Search results for: city logistics - MOST Wiedzy

Search

Search results for: city logistics

Search results for: city logistics

 • City disstribution logistics as an environmental factor

  Publication

  - Year 2008

  Przedstawiono związki pomiędzy systemami logistyki miejskiej i środowiskiem. Omówiono zadania administracji lokalnej w usprawnieniu dostaw oraz usuwaniu odpadów. Przeprowadzono wariantową analizę działań podejmowanych przez administratora obszaru miejskiego w celu poprawy jakości środowiska.

 • Wybrane elementy projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących projektowania budynków wielofunkcyjnych stanowiących miejskie centra logistyczne. Centrum logistyczne lokalizowane w obszarze zurbanizowanym jest formalnie obiektem, który ma na celu zaspokojenie wielu potrzeb funkcjonalnych względem potencjalnych użytkowników. Miejskie centrum logistyczne stanowi swego rodzaju system, którego podstawą jest sprawna obsługa procesów...

 • Blanka Tundys dr hab.

  People

  Blanka Tundys is an Associate Professor at University of Szczecin, Poland. Her research interests span green supply chain, sustainable supply chain, close loop chain, eco-innovation, city logistics, logistics, transport systems, city economics, strategy in logistics, transportation, performance measurement in logistics and supply chain, efficiency in logistics, circular economy, smart city, risk management in the supply chain,...

 • Analiza holenderskich doświadczeń w zakresie logistyki miejskiej

  Publication

  - Logistyka - Year 2014

  W artykule dokonano analizy holenderskich doświadczeń w zakresie logistyki miejskiej i organizacji systemu dostaw towarów na przykładzie Utrechtu. Wybór miasta podyktowany był ponad 20 letnim konsekwentnym zaangażowaniem i doświadczeniem w tej dziedzinie. Przedstawiono zmiany w podejściu do problemów miejskiego transportu ładunków z punktu widzenia polityki krajowej oraz przebieg procesu decentralizacji odpowiedzialności na poziom...

 • Andrzej Chybicki dr inż.

  A graduate of the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics at the Gdańsk University of Technology, PhD in technical sciences in the field of IT specializing in distributed data processing in IT . Aimed at exploiting the achievements and knowledge in the field of industrial research. He cooperated with a number of companies including OpeGieka Elbląg, Reson Inc., Powel Sp. z o. o., Wasat, Better Solutions, the European...

 • Perspectives of Telematics Implementation in Tri-City Transport Systems Management and Planning

  In 2010 the City of Gdynia applied for match funding the project ''Implementation of the Integrated Traffic Management System TRISTAR in Tri-City" under the Operational Programme Infrastructure and Environment. This year the project has been placed on a list approved by the Ministry of Infrastructure. Tri-City proceeds with a tender for the implementation of the system. The project will be implemented in key elements are included...

  Full text to download in external service

 • Potential for ITS/ICT Solutions in Urban Freight Management

  The article presents a study on applying ITS solutions in planning and management of urban freight transport in Gdynia. The traffic management system Tristar which is under implementation and its related systems show a potential to assist in development of freight transport measures. Recommendations for urban freight policy development supplementing Gdynia's Sustainable Urban Mobility Plan were used as a basis for identification...

  Full text to download in external service

 • The on-line consumers’ choice of parcels collecting ways

  Open Research Data
  restricted access

  Small pilot study  conducted on an available sample of academic teachers and students from the University of Gdańsk (UG). The survey was aimed only at people who declared that they shop online. As e-commerce reports show that the main group of people buying online are those with a higher education, studying a group of university employees and students...

 • Grazyna Chaberek PhD

  People