiarowych za pośrednictwem Internetu. Przedstawiono również opracowanie miernika...

 • Comparing noise levels and audiometric testing results employing it based diagnostic systems.

  Publication

  W referacie przedstawiono Internetowy system przeznaczony do przeprowadzania przesiewowych testów słuchu. Zaprezentowano również system informacyjny przeznaczony do monitorowania hałasu środowiskowego. Obie Internetowe aplikacje mogą być pomocne w zmniejszaniu częstości występowania chorób słuchu powodowanych przez hałas środowiskowy i przemysłowy. Porównano wyniki testów audiometrycznych z pomiarami hałasu na podstawie zawartości...