Search results for: choreografia - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: choreografia

Search results for: choreografia

 • Managing distributed architecture with Extendet WS-CDl

  Publication

  - Year 2007

  Zaprezentowano problem wykorzystania języka WSCDL w warstwie zarzadzania usługami w architekturze systemu rozproszonego. Zaproponowano rozszerzenie modelu CDLExt uwzględniając istotne charakterystyki usług. Skoncentrowano się na zależności między usługami a innymi artyfaktami IT oraz określono atrybuty QoS wynikajace z tych zależności. Zaprezentowano implementację tego modelu oraz dalsze kierunki rozwoju CDLExt.

 • Using UML/WS-CDL for modelling negotiation scenarios

  Publication

  W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć ludzkich w Internecie potrzebne jest zdefiniowanie reguł i procedur komunikacji pomiędzy uczestnikami. Scenariusze przedsięwzięć mogą być wyrażane w językach opisu choreografii. Artykuł prezentuje metodologię tworzenia scenariuszy w języku WS-CDL oraz wyniki eksperymentów polegających na przeprowadzeniu negocjacji w Internecie z wykorzystaniem różnych scenariuszy negocjacyjnych.

 • Zastosowania ontologii: Tworzenie scenariuszy negocjacyjnych z wykorzystaniem języka WS-CDL

  Publication

  - Year 2008

  Istnieje mozliwość formalnego zapisu przebiegu różnego rodzaju przedsięwzięć. Jedną z mozliwości zapisu scenariusza przedsięwzięcia jest wykorzystanie języka WS-CDL. Zaprezentowano metodę tworzenia konkretnej choreografii przedsięwzięcia w tym języku. Zwrócono uwagę na taniec negocjacyjny, w tym definicje ról, związków oraz typów kanałów komunikacyjnych. Dodatkowo zaproponoano środowisko wykonania scenariuszy zapisanych w tym języku.