Search results for: diagnostics - MOST Wiedzy

Search

Search results for: diagnostics

Search results for: diagnostics

 • JOURNAL OF MOLECULAR DIAGNOSTICS

  Journals
  SHERPA RoMEO White Help

  ISSN: 1525-1578 , eISSN: 1943-7811

 • EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 1473-7159 , eISSN: 1744-8352

 • Electronic Noses in Medical Diagnostics

  Electronic nose technology is being developed in order to identify aromas in a way parallel to the biologic olfaction. When applied to the field of medicine, such device should be able to identify and discriminate between different diseases. In recent years this kind of approach finds application in medical diagnostics, and especially in disease screening. Despite the fact that devices utilizing chemical sensor arrays are not routinely...

  Full text in external service

 • Diagnostics in ballast water management

  Publication
  • M. Bielski
  • J. Wachowicz
  • R. Bielski
  • A. Arkadiusz
  • J. Hendra

  - 2018

  . Diagnostics in ballast water management is the main remedy to protect against the threat of spreading invasive species that can be carried in ships' ballast tanks. This phenomenon is getting better known and understood. New and more effective methods of preventing threats related to this are being developed. Procedures are created to ensure environmental safety in the face of ever-increasing transport by sea. The article characterizes...

  Full text in external service

 • Dynamic thermography in diagnostics of onychomycosis.

  Publication

  - 2004

  W pracy zaprezentowano wyniki badań grzybicy paznokci przy użyciu termografii dynamicznej. Przedstawione wyniki badań pokazują, że metoda ta może okazać się skuteczna przy określaniu stanu mikrokrążenia w tkance pod paznokciem, co pozwoliłoby określić stopień zaawansowania choroby grzybiczej, a więc także umożliwiałoby ocenę postępów leczenia tej przypadłości.

 • Advances of QIRT in medical diagnostics

  Publication

  - 2008

 • Advanced Systems for Automation and Diagnostics

  Publication

  Książka, zawierająca wybór referatów DPS'2015, podzielona jest na pięć części: (I) Systemy Diagnostyczne i Odporne na Uszkodzenia, (II) Czynniki Biologiczne i Ludzkie, (III) Diagnostyka Matematycznie Osadzona, (IV) Diagnostyka i Bezpieczeństwo Systemów, oraz (V) Obliczenia Plastyczne. Książka niniejsza przeznaczona jest dla studentów, inżynierów, technologów i naukowców, którzy pragną pogłębiać zagadnienia niezawodności, detekcji...

 • Diagnostics

  Journals
  SHERPA RoMEO Green Help

  ISSN: 2075-4418

 • Thermal Imaging in Wound Healing Diagnostics

  Results of a project searching for objective, quantitative evaluation of postoperative wound healing in cardiosurgery are presented. We propose simple thermal models of the healing processes after cardiosurgery interventions as objective descriptors allowing classification of patients for extraction and following recovery at home or for prolonged treatment in a hospital. Classification of healing as the normal process or as a process...

  Full text in external service

 • Urine headspace analysis in medical diagnostics

  The analysis of the volatile organic compounds in the bodily fluids such as urine may provide useful information on the patients’ general health. The potential application of urine headspace analysis could facilitate the diagnostics of various diseases such as metabolic disorders, urinary tract diseases and gastrointestinal conditions. Described in this paper are the currently available techniques of urine sample analysis as well...

  Full text available

 • Active Dynamic Thermography in Medical Diagnostics

  Publication

  This is an overview of active thermal imaging methods in medical diagnostics using external thermal stimulation. In this chapter, several clinical cases diagnosed using the active dynamic thermography method, ADT, are presented. Features of this technology are discussed and main advantages underlined. Applications in skin burn diagnostics and quantitative evaluation leading to modern classification of burned patients for further...

  Full text in external service

 • RAMAN DIAGNOSTICS OF CVD DIAMOND GROWTH

  Publication

  - 2012

  Development of Raman spectroscopic system for diagnostics of growth of diamond and BDD (Boron- Doped-Diamond) thin films during μPA CVD (Microwave Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition) process is described. Raman studies of such films were carried out as in-situ monitoring of film deposition as ex-situ measurements conducted for a sample outside the reaction vessel after manufacturing process. Modular system for the in-situ...

  Full text available

 • Advances of IR-Thermal Diagnostics in Medicine

 • Modal diagnostics of civil engineering structures.

  Publication

  - 2008

  Książka dotyczy zastosowania analizy modalnej do diagnostyki konstrukcji budowlanych.

 • Thermal Imaging in Wound Healing Diagnostics

  Publication

  Opisano wyniki projektu badawczego poświęconego opracowaniu metody obiektywnej diagnostyki ran pooperacyjnych w kardiochirurgii. Sprawdzono możliwość połączenia oceny obrazów RGB z obrazami termograficznymi oraz nową w medycynie metodą aktywnej termografii dynamicznej ADT. W projekcie zastosowano chłodzenie obszaru zainteresowania wykorzystując kriostat na dwutlenku węgla. W okresie powrotu do stanu równowagi termodynamicznej rejestrowane...

 • Diagnostics of historic columns using wave propagation

  Publication

  This paper presents a numerical analysis of elastic wave propagation in columns of historical buildings for diagnostics purposes. Numerical calculations were performed using the finite element method in the Abaqus software package. The analysis was carried out for three types of brick columns: a full column, a column filled with debris, and a column empty inside. The excitation was in the form of a wave packet and signals of propagating...

 • Diagnostics of zno varistors by means of nondestructive testing

  Standard industrial testing of high-voltage varistors for surge arresters demands application of high voltages and intensive currents. Nondestructive methods for varistor quality and endurance evaluation have been proposed and described. They rely on the application of resonant ultrasound spectroscopy, electro-ultrasonic spectroscopy, noise measurement and nonlinearity testing at voltages lower than continuous operating range....

 • Diagnostics of induction motor bearings - possibility of measurements

  Publication

  In induction motors damage in the elements of electromagnetic system, for example in the wiring of stator, rotor or in the magnetic circuit can appear as well as damage of mechanical parts (bearings, rotor, shaft). Bearing diagnostics is so important in supervision of motor condition, because extensive research shows that the bearings arethe elements most susceptible to damage. This paper presents the research which the author...

 • VIBRATION DIAGNOSTICS OF FOOTBRIDGE WITH USE OF ROTATION SENSOR

  The benefits of the additional measurement of rotational degrees of free-dom on the performance of the vibration diagnosis of bridges are studied in this paper. The common vibrational diagnostics that uses translational degrees of freedom is extended by measurements of rotations. The study is curried out on a footbridge and the presence of damage as well as its location and size is determined with use of FEM updating procedure....

  Full text in external service

 • Diagnostics of commutation unit in satellite pumps and motors

  Publication

  The article describes a part of the research on the development of satellite pumps and motors, conducted on Gdansk University of Technology as a part of grant "New elaborate of hydraulic satellite machines for drives with vegetable liquids and non-flammable liquids" (LIDER/35/102/L-2/10/NCBiR/2011) funded by the National Centre for Research and Development in Poland. The presented area includes the diagnostics of commutation units...

 • Diagnostics of commutation unit in satellite pumps and motors

  The article describes a part of the research on the development of satellite pumps and motors, conducted on Gdansk University of Technology as a part of grant "New elaborate of hydraulic satellite machines for drives with vegetable liquids and non-flammable liquids" (LIDER/35/102/L-2/10/NCBiR/2011) funded by the National Centre for Research and Development in Poland. The presented area includes the diagnostics of commutation units...

 • A method of verification diagnostics for functional safety analysis

  Publication

  - 2005

  Problemy analizy bezpieczeństwa zostały zapoczątkowane w lotnictwie i energetyce jądrowej, a obecnie wprowadzane są szeroko do różnych gałęzi przemysłu, jak przemysł chemiczny, mechaniczny, etrochemiczny, spożywczy, itp. W analizie bezpieczeństwa funkcjonalnego względem przyjętego poziomu SIL wyznacza się prawdopodobieństwa nie wypełnienia określonej funkcji na żądanie (PDF). Do tego celu stosuje się różne metody analityczne, wykorzystuje...

 • Diagnostics of high-voltage varistors by acoustic emission

  Publication

  Warystory, szeroko stosowane w ogranicznikach przepięć, powinny być testowane na końcowym etapie ich wytwarzania. Stosowane metody testowania wymagają użycia wysokich napięć i prądów o dużych natężeniach, co jest nidogodne, destrukcyjne i wymaga poboru relatywnie dużych pocy. W artykule zaproponowano zastosowanie analizy sygnału emisji akustycznej do predykcji jakości struktury warystora. Opisano system przygotowany do tej aplikacji,...

 • Implementation of Active Dynamic Thermography in medical diagnostics

  Publication

  - 2010

  W pracy przedstawiono wyniki badań wdrożeniowych Aktywnej Termografii Dynamicznej w diagnostyce wybranych chorób.

 • Technical diagnostics and monitoring of traction current collectors

  Publication

  New evaluation methods of the technical condition of rolling stock current collectors are proposed in this paper. The method of automatic measurement of the pantograph static force characteristic, realized when the vehicle runs through the test section of the track with especially prepared overhead line height distribution, has been practically implemented by the Polish Railways. The method of testing the slipper spring suspension...

 • Current measurement and analysis for induction motor diagnostics

  Przedstawiono sposób diagnozowania łożysk tocznych w silnikach indukcyjnych z wykorzystaniem pomiarów i analizy prądu zasilającego silnik. Zaprezentowano metodę pomiarową i opracowania danych diagnostycznych. Uzyskano zgodność częstotliwości składowych widma prądu otrzymanych z badań teoretycznych i eksperymentalnych.Podano wyniki badań łożysk o róznych uszkodzeniach i prawdopodobieństwa poprawnych diagnoz.

  Full text in external service

 • Guided waves for nondestructive diagnostics of embedded waveguides

  Publication

  - 2018

  The thesis concentrates on comprehensive theoretical, numerical and experimental analysis of guided wave propagation in bars embedded in concrete or mortar. The investigations are focused on a particular type of objects representing a laboratory model of a ground anchor. Complex description of wave propagation phenomena in partially embedded bars is given and its application in...

  Full text available

 • Modelling and diagnostics of a traction transformer - a case study

  W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań w dziedzinie diagnostyki kolei elektrycznych. Zostały one przeprowadzone przez międzynarodowe przemysłowo-akademickie konsorcjum w ramach projektu europejskiego (6-go programu ramowego). Skupiono się na modelowaniu transformatora trakcyjnego z myślą o rozwinięciu nieinwazyjnej metody diagnostycznej w czasie rzeczywistym. Model przeznaczony do badań finalnych został rozwinięty w oparciu...

 • THE VIBRATION BASED DIAGNOSTICS OF SHIP PROPULSION SYSTEMS

  Publication

  The article has been worked out on the basis of the report devoted to the conducted diagnostic investigations of the ship main propulsion unit’s mechanical system. Gdansk University of Technology has been ordered with such investigations by the repair Shipyard carrying out the ship’s overhaul. Diagnostic tests involved measurements and analyses of the vibration signals generated in selected constructional kinematic pairs of the...

  Full text in external service

 • GPR simulations for diagnostics of a reinforced concrete beam

  Publication

  The most popular technique for modelling of an electromagnetic field, the finite difference time domain (FDTD) method, has recently become a popular technique as an interpretation tool for ground penetrating radar (GPR) measurements. The aim of this study is to detect the size and the position of damage in a reinforced concrete beam using GPR maps. Numerical simulations were carried out using the finite differ-ence time domain...

 • Neural nets application in diagnostics of industrial robots

  Publication

  - 2005

  Przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością zastosowania sztucznych sieci neuronowych w procesie diagnozowania stanu technicznego robotów przemysłowych z napędem elektrycznym. Omówiono proces projektowania sieci neuronowych, za pomocą których realizowano liniową predykcję zmian dokładności pozycjonowania jednokierunkowego robota IRB 6 powstających przy różnych obciążeniach i prędkościach manipulatora podczas pracy z celowo...

 • Advances in electrical impedance methods in medical diagnostics

  Publication

  - 2005

  Omówiono elektroimpedancyjne metody diagnostyczne i aparaturę pomiarową opracowane w Politechnikach - Gdańskiej i Warszawskiej.Przedyskutowano właściwości elektryczne różnych tkanek biologicznych, omówiono konstrukcję celek i elektrod do pomiarów in vivo oraz in vitro. Opisano konstrukcję wybranych systemów pomiarowych - pletyzmografów, kardiografów i tomografów elektroimpedancyjnych a także stosownego oprogramowania, np. rekonstrukcji...

 • Diagnostics

  Conferences

 • Diagnostics of thermal processes in antenna systems of broadcast stations

  Publication

  - Przegląd Elektrotechniczny - 2014

  Diagnostics is an important element associated with the operation of a radio antenna systems, allowing earlier detection of potential damage. Thermography is one of the diagnostic tools, which allows for non-invasive assessment of technical condition. It brings together both financial savings associated with the removal of the damage and the potential effects caused by it. The article presents an example of using a thermal imaging...

  Full text in external service

 • Diagnostics and monitoring of the longest span extradosed bridge in Europe

  Publication

  The article presents complex diagnostic procedures applied for the purpose of behavior analysis of the extradosed bridge with the longest span in Europe that was built in 2018 in Poland. The system of health monitoring was used to: register internal forces in temporary supports, monitor concrete bonding, perform in situ diagnostics and operation tests. The bridge is a continuous four-span structure with spans theoretical lengths...

 • Motor bearing diagnostics performed by means of laser vibrometer

  Publication

  Damage of bearings is the most common cause of failures in squirrel-cage induction motors. That is why the issues connected with diagnostics of bearings are so important. The equipment employed for bearing diagnostics usually makes use of vibrations as the criterion for technical condition of the bearings. This paper presents exemplary results of the research conducted on bearings with artificially introduced damage. A scanning...

 • Application of gpr method in diagnostics of reinforced concrete structures

  Publication

  This paper presents an application of the ground penetration method (GPR) for diagnostics of reinforced concrete structures. In situ measurements were conducted for three civil engineering structures: the ground floor structure, the abutment of the railway viaduct and the concrete well. The dual polarized ground penetrating radar with the antenna operating at a center frequency of 2 GHz was used for GPR surveys. Three different...

  Full text in external service

 • Multipoint Ultrasonic Diagnostics System of Prestressed T-Beams

  This paper is devoted to the application of ultrasonic wave propagation phenomena for the diagnostics of prestressed, concrete, bridge T-beams. A multi-point damage detection system is studied with use of numerically obtained data. The system is designed to detect the presence of the material discontinuities as well as their location.

  Full text in external service

 • Remote sensing and photogrammetry techniques in diagnostics of concrete structures

  Recently laser scanning technologies become widely used in many areas of the modern economy. In the following paper authors show a potential spectrum of use Terrestrial Laser Scanning (TLS) in diagnostics of reinforced concrete elements. Based on modes of failure analysis of reinforcement concrete beam authors describe downsides and advantages of adaptation of terrestrial laser scanning to this purpose, moreover reveal under which...

  Full text in external service

 • Neural networks in the diagnostics of induction motor rotor cages.

  W środowisku Lab VIEW została stworzona aplikacja służąca do pomiaru, prezentacji i zapisu przebiegów widma prądu stojana z uwzględnieniem potrzeb pomiarowych występujących podczas badania wirników silników indukcyjnych przy użyciu sieci neuronowych. Utworzona na bazie zbioru uczącego sieć Kohonena z powodzeniem rozwiązała stawiany przed nią problem klasyfikacji widm prądu stojana, a co za tym idzie również diagnozy stanu...

 • Diagnostics of induction motors by means of current supplying measurements

  Składowe prądu zasilającego silnik, które związane są z uszkodzeniami łożysk są małe w porównaniu z dominującą składową sieciową. Zaproponowano układ pomiarowy do ich pomiaru i przedstawiono wyniki badań diagnostycznych na obiektach rzeczywistych.

 • Diagnostics of cvd process by means of optical emission spectroscopy.

  Zastosowano optyczną spektroskopię emisyjną do badania w trybie in-situ dysocjacji cząsteczek oraz wzbudzenia i jonizacji atomów wodoru podczas procesu syntezy cienkich warstw diamentowych metodą chemicznego osadzania z par gazowych wspomaganego plazmą mikrofalową (mPACVD). Zbudowano tor światłodowy, umożliwiający sprzężenie komory CVD z systemem spektroskopowym i wykonywanie pomiarów bezinwazyjnych. Wykonano pomiary spektralne...

 • Formulation of the inverse problem in thermal tomography for burn diagnostics.

  Publication

  Zdefiniowano zagadnienie odwrotne w analizie przepływów ciepła w strukturach biologicznych, którego rozwiązanie jest niezbędne w tomografii termicznej. Celem jest rekonstrukcja rozkładu właściwości cieplnych w strukturze geometrycznej badanych obiektów. Wektor decyzyjny może być zdefiniowany na podstawie wiedzy o badanym obiekcie. Można wybrać liczbę nieznanych parametrów modelu termicznego tego obiektu. Dla małej liczby niezbędna...

 • Quantum issues in diagnostics of marine energy machines and devices

  W artykule podjęto zagadnienie możliwości uwzględniania części dorobku mechaniki kwantowej w diagnostyce okrętowych urządzeń energetycznych. Wykazano, że są zbieżne spostrzeżenia mechaniki kwantoweji diagnostyki technicznej uzyskane w obszarze wiedzy z zakresu badań empirycznych. Uzasadniono konieczność wykonywania podczas badań empirycznych, nie tylko rachunku błędów, lecz także określania niedokładności wyników badań (pomiarów)...

  Full text in external service

 • Active Dynamic Thermography - Problems of implementation in medical diagnostics

  W pracy przedstawiono wybrane problemy implementacji aktywnej termografii termicznej w aplikacjach medycznych. Podano przykłady związane z diagnostyką raka piersi i głębokości oparzeń.

 • Observation Value Analysis – Integral Part of Bayesian Diagnostics

  The decision making process, in general, is understood as a process of selecting one of the available solutions to the problem. One of possible approaches supporting the process is Bayesian statistical decision theory providing a mathematical model to make decisions of a technical nature in conditions of uncertainty. Regarding above, a detailed subject of the research is to analyze the value of the observation, which is a part...

  Full text in external service

 • Observation value analysis - integral part of Bayesian diagnostics

  Publication

  Detailed subject of the research is to analyse the value of the observation, which is a part of preposterior analysis. For the presented network, the main objective was to determine, conducting of which of three tests is the most valuable from the perspective of determining possible need or possibility to omission expensive technical expertise. The main advantage of preposterior analysis is answering the question which of the considered...

  Full text in external service

 • Self diagnostics using smart glasses - preliminary study

  n this preliminary study we analyzed the possibility of the reliable measurement of biomedical signals with some potential hardware extensions of smart glasses. Using specially designed experimental prototypes four category of biomedical signals were measured: electrocardiograms, electromyograms, electroencephalograms and respiration waveforms. Experi- ments with volunteers proved that using even simple construc- tion of sensors...

  Full text in external service

 • The use of spectrometric diagnostics in identification of the technical condition of tribological systems

  Publication

  The paper presents, as an effect of the analysis of investigation results, a possibility of using the spectrometric diagnostics in the tribological system technical condition supervision arrangement. A model, based on the emission of solid particles in tribological system operation, allows to identify the system technical condition. After the analysis of tests carried out with the use of that model, it has been found that the content...

  Full text in external service

 • Diagnostics of bolted lap joint using guided wave propagation

  Publication

  The paper presents numerical and experimental analyses of elastic waves propagation in a bolted lap joint. In experimental investigations condition assessment of the joint was performed with the use of symmetric waves excited by a piezoactuator. Numerical calculations were conducted in commercial finite element method software Abaqus. The influence of number of bolts and the value of the initial stress on recorded signals was examined....

  Full text in external service