Search results for: globalne lancuchy wartości (gvc - Bridge of Knowledge

Search

Search results for: globalne lancuchy wartości (gvc

Search results for: globalne lancuchy wartości (gvc

 • Aleksandra Parteka dr hab. inż.

  About me: I am an associate professor and head of doctoral studies at the Faculty of Management and Economics at Gdansk University of Technology (GdanskTech, Poland). I am a member of the School Council at the Doctoral School at GdanskTech where I represent economic sciences. I got my MSc degree in Economics from Gdansk University of Technology (2003) and Universita’ Politecnica delle Marche (2005), as well as MA degree in...

 • Polska gospodarka na tle trendów w globalnych łańcuchach wartości

  Publication

  - Year 2022

  Celem artykułu jest ocena stopnia i charakteru zaangażowania Polski w globalne łańcuchy wartości na tle ogólnoświatowych trendów. Analiza przeprowadzona jest na poziomie całej gospodarki oraz na poziomie jej sekcji i działów. Badanie z użyciem tablic przepływów międzygałęziowych dla lat 2000-2014 wykorzystuje dekompozycję produkcji finalnej i wartości dodanej zaproponowaną przez Wanga i in (2017). Wyniki analizy pokazują, iż...

  Full text to download in external service

 • Region Morza Bałtyckiego wobec wyzwań integracji europejskiej

  Publication

  - Year 2011

  Współcześnie w Regionie Morza Bałtyckiego obserwuje się tendencje związane ze wzamacnianiem wartości politycznych, gospodarczych i społecznych, a w tym relacji międzynarodowych. Państwa Regionu odpowiadają na współczesne wyzwania integracji europejskiej, dostarczając licznych przykładów wielostronnej instytucjonalnej współpracy. Rozwój spraw międzynarodowych ujawnia konieczność wspólnego rozwiązywania problemów cywilizacyjnych...

 • Metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przemysłowych

  Artykuł opisuje dwie metody sprzęgania modeli dynamiki rurociągów przesyłowych. Stanowią one niezbędny element przy budowie efektywnych systemów symulacji rozległych i złożonych instalacji rurociągów stosowanych w przemyśle. Pierwsza z proponowanych metod (globalna metoda sprzęgania - GMS) wykorzystuje 'globalne' (w skali modelu) zależności (oraz fizyczne przybliżone zależności) pomiędzy ciśnieniem i przepływem masowym medium w...

 • Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie. Perspektywa trójkąta wiedzy

  Publication

  - Year 2022

  Społeczną odpowiedzialność uniwersytetu definiuje się jako dobrowolne działania uczelni, wykraczające poza obowiązek kształcenia i prowadzenia badań, których celem jest poprawa jakości życia ogółu. Mimo że trójczłonowość misji uniwersytetu może sugerować, że jest on społecznie odpowiedzialny „z natury”, wyniki badań pokazują, że społeczna odpowiedzialność nie jest fundamentem, z którego wynikają działania uniwersytetu, lecz raczej...

  Full text to download in external service