Search results for: analiza dokumentow - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: analiza dokumentow

Search results for: analiza dokumentow

 • Teczka absolwenta - brakowanie dokumentów

  e-Learning Courses
  • T. Ilczyszyn

  Teczka absolwenta - brakowanie dokumentów, przewodnik e-learningowy

 • Intelligent system for editing and analysis of examination documents

  Publication

  - Year 2006

  Opisano ogólną koncepcję systemu IATE - systemu do edycji i automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. Edytor systemu umożliwia generację 4 typów testów o dowolnej liczbie pytań (do 8 stron tekstu), różnej formie udzielania odpowiedzi oraz możliwością tworzenia wariantów testu. Bardziej szczegółowo opisano wybrane fragmenty systemu: analizę nagłówka testu, edycję i organizację segmentu tworzenia wariantów testu oraz organizację...

 • Przetwarzanie wstępne i segmentacja zniszczonych dokumentów archiwalnych.

  Publication

  - Year 2004

  W pracy przedstawiono problemy związane z pozyskiwaniem, wstępnym przetwarzaniem oraz segmentacją zniszczonych dokumentów archiwalnych. Zaproponowane zostały algorytmu lokalizacji dokumentu, ekstrakcji liter oraz dopasowywania regionów tekstu do wzorców.

 • System przetwarzania testów egzaminacyjnych.

  Publication

  - Year 2005

  W pracy zaprezentowano wykonany przez autorów system AATE, służący do automatycznej analizy testów egzaminacyjnych. System daje możliwość przetwarzania trzech rodzajów ankiet i składa się z trzech modułów: edycji arkuszy, analizy dokumentów i prezentacji wyników. W pracy zamieszczono przykładowe formularze egzaminacyjne, schemat blokowy edytora testów oraz wyniki przeprowadzonych eksperymentów.