Search results for: funkcja podatku - MOST Wiedzy

Search

Search results for: funkcja podatku

Search results for: funkcja podatku

 • Stymulacyjna funkcja podatku na przykładzie ulgi technologicznej

  Publication

  - Year 2017

  Ulgi i zwolnienia podatkowe to nieodzowny element każdego systemu podatkowego. Istnienie ulg wynikało dotychczas z obowiązującego kierunku myśli ekonomicznej. W dobie wielu zmian o charakterze globalnym, również stosowane ulgi podatkowe podlegają licznym dyskusjom, analizom i rekonstrukcjom. Należy zauważyć, iż istotę ulgi rozpatruje się w zakresie wykorzystania jej jako narzędzia funkcji podatków. Podstawowy bowiem podział funkcji...

 • ISTOTA ULGI PODATKOWEJ – STYMULACYJNA FUNKCJA PODATKU – ANALIZA WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

  Publication

  - Year 2016

  Ulgi i zwolnienia podatkowe to nieodzowny element każdego systemu podatkowego. Konieczność istnienia ulg wynikała dotychczas z obowiązującego aktualnie kierunku myśli ekonomicznej. W dobie wielu zmian o charakterze globalnym, również wprowadzone ulgi podatkowe podlegają licznym dyskusjom i analizom. Niniejsze wystąpienie stanowi opis teoretycznych aspektów ulgi podatkowej jako mechanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze....

 • Kwota wolna od podatku dochodowego - istota i funkcja

  Publication

  Przyjęty przez polskiego ustawodawcę model opodatkowania osób fizycznych ma charakter progresywny, który przewiduje zerową stawkę podatkową, z uwagi na wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. Kwota ta stanowi mało poznane narzędzie realizacji zasady sprawiedliwości opodatkowania. Jednak w przyjętym w Polsce rozwiązaniu w Polsce nie realizuje doktrynalnych zasad jej funkcjonowania. Brak waloryzacji oraz to, że jest jedną z najniższych...

  Full text to download in external service

 • ULGA PODATKOWA JAKO INSTRUMENT REALIZACJI POZAFISKALNYCH FUNKCJI PODATKÓW

  Artykuł ten opisuje teoretyczne aspekty ulgi podatkowej jako me- chanizmu stymulującego określone zachowania gospodarcze. Autorzy dokonali przeglądu najważniejszych aspektów związanych ze stosowaniem ulg podatko- wych, zarówno w ujęciu historycznym jak i przedstawiając obecnie stosowane ulgi podatkowe w Polsce jak i wybranych krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, tezy zawarte w artykule są próbą oceny efektywności i skuteczności...

  Full text to download in external service