Search results for: falochron narzutowy - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: falochron narzutowy

Search results for: falochron narzutowy

 • VOF-DEM-FEM combined model of the reef breakwater collapse

  Publication

  - COASTAL ENGINEERING JOURNAL - Year 2009

  Zespolony model numeryczny (metoda modelowania przepływu ze swobodną powierzchnią rozdziału faz ciekłej i gazowej w siatce nieruchomej (ang. Volume of Fluid - VOF, metoda elementów dyskretnych (ang. Distinct Element Method, metoda elementów skończonych (MES)) został wykorzystany do zbadania odkształceń falochronu narzutowego i jego piaszczystego podłoża w wyniku oddziaływania falowania powierzchniowego. Wyniki analizy numerycznej...

  Full text to download in external service

 • Budownictwo morskie. Wybrane zagadnienia wraz z przykładami obliczeniowymi

  Publication

  - Year 2020

  Jednym z głównych zadań projektanta budowli morskiej jest poprawne uwzględnienie kombinacji oddziaływań takich czynników jak: falowanie, prądy morskie, wiatr, zjawiska sejsmiczne. Innym istotnym elementem jego pracy jest zagwarantowanie spełnienia warunków stateczności budowli poprzez umiejętną analizę współoddziaływania środowiska morskiego i budowli morskiej z jednoczesnym interaktywnym projektowaniem geometrii budowli oraz doborem...

  Full text to download in external service