Search results for: algorytmy geometryczne - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: algorytmy geometryczne

Search results for: algorytmy geometryczne

 • Cartoon computation: Quantum-like algorithms without quantum mechanics

  Zaproponowano formalizm prowadzący do algorytmów analogicznych do kwantowych, lecz wykorzystujący jedynie struktury geometryczne. Jako przykład sformułowano odpowiednik kwantowego algorytmu Deutscha-Jozsy.

 • METODA WIELOKRYTERIALNEJ OCENY PRZEBUDOWY UKŁADÓW TOROWYCH NA SZLAKACH

  Publication

  - Year 2017

  Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia projektowania układów geometrycznych toru kolejowego w procesie modernizacji linii kolejowych. Scharakteryzowano główne cechy dotyczące tej tematyki w oparciu o literaturę polską i zagraniczną, w tym przepisy branżowe. Przedstawiono czynniki wpływające na projektowanie modernizacji linii kolejowych. Określono wartości dopuszczalne parametrów kinematycznych i geometrycznych. Specyfika omawianego...

  Full text to download in external service

 • Cooperative mobile guards in grids

  Praca dotyczy problemu strzeżenia dwuwymiarowych krat ortogonalnych, przy założeniu, że obszar widoczności strażnika obejmuje jedną ulicę oraz wszystkie ulice ją przecinające. Rozważano wariant straży słabo współpracujących, w którym dodatkowo każdy strażnik musi widzieć przynajmniej jednego innego strażnika. Podano dowód NP-trudności problemu optymalizacyjnego w przypadku ogólnym, algorytm dokładny o złożoności O(n log n) dla...

  Full text to download in external service

 • An efficient algorithm for mobile guarded guards in simple grids

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważono problem strzeżenia ortogonalnych krat dwuwymiarowych przez mobilne straże strzeżone. Podano algorytmy wielomianowe m.in. dla przypadku krat prostych i dla przypadku krat bez przeszkód w kierunku poziomym (pionowym).

  Full text to download in external service

 • Fault tolerant guarding of grids

  Publication

  - Year 2006

  W pracy rozważano problem strzeżenia krat dwuwymiarowych przez dwa niezależne zespoły straży. Wykazano, że zagadnienie minimalizacyjne jest NP-trudne i zaproponowano dla niego wielomianowy algorytm 6/5-przybliżony.

  Full text to download in external service

 • Deterministic rendezvous of asynchronous bounded-memory agents in polygonal terrains

  Publication

  - LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE - Year 2010

  Two mobile agents, modeled as points starting at differentlocations of an unknown terrain, have to meet. The terrain is a polygon with polygonal holes. We consider two versions of this rendezvous problem: exact RV, when the points representing the agents have to coincide at some time, and epsilon-RV, when these points have to get at distance less than epsilon in the terrain. In any terrain, each agent chooses its trajectory, but...

  Full text to download in external service

 • A Point Set Connection Problem for Autonomous Mobile Robots in a Grid

  Publication

  - COMPUTING AND INFORMATICS - Year 2012

  Consider an orthogonal grid of streets and avenues in a Manhattan-like city populated by stationary sensor modules at some intersections and mobile robots that can serve as relays of information that the modules exchange, where both module-module and module-robot communication is limited to a straight line of sight within the grid. The robots are oblivious and move asynchronously. We present a distributed algorithm that, given...

  Full text to download in external service