Search results for: analiza statecznosci - MOST Wiedzy

Search

Search results for: analiza statecznosci

Search results for: analiza statecznosci

 • Analiza stateczności powłok warstwowych obciążonych termicznie. - A. Sabik.

  Publication

  - 2012

  Pracę poświęcono numerycznej analizie kompozytowych powłok warstwowych poddanych wpływom termicznym w postaci równomiernego ogrzania lub gradientu temperatury. Zaprezentowano efektywny algorytm numeryczny umożliwiający analizę stateczności paneli wielowarstwowych, polegający na realizacji analizy przyrostowej z uwględnieniem dużych deformacji w ramach stacjonarnego opisu Lagrange'a. W każdym kroku przyrostowym kontrolowano stan...

 • Imperfection sensitivity of multilayered composite shells

  Publication

  W pracy analizowana jest stateczność cylindrycznej powłoki warstwowej poddanej osiowemu ściskaniu. Badany jest wpływ początkowych imperfekcji geometrycznych na zachowanie konstrukcji. Obliczenia realizowane są w programie Nastran (ver. 6.0).

 • Comparison of non-linear statical analysis of truss with linear and rotational side supports and 3d roof model

  Publication

  - 2008

  In the paper geometrically non-linear analysis of example truss with linear and rotational elastic side supports is compared with geometrically non-linear analysis of part of the roof construction with purlins and truss-bracing. For different stiffness of side-supports a non linear relation between normal force in compressed chord due to out of truss plane displacement has been calculated.

 • Stateczność przestrzenna podciągu kratowego z ukośnymi sprężystymi podporami bocznymi

  Publication

  - 2007

  W pracy przedstawiono nieliniową analizę przestrzenną podciągu kratowego ze sprężystymi podporami bocznymi. Zbadano wpływ sztywności i kąta pochylenia podpór bocznych na stateczność podciągu. Zbadano również przypadek podpory o charakterystyce nieliniowej. Wyznaczono siły w podporach bocznych w relacji do siły w pasie kratownicy. Zweryfikowano odpowiednie wymogi normy PN-90/B-03200. Obliczono długości wyboczeniowe pasa z płaszczyzny...

 • Analiza stateczności obwałowań składowiska popiołów w Łęgu.

  Publication

  W opracowaniu zawarto wyniki szczegółowej analizy stateczności obwałowań składowiska popiołów i żużli w Łęgu, należącym do Zespołu Elektrowni Ostrołęka, w wybranych przekrojach obliczeniowych w celu określenia ich aktualnego stanu. 

 • Stability analysis of multilayered composite shells with cut-outs

  W pracy analizowana jest stateczność ściskanej osiowo kompozytowej powłoki warstwowej. Badany jest wpływ usytuowanego centralnie w powłoce kwadratowego otworu na stateczność konstrukcji. Obliczenia wykonano w programie NX-Nastran (wersja 6.0). Poziom obciążeń krytycznych wyznaczony został w rozwiązaniu liniowym (liniowy problem własny) oraz na drodze analizy przyrostowej z uwzględnieniem dużych przemieszczeń (statyka nieliniowa)....

  Full text in external service

 • Selected problems of stability of steel structures.

  Publication

  W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących stateczności wybranych konstrukcji stalowych. Prezentowane rozważania są oparte na klasycznych założeniach teorii prętów cienkościennych o nieodkształcalnym przekroju poprzecznym. Wyznaczono pierwszą wariację sił krytycznych pręta cienkościennego o bisymetrycznym otwartym przekroju poprzecznym uwzględniając następujące zmienne projektowe: ⎯wymiary przekroju poprzecznego, ⎯ charakterystyki...

 • Analiza stateczności obwałowań składowiska popiołów w Łęgu

  Publication

  W opracowaniu zawarto wyniki szczegółowej analizy stateczności obwałowań składowiska popiołów i żużli w Łęgu, należącym do Zespołu Elektrowni Ostrołęka, w wybranych przekrojach obliczeniowych w celu określenia ich aktualnego stanu.

 • Estakada E2 - kluczowy obiekt Obwodnicy Wałcza

  Publication

  W artykule przedstawiono uwarunkowania i przebieg projektowania estakady E2 z betonu sprężonego w ciągu Obwodnicy Wałcza. Pokazano efekt procesu optymalizacji projektu pierwotnego. Opisano przeprowadzone analizy wynikające z przyjętej technologii nasuwania podłużnego oraz istotne aspekty, które należy poruszyć przy wyborze tej technologii. Zaprezentowano modele numeryczne konstrukcji przęseł i metodę analizy z uwzględnieniem pracy...

  Full text in external service

 • Uvelicenie nesusej sposobnosti gruntov osnovanij doroznyh nasypej.

  Publication

  - 2003

  Przyśpieszenie konsolidacji słabych, nasyconych wodą gruntów i analiza stateczności nasypów drogowych. Zastosowanie nowoczesnej technologii wzmocnienia gruntów za pomocą mikrowybuchów na przykładzie nasypu na trasie dojazdowej mostu wantowego w Gdańsku.