Search results for: firmy rodzinne, intencje przedsiebiorcze, poczucie samoskutecznosci, spoleczno - kognitywna teoria kariery - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: firmy rodzinne, intencje przedsiebiorcze, poczucie samoskutecznosci, spoleczno - kognitywna teoria kariery

Search results for: firmy rodzinne, intencje przedsiebiorcze, poczucie samoskutecznosci, spoleczno - kognitywna teoria kariery

 • Czy doświadczenie ma znaczenie? Intencje przedsiębiorcze potencjalnych sukcesorów z perspektywy społeczno-kognitywnej

  Publication

  - Year 2019

  Pomimo wielu różnorodnych działań mających na celu zachęcanie młodych osób do przedsiębiorczości, wielu z nich nie przejmuje firm rodzinnych, nie zostaje przedsiębiorcami, a znacznej części nie można nawet określić mianem osób przedsiębiorczych. Zrozumienie, co sprawia, że dana osoba staje się przedsiębiorcą, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych firm i przetrwania tych z dłuższą tradycją, firm rodzinnych. W związku z tym, że...

 • Paradygmaty kariery przedsiębiorcy

  Publication

  Kariery przedsiębiorców charakteryzują się pewnym uniwersalizmem, ale mają też swoją odrębną specyfikę. Ramy teoretyczne, modele i narzędzia badań bariery przedsiębiorcy wytyczają: ogólna teoria kariery i motywacji, teoria przedsiębiorczości wspomagana przez socjologię, psychologię i nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem orientacja kariery - w sensie ogólnym - wyraża się w zakładaniu firmy, jej przedsiębiorczym prowadzeniu, poszukiwaniu...