Search results for: budownictwo wodne - MOST Wiedzy

Search

Search results for: budownictwo wodne

Search results for: budownictwo wodne

 • Budownictwo Wodne - Nowy

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Budownictwo Wodne. WYKŁAD. Charakterystyka zamknięć wodnych powierzchniowych i głębinowych stosowanych w urządzeniach upustowych zapór. Główne zadania zamknięć wodnych. Zasady obliczania i konstruowania zamknięć segmentowych. Typy zamknięć klapowych. Zamknięcia hydrostatyczne. Zamknięcia walcowe. Zamknięcia remontowe. Wiotkie zamknięcia hydrotechniczne. Typy i rodzaje uszczelnień stosowanych w zamknięciach. Typy zapór ziemnych...

 • Budownictwo Wodne i Hydroenergetyka

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Budownictwo Wodne i Hydroenergetyka przeznaczony jest dla studentów na II semestrze studiów II stopnia o specjalności Budownictwo Wodne i Morskie. Obejmuje on zagadnienia związane z budownictwem wodnym śródlądowym ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania hydroenergetycznego wód spiętrzonych.

 • Budownictwo wodne i morskie (2021-2022)

  e-Learning Courses
  • K. Szarf
  • W. Tisler
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • A. Duszyńska
  • W. Magda
  • A. Wawrzyńska

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Budownictwo wodne i morskie (2020-2021)

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki
  • W. Magda

  Kurs realizowany na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska  (WILiŚ) Politechniki Gdańskiej. Studia:   I stopnia - inżynierskie, stacjonarne Kierunek: Budownictwo Specjalność: Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) Semestr:  6 (letni) Student poznaje podstawowe konstrukcje budowli hydrotechnicznych (morskich i śródlądowych). Wymiaruje urządzenia upustowe dla danych przepływów miarodajnych. Dobiera właściwy typ konstrukcji morskich...

 • Katedra Hydrotechniki

  Profil badawczy Katedry Hydrotechniki jest głównie związany z procesem ruchu wody w środowisku naturalnym, jak również w instalacjach technicznych. Zespół katedralny jest silnie powiązany tematycznie z takimi zagadnieniami jak mechanika płynów, hydraulika, hydrologia, meteorologia, budownictwo wodne czy gospodarka wodna.

 • Witold Sterpejkowicz-Wersocki dr inż.

  W 1994 r. rozpoczął studia magisterskie na Wydziale Hydrotechniki Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo Wodne, które ukończył 20.09.1999 r. uzyskując tytuł zawodowy mgra inż. W 2000 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Rozprawę doktorską pod kierunkiem Pana dr hab. inż. Adama Bolta, prof. PG p.t.: "Kryteria oceny stabilności strefy kontaktowej...

 • Budowa i utrzymanie portów i torów wodnych

  e-Learning Courses
  • A. Wawrzyńska

   Wykład i Ćwiczenia Kier. Budownictwo sem. VII spec. Budownictwo Wodne i Morskie 

 • Elektrownie wodne i wiatrowe PG 00042130

  e-Learning Courses
  • C. Dymarski

  Elektrownie wodne i wiatrowe PG 00042130

 • Elektrownie wodne i wiatrowe

  e-Learning Courses
  • P. Doerffer

 • Elektrownie wodne [2021/22]

  e-Learning Courses
  • M. Jaskólski

 • Drogi Wodne i Porty

  e-Learning Courses
  • P. Jerzyło
  • A. Wawrzyńska

  Kierunek Transport, studia stacjonarne I stopnia, semestr V

 • Elektrownie wodne i wiatrowe

  e-Learning Courses
  • K. Wrzask
  • C. Dymarski

  Materiały dydaktyczne dotyczące współczesnych metod pozyskiwania energii wody i wiatru.

 • Pompy, turbiny wodne i mała energetyka

  e-Learning Courses
  • M. Piwowarski
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z maszynami wodnymi takimi jak pompy wirowe i turbiny wodne stosowanymi w energetyce, zapoznanie z podstawowymi pojęciami, zasadami działania i doboru do instalacji. W dziedzinie małej energetyki omówienie wyposażenia maszynowego małej siłowni oraz jej współpraca z siecią energetyczną.

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  e-Learning Courses
  • K. Kosowski

 • Turbiny Parowe, Gazowe i Wodne

  e-Learning Courses
  • K. Kosowski

  Podstawy obiegów cieplnych turbin parowych (obieg Rankine'a, obiegi z regeneracją, obiegi z przegrzewem międzystopniowym, dobór parametrów i schematów obiegu). Podstawy obiegów cieplnych turbin gazowych (obieg Braytona, obiegi z regeneracją, chłodzeniem międzystopniowym, sekwencyjnymi komorami spalania, Ericssona, dobór parametrów projektowych). Teoria stopnia turbinowego (rozkład ciśnień na profilu, siły działające na profil,...

 • Seminarium porty i drogi wodne (PG_00041433)

  e-Learning Courses
  • L. Bałachowski

 • BUDOWA I UTRZYMANIE PORTÓW I TORÓW WODNYCH

  e-Learning Courses
  • K. Krośnicka

  Kurs realizowany na WILIŚ na specjalności Budownictwo Wodne i Morskie (BWiM) sem. VII studiów inżynierskich. prowadząca: dr hab. inż. arch. Karolina Krośnicka, prof. uczelni   Kurs obejmuje takie zagadnienia jak: PORTY – budowa i eksploatacja, w tym: - Plan przestrzenny portów – akwatoria i terytoria - Funkcjonowanie terminali portowych - Wymiarowanie wybranych elementów rejonów i terminali portowych.   DROGI WODNE - budowa -...

 • PRAWO WODNE ćw - stacjonarne IŚ sem VI

  e-Learning Courses
  • D. Kalinowska

 • Siłownie wodne i wiatrowe,W/L, Energetyka sem. 5 PG_00033730

  e-Learning Courses
  • P. Doerffer
  • K. Doerffer
  • J. Grzelak

 • Melioracje wodne i miejskie MWIM - I mgr stacjonarne 2021/2022

  e-Learning Courses
  • E. Wojciechowska
  • N. Nawrot

  Kurs jest przeznaczony dla studentów studiów II stopnia stacjonarnych, semestr 1, specjalność Infrastruktura Wodna. Kurs obejmuje zagadnienia związane z melioracjami (odwadnianie, retencja, nawadnianie) terenów użytkowanych rolniczo oraz z odwadnianiem terenów miejskich przy użyciu metod rozsączania i retencjonowania wody opadowej w miejscu opadu.

 • Chemia Budow. (niestac. II sem) 21/22

  e-Learning Courses
  • M. Szopińska

  Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

 • Turbiny wodne i wiatrowe, W, TCPCiK, sem.03 letni 21/22, (M:31314W0)

  e-Learning Courses
  • M. Banaszek

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aspektami technologicznymi i ekonomicznymi wykorzystania energii wody i wiatru, zasadami działania turbin wodnych i wiatrowych oraz ich zastosowaniami w różnych warunkach pracy.

 • Chemia, Budownictwo (stac.; II sem 21/22)

  e-Learning Courses
  • K. Kosek
  • M. Szopińska
  • A. Guzik

  Materiały do wykładu z przedmiotu Chemia  dla studentów kierunku Budownictwo (studia I stopnia) semestru II (semestr letni). Tematyka kursu obejmuje podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, jak również specjalistyczne zagadnienia z zakresu chemii budowlanej, w tym: - podstawy chemii kwantowej, - reakcje chemiczne (stechiometria, podstawy termodynamiki i kinetyki reakcji), - fizykochemia wody, - roztwory wodne (stężenia,...

 • Zespół Mechaniki Płynów i Maszyn Przepływowych

  Turbiny parowe, gazowe, powietrzne, wodne; sprężarki, pompy, mechanika płynów

 • Turbiny parowe, gazowe i wodne - laboratorium, L, MiBM, sem. 6, letni 21/22, (M:31557W0)

  e-Learning Courses
  • W. Włodarski

 • Projektowanie instalacji energetycznych, (PG_00057251)

  e-Learning Courses
  • M. Piwowarski

  Przegląd najważniejszych przemysłowych instalacji energetycznych. Włączanie urządzeń pomocniczych do instalacji. Instalacje parowo-wodne. Instalacje olejowe i paliwowe. Projektowanie rurociągów energetycznych. Instalacje pompowe. Instalacje pneumatyczne i wentylacyjne. Współpraca pomp i sprężarek z rurociągami instalacji energetycznych.

 • Transport przybrzeżny i śródlądowy 2022

  e-Learning Courses
  • D. Piątek
  • M. Życzkowski
  • W. Litwin

  - kierunki wykorzystania rzek; - drogi wodne - budowa i zasady prowadzenia żeglugi; - nowoczesne systemy transportowe; - budowa podstawowych obiektów hydrotechnicznych; - sposoby podwyższenia parametrów żeglugowych dróg wodnych; Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (MPZZM) w kontekście żeglugi przybrzeżnej

 • Instalacje budowlane - Budownictwo stacjon semIV - Nowy

  e-Learning Courses
  • J. Majtacz
  • J. Mąkinia
  • R. Orłowski
  • J. Skibicki
  • P. Kowal
  • I. Prażuch

  Przedmiot (wykłady + ćwiczenia) składa się z dwu części: instalacji budowlanych sanitarnych - przez 11 tygodni w semestrze (prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej) oraz instalacji elektrycznych - przez 4 tygodnie w semestrze (prowadzący zajęcia pracownicy Wydziału  Elektrycznego). Instalacje budowlane branży sanitarnej obejmują instalacje wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, p.poż., instalacje wodne grzewcze, instalacje...

 • Obiekty Hydrotechniczne 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Obiekty Hydrotechniczne realizowany jest przez studentów na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG w ramach studiów stacjonarnych II stopnia. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach: cel...

 • Instalacje budowlane sanitarne - SZ sem IV IŚ

  e-Learning Courses
  • J. Mąkinia
  • R. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu (wykłady + ćwiczenia) omawiane są instalacje branży sanitarnej, stąd nazwa przedmiotu "Instalacje budowlane sanitarne". Instalacje te obejmują: instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje przeciwpożarowe, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu, instalacje grzewcze wodne a także elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Podawane...

 • Instalacje budowlane sanitarne - SZ sem IV IŚ - Nowy

  e-Learning Courses
  • J. Mąkinia
  • R. Orłowski
  • M. Orłowska-Szostak

  W ramach przedmiotu (wykłady + ćwiczenia) omawiane są instalacje branży sanitarnej, stąd nazwa przedmiotu "Instalacje budowlane sanitarne". Instalacje te obejmują: instalacje wody zimnej, instalacje ciepłej wody użytkowej, instalacje przeciwpożarowe, instalacje kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacje gazu, instalacje grzewcze wodne a także elementy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Podawane...

 • Podstawy Budownictwa Wodnego 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Gorczewska-Langner
  • T. Kolerski
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Budownictwa Wodnego realizowany jest na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na studiach II stopnia na kierunku Infrastruktura Wodna. Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zasad związanych z projektowaniem i eksploatacją obiektów hydrotechnicznych takich jak np. jazy, zapory ziemne czy betonowe. WYKŁAD Podział i klasyfikacja budowli hydrotechnicznych. Główne budowle wodne wzniesione na polskich rzekach:...

 • Patrycja Jerzyło mgr inż.

 • Podstawy Hydrotechniki - 2021/2022

  e-Learning Courses
  • W. Sterpejkowicz-Wersocki

  Kurs Podstawy Hydrotechniki realizowany jest przez studentów studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska WILiŚ PG Specjalność: Sieci i instalacje. Celem tego kursu jest przedstawienie głównych zasad związanych z doborem budowli hydrotechnicznych, ich cechami, podstawowym zakresem obliczeń budowli piętrzącej oraz poznanie zasad konstrukcji i eksploatacji budowli piętrzących takich jak jazy, zapory ziemne i betonowe.     Kurs...

 • Rozwój małej energetyki wodnej w Polsce

  Publication

  Przedstawiono rys historyczny, stan aktualny i perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych (MEW) w kraju. Omówiono typy turbin wodnych i generatorów stosowanych w MEW. Podano przykłady nowoczesnych rozwiązań hydrozespołów instalowanych w nowych niskospadowych MEW. Omówiono efektywność małej energetyki wodnej oraz korzyści pozaenergetyczne.

 • Badania projektowe i odbiorcze oraz kryteria trwałości geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym.

  Publication

  - Year 2006

  Na podstawie seria norm określających charakterystyki geotekstyliów i wyrobów pokrewnych wymagane przy stosowaniu tych materiałów w różnych dziedzinach budownictwa, szczegółowo omówiono badania projektowe i odbiorcze oraz kryteria trwałości geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym.

 • Renowacja systemu drenażowego w elektrowni wodnej Podgaje

  Publication

  Dysfunkcja systemów drenażowych jest najczęściej efektem kolmatacji, która powoduje "uszczelnienie" drenażu. W artykule przedstawiono problemy ze zjawiskiem cyklicznej kolmatacji drenaży w elektrowni wodnej Podgaje na rzece Gwdzie oraz przeprowadzoną w 2012 roku renowację systemu drenażowego.

 • Problem of Clogging in Drainage Systems in the Examples of the Zur and Podgaje Dams

  Drainage plays an extremely important role in hydraulic structures, such as earth dams. Observations of drainage in hydraulic structures under various soil conditions indicate that the phenomenon of clogging can lead to a radical reduction in the efficiency of drainage, making it non-functional within a few years after construction. This article describes the problems of drainage clogging by iron oxide in the examples of the Zur...

  Full text available to download

 • Awaria rurociągu podwodnego. Część I.

  Przedstawiono koncepcję budowy i projekt morskiego wylotu kanalizacyjnego w Gdańsku oraz przebieg jego awarii i badanie jej przyczyn.

 • Awaria rurocišgu podwodnego. Część II

  Kontynuacja artykulu z poprzedniego numeru. Przedstawiono koncepcję budowy i projekt morskiego wylotu kanalizacyjnego w Gdańsku oraz przebieg jego awarii i badanie jej przyczyn.

 • Wymiarowanie glębokowodnych wylotów kanalizacyjnych.

  Publication

  W kompletny sposób opisano zasady wymiarowania wylotów kanalizacyjnych, usytuowanych nad odbiornikami o znacznych rozmiarach. Przedstawiono aspekty hydrauliczne, ekologiczne, oceanologiczne oraz konstrukcyjne. Popelniane w czasie projektowania bledy omówiono na konkretnym przykladzie technicznym.

 • Proces degradacji uszczelnienia asfaltobetonowego zbiornika górnego elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec.

  Publication

  - Year 2003

  .

 • Obiekty hydrotechniczne na Brdzie i Wdzie.

  Publication

  - Year 2003

  Omówiono hydrografię i hydrologię Brdy i Wdy, historię realizacji budowli wodnych, ich przeznaczenie, parametry techniczne obiektów oraz zastosowane rozwiązania konstrukcyjne.

 • ZzP 2020/21- Płynąć pod prąd, czyli wyprawa w krainę „Prądu elektrycznego i magnetyzmu”

  e-Learning Courses
  • I. Linert

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części dowiemy się, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność najłatwiej zrozumieć poprzez analogię do hydrauliki – źródła zasilania to pompy wodne, oporniki to rury z wodą o pewnej średnicy, zaś spadki napięć...

 • Leszek Opyrchał dr hab. inż

  People

 • Zdolni z Pomorza 2021/22- Fizyka prąd nie tyka, czyli jak przetrwać w dżungli elektryczności i magnetyzmu

  e-Learning Courses
  • B. Wikieł
  • I. Linert

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części cofniemy się do czasów greckiego uczonego Talesa około roku 600 przed naszą erą, aby dowiedzieć się skąd się biorą ładunki elektryczne, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność spróbujemy zrozumieć...

 • ZzP 2021/22- Fizyka prąd nie tyka, czyli jak przetrwać w dżungli elektryczności i magnetyzmu

  e-Learning Courses
  • B. Wikieł
  • I. Linert

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami z zakresu prądu elektrycznego, magnetyzmu i indukcji elektromagnetycznej. Opis kursu: Moduł (I) W pierwszej części cofniemy się do czasów greckiego uczonego Talesa około roku 600 przed naszą erą, aby dowiedzieć się skąd się biorą ładunki elektryczne, co to jest prąd elektryczny i jak szybko płynie. Wielkości opisujące elektryczność spróbujemy zrozumieć...